JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
618,066
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
19 พ.ค. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 19 พ.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 618,066

เกี่ยวกับเรา

กว่า 5 ทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทในกลุ่มสหวิริยา ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยในปัจจุบันเครือสหวิริยามีบริษัทในกลุ่มมากกว่า 10 บริษัท สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจเหล็กรีดร้อน กลุ่มธุรกิจแปรรูป กลุ่มธุรกิจการค้า และ กลุ่มธุรกิจการท่าเรือและการขนส่ง ปัจจุบันเครือสหวิริยาถือได้ว่าเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เครือสหวิริยา ดำเนินธุรกิจอยู่บนปณิธานสำคัญ 4 ประการ คือ 1. เราจะสร้างวิสัยทัศน์และความสามารถทางการแข่งขันในระดับโลก 2. เราจะสร้างพันธมิตรและสร้างประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน 3. เราจะสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า 4. เราจะสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในวันนี้เครือสหวิริยา มีการเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความต้องการที่จะรับสมาชิกที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง ใฝ่รู้ และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับเครือสหวิริยาของเรา โดยมีรายละเอียดดังนี้'กว่า 5 ทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทในกลุ่มสหวิริยา ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยในปัจจุบันเครือสหวิริยามีบริษัทในกลุ่มมากกว่า 10 บริษัท สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจเหล็กรีดร้อน กลุ่มธุรกิจแปรรูป กลุ่มธุรกิจการค้า และ กลุ่มธุรกิจการท่าเรือและการขนส่ง ปัจจุบันเครือสหวิริยาถือได้ว่าเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เครือสหวิริยา ดำเนินธุรกิจอยู่บนปณิธานสำคัญ 4 ประการ คือ 1. เราจะสร้างวิสัยทัศน์และความสามารถทางการแข่งขันในระดับโลก 2. เราจะสร้างพันธมิตรและสร้างประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน 3. เราจะสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า 4. เราจะสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในวันนี้เครือสหวิริยา มีการเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความต้องการที่จะรับสมาชิกที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง ใฝ่รู้ และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับเครือสหวิริยาของเรา โดยมีรายละเอียดดังนี้


ข้อมูลติดต่อ

คุณทิชาพร
บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด 33/1 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทร. 022853101 ต่อ 627

การเดินทาง

ไม่มี
ช่องนนทรี
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส (SVLP)

- พัฒนานิคม BILE - สนับสนุนการปรับปรุงอาคาร SVL-HOUSE - สนับสนุนงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าให้กับกลุ่ม SVL
เงินเดือน(บาท) : 35,000 - 45,000
อัพเดทล่าสุด : 20/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ช่างซ่อมบำรุง (ชุมพร)

- ซ่อมรถจักรยานยนต์ / รถยนต์ - เชื่อมโลหะ - ซ่อมเครื่องมือการเกษตร - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 20/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชุมพร

จนท.บริหารสินทรัพย์

- ขายทรัพย์สิน - ทำแผนพัฒนาโครงการเพื่อให้การใช้ทรัพย์สินเกิดประโยชน์สูงสุด - สำรวจและจัดทำข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง และขอบเขตของทรัพย์สิน - จัดทำข้อมูลของทรัพย์สิน รวมทั้งบริหารจัดการด้านภาษีที่ดิน
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000
อัพเดทล่าสุด : 20/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

นักวิชาการเกษตร

- ดูแลงานพืชระยะสั้นและพืชพลังงานของบริษัทตามแผนที่กำหนดไว้ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 20/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชุมพร

Sport Trainer

- ดูแลความปลอดภัยแก่สมาชิกและผู้มาใช้บริการในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย - ให้คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์ และเครื่องออกกำลังกาย(ไม่คิดค่าบริการ) - จัดโปรแกรมการออกกำลังก...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 20/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (บางปะกง)

- ตรวจเช็คไซค์สินค้าในใบกำกับภาษีตรงกับรายงานการส่งเหล็กหรือไม่ - รับใบกำกับภาษีสินค้าสำเร็จรูป มาบันทึกรายการบัญชี และบันทึก ตัดสต็อกสินค้าสำเร็จรูปลงบนระบบ Formula และ Excel - มีความรู้เกี่ยวกับต้นท...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 20/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (บางปะกง)

- บันทึกข้อมูลใบเสร็จรับเงินของลูกหนี้ลงระบบ Formula และบันทึกยอดคงเหลือระหว่างเดือนลงในโปรแกรม Excel เพื่อยืนยัน (ตั้งลูกหนี้) - บันทึกข้อมูลในการรับ-จ่าย วัสดุสิ้นเปลือง - บันทึกใบ Pay in เพื่อลงบัญ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 20/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา

ช่างเทคนิค (บางปะกง)

- ตรวจสภาพความพร้อมในการใช้งานของเครื่องจักร - ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนการซ่อมบำรุง - ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีความพร้อมในการใช้งานและมีอะไหล่เพียงพอกรณีชำรุดเสียหาย - งาน...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 20/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา

หัวหน้าแผนกผลิต (พระสมุทรเจดีย์)

ดูแลและรับผิดชอบงานผลิตสินค้า ข้อมูลการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 20/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (พระสมุทรเจดีย์)

ซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เครื่องจักร ระบบการผลิต และไฟฟ้าทั่วไป
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 20/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 25 รายการ