JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
19,056
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
23 ส.ค. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 23 ส.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 19,056

เกี่ยวกับเรา

“ขยายงานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมปฐพี สำรวจ ออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ภายในประเทศและประเทศข้างเคียง โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย ภายใต้หลักการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและมีเหตุผล”

ข้อมูลติดต่อ

คุณทิพย์ระวรรณ
บจก.กรุงเทพเอ็นยิเนียรื่งคอนซัลแตนท์ 136 ซอยวิภาวดีรังสิต 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 14000 ประเทศไทย
โทร. 02 691 9322-5 ต่อ 141
แฟกซ์. : 026918366

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

ช่างทดสอบดิน (อ.เบตง)

มีความชำนาญการทดสอบ Field Density Test, Plate Bearing Test และทดสอบดินในห้องปฏิบัติการ
เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 17,000
อัพเดทล่าสุด : 20/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่วางบิล

1) รับ-ส่งงาน วางบิล รับเช็ค ให้กับฝ่ายต่าง ๆ 2) จัดทำบันทึกการแจ้งหนี้ – รับเช็ค เพื่อตรวจสอบหนี้ค้างชำระ 3) รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของแจ้งหนี้-รับเช็ค ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ส่งให้...
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 18,000
อัพเดทล่าสุด : 20/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ธุรการ (จ.อุตรดิษถ์, จ.ศรีสะเกษ, จ.ประจวบฯ)

1) จัดพิมพ์จดหมายหรือรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ และข้อมูลให้เป็นระบบ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและรายงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน แ...
เงินเดือน(บาท) : 13,500 - 16,000
อัพเดทล่าสุด : 20/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Site Engineer (จ.กำแพงเพชร)

ขอบข่ายความรับผิดชอบหลัก 1) ควบคุมการก่อสร้าง ในงานด้านวิศวกรรมโยธาในโครงการที่รับมอบหมาย 2) แก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ 3) รายงานผู้บังคับบัญชาในกรณีที่เกิดปัญหาที่นอกเหนือกรอบ...
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 22,000
อัพเดทล่าสุด : 19/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ช่างเทคนิคควบคุมงาน (อุตรดิษถ์, ศรีสะเกษ, ประจวบฯ)

1) ควบคุมคุณภาพของงานวัสดุ และ ฝีมือแรงงาน ทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบ และ ข้อกำหนดงานก่อสร้าง 2) ตรวจสอบงานหน้าสนาม และ พิจารณาแบบ Shop Drawing (แบบรายละเอียดการทำงาน) และขั้นตอนวิธีการท...
เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 20,000
อัพเดทล่าสุด : 17/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ช่างเทคนิคควบคุมงาน (อ.เบตง จ.ยะลา)

1) ควบคุมคุณภาพของงานวัสดุ และ ฝีมือแรงงาน ทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบ และ ข้อกำหนดงานก่อสร้าง 2) ตรวจสอบงานหน้าสนาม และ พิจารณาแบบ Shop Drawing (แบบรายละเอียดการทำงาน) และขั้นตอนวิธีการท...
เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 17,000
อัพเดทล่าสุด : 17/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

วิศวกรสำรวจ (จ.ยะลา)

1) ติดต่อประสานงาน มอบหมายงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมสำรวจ 2) ตรวจสอบ บันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจในสนาม ตรวจสอบการเขียนแบบ การลงเครื่องหมายและร...
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 27,500
อัพเดทล่าสุด : 12/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

วิศวกรโครงการ (ก่อสร้าง) สย.

1) วางแผนและบริหารจัดงาน ด้านงานควบคุมการก่อสร้าง ออกแบบ และคำนวณในงานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 2) ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานก่อสร้าง การควบคุมคุณภาพความปลอดภัย ตลอดจนเทคนิคการก่อสร้าง วิเคราะห์ผ...
เงินเดือน(บาท) : 55,000 - 80,000
อัพเดทล่าสุด : 11/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

วิศวกรรมโยธา (จ.ศรีสะเกษ, จ.อุตรดิษถ์, จ.ประจวบฯ)

1) ควบคุมการก่อสร้าง ในงานด้านวิศวกรรมโยธาในโครงการที่รับมอบหมาย 2) แก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ 3) รายงานผู้บังคับบัญชาในกรณีที่เกิดปัญหาที่นอกเหนือกรอบอำนาจ 4) จัดทำรายงานความก...
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 33,000
อัพเดทล่าสุด : 10/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

วิศวกรโยธา ควบคุมงานก่อสร้าง (จ.ยะลา)

7. ความรู้/ประสบการณ์/ทักษะ 1) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสำรวจหรือวิศวกรรมโยธา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ มีประสบการณ์ในการบริหารงาน อย่างน้อย 5 ปี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบ...
เงินเดือน(บาท) : 22,000 - 30,000
อัพเดทล่าสุด : 10/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 16 รายการ