JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
24,904,529
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
28 มี.ค. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 28 มี.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 24,904,529

เกี่ยวกับเรา

“เราคือกลุ่มบริษัทไทยเบฟซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง ผลิตภัณฑ์สุรา เบียร์ โซดาและน้ำดื่ม ภายใต้แบรนด์สินค้า เบียร์ช้าง เบียร์อาชา เบียร์เฟดเดอร์บรอย สุราแสงโสม สุราแม่โขง สุราหงส์ทอง สุรามังกรทอง น้ำดื่มตราช้าง โซดาช้าง เครื่องดื่มแรงเยอร์ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิ และธุรกิจร้านอาหารโออิชิ”


ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานสรรหาว่าจ้าง สำนักทรัพยากรบุคคล (Recruitment Center)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทร. 02-785-5555 ต่อ 11

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

Supervisor เทคนิคการผลิต

1.ปฎิบัติงานวิเคราะห์ ค้นคว้า วิจัย ด้านกระบวนการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2.รวบรวม,วิเคราะห์,ปรับปรุง และนำเสนอข้อมูลการผลิต แก้ผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว 3.ดำเนินงานตามนโยบายระบบคุณภาพของบริษัทฯ
เงินเดือน(บาท) : 17,500 - 22,000
อัพเดทล่าสุด : 28/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าหน่วยผลิตถังสำเร็จรูป

• จัดทำแผนการผลิต / ซ่อมแซมถังไม้โอ๊คประจำเดือน ฝึกฝนผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด • กำกับดูแลงานและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด • เขียนใบเบิกของ / ใบเบิกวัสดุ อุปกรณ์ต่า...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 28/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้จัดการจังหวัดออนเทรด

• นำแผนงานส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดไปปฏิบัติ เพื่อสามารถผลักดันยอดขายและกระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้าของบริษัท ในช่องทาง On Trade โดยต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ตามที่ฝ่ายบริหารตราสินค้...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 28/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

1. ให้บริการในระบบโสตทัศนูปกรณ์ ในการติดตั้งระบบแสง ระบบภาพ ภายในศูนย์ประชุม 2. ควบคุมสื่อและอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นไปตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ 3. อำนวยความสะดวก และให้บริการตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ดูแลเก็บ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 28/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานสุรา

• กำกับติดตามการวางแผน ควบคุม ดูแลการผลิตให้เป็นไปตามนโยบาย และ • กำกับติดตามแผนการผลิตของบริษัท และพัฒนาปรับปรุงระบบงาน • บริหารงานประจำเพื่อให้การผลิตสินค้าได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบที่สาม...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 28/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

วิศวกรไฟฟ้า

- ควบคุมคุณภาพแรงดันไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า, สถานีไฟฟ้า 115kV, หม้อแปลงไฟฟ้า, ตู้จ่ายไฟฟ้า, เมนเซอร์กิตเบรคเกอร์, สวิทช์เกียร์, แผงจ่ายไฟหลัก ,เครื่องกำเนิดไฟสำรอง - ตรวจเช็ค วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านไ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 28/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา

วิศวกร/เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน

• หาข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ และเสนอแนะงานด้านวิศวกรรมและงานโครงการซ่อมแซมบรูณะฯ ให้เป็นตามหลักวิชา และกฎหมาย • ดูแลงานวิศวกรรมที่ได้รับมอบหมายและงานโครงการ ซ่อมแซมบูรณะเพื่อให้มีคุณภาพ, เสร็จตามกำห...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 28/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Supervisor วางแผนการผลิต

1.ตรวจสอบรายงานประจำวัน/สัปดาห์/เดือน/ปี 2.จัดทำแผนการผลิต และแผนประมาณการขนสินค้าสำเร็จรูป 3.ควบคุม และดูแล Stock ภาษีสรรพสามิต ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับแผนการผลิต 4.รวบรวม,วิเคราะห์,ปรับปรุง และนำเส...
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 22,500
อัพเดทล่าสุด : 27/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ขาย แคชแวน

การกระจายการขายสินค้าในเครือบริษัท ติดต่อร้านค้าปลีก ทำบิลสั่งจ่ายสินค้า
เงินเดือน(บาท) : 12,500 - 15,500
อัพเดทล่าสุด : 27/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

จป.วิชาชีพ

1.นำเสนอการวางแผนและเป้าหมายการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานพร้อมทั้งติดตามผลงานให้เป็นไปตามแผน 2.รับผิดชอบการดำเนินงานของแผนความปลอดภัยในการทำงาน และประสานงานกับทุกแผนกให้เป็นไปอย่างราบรื่น
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 20,000
อัพเดทล่าสุด : 27/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 180 รายการ