JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
4,150,578
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
23 มี.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 23 มี.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 4,150,578

เกี่ยวกับเรา

เป็นรากฐานการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นที่ยอมรับในวงการจักษุวิทยาของโลกและยังเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาวิทยาการ และเทคโนโลยีการรักษาตาของไทย ให้เทียบเท่าสากล“ จักษุ รัตนิน ” โรงพยาบาลเฉพาะทางตาแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2507โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์อุทัย รัตนิน จักษุแพทย์ ผู้วางรากฐานและดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยาคนแรกของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้งยังเป็นผู้ค้นคว้าวิจัยลักษณะภายในของจอประสาทตา (Peripheral Retina)ในภาวะปกติได้สำเร็จ กลายเป็นหลักวิชาพื้นฐานทางจักษุวิทยา ที่จักษุแพทย์ทั่วโลกใช้เป็นบรรทัดฐานอ้างอิงจนถึงปัจจุบัน


ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายสรรหาบุคลากร
โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน 80/1 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทร. 0-2639-3333
แฟกซ์. : 0-2639-3311

การเดินทาง

ไม่มี
อโศก
เพชรบุรี
มักกะสัน
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่จดบันทึกทางการแพทย์ / Medical Transcriber

-จดบันทึกข้อมูลในแฟ้มประวัติผู้ป่วย / เวชระเบียนและนำเสนอข้อมูลที่บันทึกต่อแพทย์ผู้ทำการตรวจ -เตรียมแฟ้มประวัติผู้ป่วย / เวชระเบียนของผู้ป่วยให้พร้อมและรายงานแพทย์ก่อนที่แพทย์จะเริ่มตรวจ - แจ้งการเลื่...
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000
อัพเดทล่าสุด : 21/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา / Counselor

- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการตรวจของคนไข้ - ให้คำปรึกษาและตอบคำถามของผู้ป่วยผ่านช่องทางต่างๆ - นัดผ่าตัด และยืนยันนัดกับคนไข้ - อธิบายการใช้ยาและการปฏิบัติตัวก่อนการผ่าตัด
เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 25,000
อัพเดทล่าสุด : 21/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานเสริฟ ( Waitress )

- ให้บริการเสริฟอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงพยาบาล - บันทึกข้อมูลยอดขายประจำวัน - ดูแลรักษาความสะอาดภายในร้าน และร่วมทำความสะอาดห้องครัวตามกำหนดเวลา
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 21/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ด้านสายตา ( Sale หน้าร้านแว่นตา )

1.นำเสนอสินค้าและบริการ แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ขายสินค้า และบริการหลังการขายให้กับผู้รับบริการ 2.ดูแลสินค้า การจัดเรียงให้สะอาด สวยงามดึงดูดความสนใจของลูกค้าและดูแลสื่อ,อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย 3.ตรวจสอบควา...
เงินเดือน(บาท) : 10,500 - 18,500
อัพเดทล่าสุด : 21/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Marketing Officer( บริษัท รัตนินกิมเบล)

• วางแผนการตลาด, วางแผนการส่งเสริมการขาย พร้อมทั้งจัดทำรายงานกิจกรรมทางการตลาดทั้งภายในและภายนอก • วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และสำรวจความต้องการของลูกค้า • ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ รายการส่ง...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 21/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Call Center & Customer Service)

- ประจำเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์และ call center ,ต้อนรับ ,ตอบคำถาม ผู้มารับบริการ รับนัดตรวจทางโทรศัพท์หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 21/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Screening Nurse(พยาบาลคัดกรองผู้ป่วย)

- คัดกรอง วางแผน ดูแล และบริหารจัดการผู้ป่วยแต่ละรายให้เป็นไปตามมาตรฐานการดูแลรักษา ตามนโยบายของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำงานร่วมกันเป็นทีม - พัฒนาระบบบริการให้เป็นมาตรฐานสากล
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 21/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่คัดกรองผู้ป่วย

- ประเมินคัดกรองผู้ป่วย และส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยงานที่เหมาะสมตามความเร่งด่วนและลักษณะอาการ - ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแฟ้มผู้ป่วย ให้พร้อมและรายงานแพทย์ก่อนที่จะเริ่มตรวจ
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 21/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่วัดสายตา

- ตรวจวัดสายตา เพื่อประเมินผลความสามารถในการมองเห็นของผู้ป่วย ก่อนการรักษาและหลังผ่าตัด - ตรวจวัดสายตาตามคำสั่งแพทย์ในส่วนของศูนย์เลสิค - ตรวจวัดสายตาเพื่อนำผลไปประกอบแว่น หรือคอนแทคเลนส์ และให้คำแนะน...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 21/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าแผนกฝึกอบรม (HRD Supervisor)

• วิเคราะห์ วางแผนการฝึกอบรม โดยเรียงลำดับความสำคัญต่อบุคลากรและองค์กรโดยรวม • บริหารและพิจารณาค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร • ดำเนินการกำกับดูแลงานด้านพัฒนาบุคลากรและองค์กร • ออกแบบ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 21/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 17 รายการ