JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
12,796
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
26 มิ.ย. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 26 มิ.ย. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 12,796

เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ จะเป็นโรงพยาบาลชั้น เลิศระดับตติยภูมิ ที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสากล เพื่อ ความไว้วางใจ และตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดเรื่องการ ดูแลสุขภาพของผู้รับบริการในชุมชนของเรา และประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน


ข้อมูลติดต่อ

K.Sirilak
บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด(มหาชน) 44 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี11120 ประเทศไทย
โทร. 028369999 ต่อ 2183,9904

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : รถตู้ประจำทาง

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

พยาบาลทั่วไป

- คัดกรอง/ประเมินอาการ เพื่อจัดลำดับวามเร่งด่วนในการพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามสาขา - ให้การพยาบาล/รดูแลเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองโดยให้บริการแก่ผู้ป่วย ตามมารตรฐานวิชาชีพ และปฏิบัติตามนโยบายด้สนคุณภาพของโรงพย...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 29/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เภสัชกร

เภสัชกร - การจ่ายยาผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก - การให้คำแนะนำปรึกษาการใช้ยา - การเก็บข้อมูลการให้บริการเภสัชกรรมคลินิค - ดำเนินงานเภสัชกรรมคลินิคในด้านต่างๆ
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 29/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ผู้ช่วยเภสัชกร

1. จัดยาและเวชภัณฑ์ได้ครบถ้วนถูกต้อง เช่น ยาทั่วไป 2. จัดเตรียมยาใส่ตะกร้ายาให้เภสัชกรตรวจสสอบ 3. นำส่งยาและเวชภัณฑ์ให้หน่วยงานต่างๆ จัดเตรียมและเติมยาและเวชภัณฑ์เพื่อพร้อมใช้ 4. รับเรื่องและประสานงา...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 29/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

1.มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน 2.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และการสืบค้น ข้อมูลทาง Internet เป็นอย่างดี 3.มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้า...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 28/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย Service Assistant , Nurse Aid

ให้การพยาบาลขั้นพื้นฐาน ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลของพยาบาลวิชาชีพ - การเบิกอาหารตามโรคของผู้ป่วยตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ได้ถูกต้องครบถ้วน - การให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ญาติเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 27/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

Programmer

-มีความรู้ในการจัดการดูแลระบบ Server & Network -สามารถเขียนโปรแกรมและใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี -สามารถควบคุมและดูฮาร์ตแวร์ หรือซอฟแวร์ และติดตั้งซอฟแวร์ได้ -สามารถซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ได้
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 26/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

IT Application Support

Day to day routine application support in Heath Care Business. Programming and report development. Ensure Service Level Agreement achievement Involve Perform woek based on defined process and provide ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 26/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ผู้สำรวจความสุขคนไข้

สวัสดิการ เงินเดือนประจำ 1,000,000 บาท / เดือน ที่พักในโรงพยาบาล ตลอดระยะเวลาที่รับตำแหน่ง ระยะเวลา: สัญญาจ้าง 6 เดือน สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลฟรีที่โรงพยาบาลตลอด ระยะเวลาที่รับตำแหน่ง ความรับผิดชอบ พู...
เงินเดือน(บาท) : 200,001 - 200,000+
อัพเดทล่าสุด : 24/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

1. สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการโดยการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ด้วยบุคลิกภาพที่ดี ให้ข้อมูล ให้ความช่วยเหลือ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม 2. นำส่งผู้รับบริการไปตามแผนกต่างๆได้อย่า...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 13/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

พยาบาลไตเทียม

ให้บริการและการพยาบาลของแผนกไตเทียม ได้อย่างมีความถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ได้มาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้กระบวนการพยาบาลบนพื้นฐานของมาตรฐานวิชาชีพ ตามขอบเขตและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความต้องการ ควา...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 13/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 15 รายการ