JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
25,031,699
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
22 ส.ค. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 22 ส.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 25,031,699

เกี่ยวกับเรา

“เราคือกลุ่มบริษัทไทยเบฟซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง ผลิตภัณฑ์สุรา เบียร์ โซดาและน้ำดื่ม ภายใต้แบรนด์สินค้า เบียร์ช้าง เบียร์อาชา เบียร์เฟดเดอร์บรอย สุราแสงโสม สุราแม่โขง สุราหงส์ทอง สุรามังกรทอง น้ำดื่มตราช้าง โซดาช้าง เครื่องดื่มแรงเยอร์ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิ และธุรกิจร้านอาหารโออิชิ”


ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายสรรหาและดูแลพนักงานใหม่ สำนักทรัพยากรบุคคล (Recruitment Center)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทร. 02-785-5555 ต่อ 11

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

พนักงานรักษาความปลอดภัย

1. รับผิดชอบงานวางแผนการรักษาความปลอดภัยในบริเวณโรงงาน 2. รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของหัวหน้ากะ รปภ. บริษัทรับเหมา 3. ประสานงานด้านความปลอดภัยกับบริษัท ผู้รับเหมางานรักษาความปลอดภัย 4. รับฟังคำสั่ง น...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 22/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ซุปเปอร์ไวเซอร์ คลังวัตถุดิบ

1.ควบคุมการรับ,จ่าย พัสดุ วัตถุดิบ เพื่อจ่ายให้ฝ่ายผลิต 2.ติดตาม ตรสจสอบ การจ่าย และ สต๊อกวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต 3.ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่รับผิดชอบ ให้เพียวพอต่อการจัดเก็บ 4.ด...
เงินเดือน(บาท) : 20,500
อัพเดทล่าสุด : 22/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

นิติกร-ประจำสำนักงานภาค (กทม./ชลบุรี/นครราชสีมา/ขอนแก่น/เชียงใหม่/อยุธยา/นครปฐม/สุราษฎร์ธานี)

1. แก้ปัญหา ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินคดีและการใช้สิทธิทางศาล รวมทั้ง ให้ความรู้เพิ่มเติมและคำแนะนำแก่ลูกค้าของบริษัทเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2. เจรจาติดตามทวงถามเพื่อให้ชำระหนี้ตา...
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 50,000
อัพเดทล่าสุด : 21/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

1.ตรวจเช็คเอกสาร/ข้อมูล ที่ได้รับมอบหมายงานให้ปฎิบัติ สอบถามรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม 2.ประสานงานทั้งผู้มอบหมายภาระกิจ และเป็นผู้ประสานฝ่ายเจ้าภาพงาน หารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อจัดเตรียม สินค้...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 21/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป

1.จัดเตรียมและปฏิบัติงานในโครงการ และจัดกิจกรรมสนับสนุน รวมถึงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานและตรงตามความต้องการของลูกค้า 2. ปฏิบัติงานตามแผนงานและข้อกำหนดให้สอดคล้องกับงบ...
เงินเดือน(บาท) : 15,000
อัพเดทล่าสุด : 21/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดซื้อ

 จัดทาและรวบรวมรายละเอียดของโครงการ  หาข้อมูลจาก Supplier เพื่อนาข้อมูลมาประมาณราคาในการพิจารณาซื้อ รวมทั้งนาเสนอทางเลือกต่อ ผู้บังคับบัญชา  จัดทาใบเสนอราคา และงบประมาณต้นทุน ค่าใช้จ่ายของแต่ละโครง...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 21/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายบริการข้อมูล

-ประสานงานกับ IT HR หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดทำฐานข้อมูลประวัติพนักงาน (Employee database)เกี่ยวกับยอดขาย ประวัติกำลังคน -ประสานงานกับทีมงานภาคสนามในการจัดทำข้อมูลร้านค้า -ประสานงานส่วนวิเคราะห์ข...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 21/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

1. ให้บริการในระบบโสตทัศนูปกรณ์ ในการติดตั้งระบบแสง ระบบภาพ ภายในศูนย์ประชุม 2. ควบคุมสื่อและอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นไปตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ 3. อำนวยความสะดวก และให้บริการตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ดูแลเก็บ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 21/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Walk in interview ทุกวันอังคาร พนักงานจัดเรียงสินค้า [Merchandiser - CVS]

•จัดเรียงสินค้าตามตำแหน่งสินค้า ตรวจดูความเรียบร้อย วางป้ายราคาในร้านสะดวกซื้อ จำหน่ายสินค้าตามแนวทางที่กำหนด • ตรวจสอบสภาพสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอทำกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ทางบริษัทหรือ Key...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 20/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี

ผู้ช่วยหน้าทีมพีซี (PC Asst.) พื้นที่ชลบุรี

•ประสานงานห้างแต่ละสาขาในการส่งตัวพนักงานพีซีและพนักงานจัดเรียงสินค้าเข้าปฏิบัติงานประจำสาขาในแต่ละพื้นที่ •ประสานงานกับห้างแต่ละพื้นที่ เพื่อนำแผนการทำงานของบริษัทฯ ไปปฏิบัติในแต่ละสาขาให้สอดคล้องกับ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 20/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 129 รายการ