JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
12,742
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
26 พ.ค. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 26 พ.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 12,742

เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ จะเป็นโรงพยาบาลชั้น เลิศระดับตติยภูมิ ที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสากล เพื่อ ความไว้วางใจ และตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดเรื่องการ ดูแลสุขภาพของผู้รับบริการในชุมชนของเรา และประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน


ข้อมูลติดต่อ

K.Sirilak
บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด(มหาชน) 44 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี11120 ประเทศไทย
โทร. 028369999 ต่อ 2183,9904

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : รถตู้ประจำทาง

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

1. สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการโดยการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ด้วยบุคลิกภาพที่ดี ให้ข้อมูล ให้ความช่วยเหลือ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม 2. นำส่งผู้รับบริการไปตามแผนกต่างๆได้อย่า...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

พยาบาลไตเทียม

ให้บริการและการพยาบาลของแผนกไตเทียม ได้อย่างมีความถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ได้มาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้กระบวนการพยาบาลบนพื้นฐานของมาตรฐานวิชาชีพ ตามขอบเขตและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความต้องการ ควา...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วย

- ให้ความช่วยเหลือแพทย์ พยาบาลในการตรวจรักษา การทำหัตถการ และ การเตรียมตรวจพิเศษต่างๆ
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 24/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วย OR-ห้องผ่าตัด

1. ให้การพยาบาลขั้นพื้นฐานภายใต้การดูแลแนะนำของพยาบาล 2. จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ เวชภัณฑ์ต่างๆเพื่อการผ่าตัดต่างๆพร้อมทั้งดูแลทำความสะอาดภายหลังการใช้งานทุกครั้ง
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 24/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วยLAB

1. การตรวจสอบสิ่งส่งตรวจ 2. จัดเตรียมสิ่งส่งตรวจก่อนการตรวจวิเคราะห์ 3. ร่วมจัดทำ CQI และงานด้านคุณภาพตามนโยบายของโรงพยาบาล
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 24/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

Network Engineer

1. บริหารและควบคุมระบบงานต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมา 2. สนับสนุน และให้คำปรึกษาหรือคำตอบกับ User หรือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าต้องรอคอยเป็นเวลานาน จนอาจทำให้โดน feedback ไม่ดีทั้งอง...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 24/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

IT Application Support

1. บริหารและควบคุม ระบบงานต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมา 2. สนับสนุน และให้คำปรึกษาหรือคำตอบกับ User หรือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าต้องรอคอยเป็นเวลานาน จนอาจทำให้โดน feedback ไม่ดีทั้งอ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 24/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ผู้ช่วยเภสัชกร

1. จัดยาและเวชภัณฑ์ได้ครบถ้วนถูกต้อง เช่น ยาทั่วไป 2. จัดเตรียมยาใส่ตะกร้ายาให้เภสัชกรตรวจสสอบ 3. นำส่งยาและเวชภัณฑ์ให้หน่วยงานต่างๆ จัดเตรียมและเติมยาและเวชภัณฑ์เพื่อพร้อมใช้ 4. รับเรื่องและประสานงา...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 23/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

พยาบาลทั่วไป

- คัดกรอง/ประเมินอาการ เพื่อจัดลำดับวามเร่งด่วนในการพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามสาขา - ให้การพยาบาล/รดูแลเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองโดยให้บริการแก่ผู้ป่วย ตามมารตรฐานวิชาชีพ และปฏิบัติตามนโยบายด้สนคุณภาพของโรงพย...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 22/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เภสัชกร

เภสัชกร - การจ่ายยาผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก - การให้คำแนะนำปรึกษาการใช้ยา - การเก็บข้อมูลการให้บริการเภสัชกรรมคลินิค - ดำเนินงานเภสัชกรรมคลินิคในด้านต่างๆ
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 22/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 15 รายการ