JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
1,183,604
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
21 ก.พ. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 21 ก.พ. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 1,183,604

เกี่ยวกับเรา

บริษัทฯ มีความชำนาญทางด้านวิศวกรรมเครื่องมือวัดและสอบเทียบอุตสาหกรรม, เครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ให้บริการตรวจมลพิษอากาศ,เครื่องมือการศึกษาและผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพให้บริการอย่างซื่อสัตย์ ตรงเวลา บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 จากบริษัท BVQI ประเทศไทยและได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลธรรมมาภิบาลดีเด่นด้านการปฎิบัติต่อผู้บริโภคประจำปี 2550 จากสถาบัน ป๋วย อึ้งภากรณ์ มีความต้องการบุคลากรที่มีความกระตือรือร้นเพื่อที่จะขยายงานดังนี้'บริษัทฯ มีความชำนาญทางด้านวิศวกรรมเครื่องมือวัดและสอบเทียบอุตสาหกรรม, เครื่องมือวิทยาศาสตร์และตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ให้บริการตรวจมลพิษอากาศ,เครื่องมือการศึกษาและผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพให้บริการอย่างซื่อสัตย์ ตรงเวลา บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 จากบริษัท BVQI ประเทศไทยและได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลธรรมมาภิบาลดีเด่นด้านการปฎิบัติต่อผู้บริโภคประจำปี 2550 จากสถาบัน ป๋วย อึ้งภากรณ์ มีความต้องการบุคลากรที่มีความกระตือรือร้นเพื่อที่จะขยายงานดังนี้


ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายบุคคล
บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 388 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทร. 025158999
แฟกซ์. : 025158988

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ลาดพร้าว
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

วิศวกรฝ่ายขาย (Sales Engineer)

- Sales แนะนำสินค้า&บริการให้กับลูกค้า - จัดทำเสนอราคา & เสนอขอบเขตการให้บริการ - ประสานงานการติดต่อ & ส่งมอบเครื่องมือให้กับ ลูกค้าดูแลงานและยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 21/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Technical Support

- สนับสนุนงานขายด้านเอกสารต่างๆ เช่น เอกสารประมูลงาน เอกสารประกอบการส่งมอบงาน และอื่นๆ - ประสานงานให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับสินค้าให้แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม - ประสานงานร่วมกับวิศวกรขาย วิศวกรบริการ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 21/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยผู้จัดการบุคคล

- สรรหาว่าจ้างในช่องทางต่างๆทุกตำแหน่ง เช่น sales , Engineer เป็นต้น - ดูแลควบคุมกฎระเบียบของบริษัทฯ - จัดทำเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุก ๆ 6 เดือน พร้อมทั้งสรุปผล - จัดหลักสูตรอบรมสัมมนา...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 21/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ธุรการประสานงาน

- จัดทำเอกสารภายในภายฝ่าย - ติดต่อประสานงานภายในและนอกองค์กร - จัดทำใบเสนอราคา - สรุป Report ประจำเดือน - ดูแลเงินสดย่อยของฝ่าย
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 20/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Service Engineer

- ให้บริการติดตั้ง ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงเครื่องมือวัด/เครื่องมือทดสอบลูกค้า - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องมือวัด/เครื่องมือทดสอบ - ให้การอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือวัด/เครื่องมือทด...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 18/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เลขานุการ

- ตรวจสอบข้อมูลรับ-ส่ง E-mail ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยฯทั้งภายในภายนอกบริษัทฯ - จัดทำจดหมาย เอกสารอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - บันทึกการประชุมและจัดเก็บรักษาเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นระบบ - จัดทำสรุป...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 17/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

IT Support

1. ควบคุม บริหาร จัดการด้าน Network and Software 2. ควบคุม ดูแล Computer และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ 3. ควบคุมการใช้ระบบ Computer 4. จัดหา สั่งซื้ออุปกรณ์ IT สั่งซ่อม เคลมอุปกรณ์ 5. แก้ไขปัญหาระบบต่าง ๆ ข...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 17/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริหารจัดการงานด้านวิศวกรรม
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 13/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่สอบเทียบ

- ปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด (ความดัน , ความเร็วลม) - ปฏิบัติการดำเนินงานต่างๆ ในการสอบเทียบเครื่องมือ - ให้ความช่วยเหลือต่อฝ่าย / ติดต่อประสานงานทางด้านวิชาการแก่ลูกค้า
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 12/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

1.สรรหาว่าจ้างในช่องทางต่างๆทุกตำแหน่ง เช่น sales , Engineer เป็นต้น 2.ดูแลควบคุมกฎระเบียบของบริษัทฯ 3.ตรวจสอบ ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน 4.งานเกี่ยวกับประกันสังคม 5.ดึงเวลาจากเครื่องแสกนนิ้ว 6.ต่อ วีซ่า...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 06/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 10 รายการ