JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
819,367
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
26 เม.ย. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 26 เม.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 819,367

เกี่ยวกับเรา

“ มุ่งมั่นในการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม โดยการแบ่งปันองค์ความรู้ ให้เกิดผลประโยชน์ และเป็นที่ยอมรับแก่ทุกภาคส่วน อย่างยั่งยืน “


ข้อมูลติดต่อ

คุณผกามาศ และ คุณภัทรานิษฐ์
ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 589/30-31 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศชั้น 7 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย
โทร. 02 7457 100 ต่อ 509
แฟกซ์. : 02 745 7109

การเดินทาง

สาย 180, 38,
46, 48, 132, 139,
365, 1141 และ
รถวงกลม
ศรีนคริ
นทร์
อุดมสุข บางนา
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

หัวหน้าแผนก/ ผู้จัดการส่วนบริหารการตลาด

1. วิเคราะห์และวางแผนการตลาด การจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 2. กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ 3. วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 4. เป็นตัวแทนของบ...
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 50,000
อัพเดทล่าสุด : 26/04/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่การเงิน

1) จัดทำเอกสารการเงินด้านรับ , ใบแจ้งหนี้, จัดทำ INVOICE ,ใบเสร็จรับเงิน, ภาษีซื้อ-ขาย, การเบิกจ่ายเงินสดย่อย 2) การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ 3) บันทึกรายละเอียดการตัดจ่ายเงิน(AP) , บันทึกรายการบัญชี 4) จั...
เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 20,000
อัพเดทล่าสุด : 26/04/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานบริกาและสมาชิกสัมพันธ์ (คลังสินค้าสาขา) จ.กาญจนบุรี

- ทำการรับ – จ่าย สินค้าภายในสาขา - ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมจำหน่าย - ร่วมตรวจนับปริมาณสินค้าคงคลัง ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมพร้อมจำหน่ายทุกวัน - ดูแลความเรียบร้อยภายในสำนักงานสาขา
เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 9,500
อัพเดทล่าสุด : 26/04/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานบริการและสมาชิกสัมพันธ์ (การเงิน) อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

- ออกบิลใบเสร็จซื้อสินค้า / นำเงินฝากธนาคาร - ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมจำหน่าย - ร่วมตรวจนับปริมาณสินค้าคงคลัง ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมพร้อมจำหน่ายทุกวัน - ดูแลความเรียบร้อยภายในสำนักงานสาขา
เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 9,000
อัพเดทล่าสุด : 26/04/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้

1.) จัดทำเอกสารข้อมูล เพื่อถ่ายทอดองค์กความรู้ไปยังสมาชิก กลุ่มเป้าหมาย ในรูปแบบต่าง ๆ 2.) จัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมเทคนิค เทคโนโลยีเพื่อใช้เป็นองค์ความรู้สำหรับถ่ายทอด 3.) สามารถเป็นวิทยากรในถ่ายทอดข้...
เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 20,000
อัพเดทล่าสุด : 26/04/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่การตลาด

1. ดูแลผลิตภัณฑ์/สินค้าในหมวดคือ กลุ่มการเกษตร และกลุ่มอุปโภคบริโภค 2. ติดต่อประสานงาน Supplier ทั้งในประเทศ 3. ประสานงานกับหน่วยงานราชการเช่น กรมวิชาการเกษตร อย./สคบ. 4. วางแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์กับช...
เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 20,000
อัพเดทล่าสุด : 26/04/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานจัดส่งเอกสาร

1. สามารถขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. มีรถจักรยานยนต์ของตนเอง สามารถนำมาใช้ในงานได้ 3. รู้เส้นทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นอย่างดี
เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 10,000
อัพเดทล่าสุด : 26/04/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด

1. ดูแลด้านการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กรในระบบ Facebook, Twitter, Instagram เพื่อเพิ่มยอดขายของบริษัท 2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆขององค์กรผ่านทางหน่วยงานหรือสื่อมวลชน ที่เป็นพันธมิตร...
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 23,000
อัพเดทล่าสุด : 26/04/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์

1.รับผิดชอบงานวางแผนการจัดส่งสินค้า และติดต่อประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง 2. งานวิเคราะห์ข้อมูลการจัดส่งสินค้า จัดเส้นทางการจัดส่ง 3. เก็บข้อมูลสถิติในการจัดส่ง 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000
อัพเดทล่าสุด : 26/04/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าแผนกคลังกระจายสินค้าDC

- วางแผนและบริหารสินค้าคงคลัง การจัดส่ง - ควบคุม ดูแล รับ-จ่ายสินค้า ในการจัดส่ง - วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี - ควบคุมดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานภายในหน่วยงาน - จัดทำรายงานการประมาณการสินค้าค...
เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 23,000
อัพเดทล่าสุด : 26/04/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สุพรรณบุรี
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 28 รายการ