JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
1,967,613
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
23 มี.ค. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 23 มี.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 1,967,613

เกี่ยวกับเรา

บริษัทประกันวินาศภัยที่มั่นคง ก่อตั้งมานานกว่า 78 ปี เป็นบริษัทมหาชน ประกอบกิจการด้านรับประกันวินาศภัย โดยแบ่งประเภทการรับประกันออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ รถยนต์ , อัคคีภัย , ภัยทางทะเล และเบ็ดเตล็ด มีสาขาให้บริการอยู่ทั่วประเทศ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีเงินกองทุนกว่า 4,600 ล้าน บริษัทได้รับการคัดเลือกเป็นบรรษัทภิบาลดีเด่น ( Good Corporate Governance ) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD ) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( SET ) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Q-MARK ประเภทการรับรองมาตรฐานคุณภาพภาคการค้าและบริหาร จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (สรอ.)'บริษัทประกันวินาศภัยที่มั่นคง ก่อตั้งมานานกว่า 78 ปี เป็นบริษัทมหาชน ประกอบกิจการด้านรับประกันวินาศภัย โดยแบ่งประเภทการรับประกันออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ รถยนต์ , อัคคีภัย , ภัยทางทะเล และเบ็ดเตล็ด มีสาขาให้บริการอยู่ทั่วประเทศ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีเงินกองทุนกว่า 4,600 ล้าน บริษัทได้รับการคัดเลือกเป็นบรรษัทภิบาลดีเด่น ( Good Corporate Governance ) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD ) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( SET ) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Q-MARK ประเภทการรับรองมาตรฐานคุณภาพภาคการค้าและบริหาร จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (สรอ.)

ข้อมูลติดต่อ

โสภา แซ่เฮ้ง, เอกราช ศรีเอียด
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 100/48-55,90/3-6 ชั้น 27 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก แขวงบางรัก เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย
โทร. 026447777 ต่อ 1735

การเดินทาง

ไม่มี
ช่องนนทรี
สีลม
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส ประจำสาขาชุมพร

- เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด - ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด - ติดตามงานใหม่และ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 24/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชุมพร

เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยอาวุโส (Non-Motor : IAR)

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. วิเคราะห์/พิจารณารับประกันภัย เพื่อกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองและอัตราค่าเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสม 2. เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยในการพิจารณารับประกัน 3. จัดทำ และศึกษาสถ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 24/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส ประจำสาขาจันทบุรี

1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด 2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด 3. ติดตามงานใหม่...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 24/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : จันทบุรี

เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด 2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการต...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 24/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Senior Manager / Manager - Business Process Improvement

Responsibilities: - Review the existing operational process and initiate process improvement in order to improve process. - Introduce process and improvement to enhance work efficiency - Evaluate the ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 24/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน ประจำสาขาจันทบุรี

1.รับแจ้งและตรวจสอบอุบัติเหตุจากผู้เอาประกันพร้อมทำรายงาน ผลการสำรวจภัย 2.เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน 3.บันทึกข้อมูลด้านสินไหมทดแทนในคอมพิวเตอร์ 4.ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 5.คำเนินการสวมสิทธิ์เรียกร้...
เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 15,000
อัพเดทล่าสุด : 24/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : จันทบุรี

เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน (ขอนแก่น)

1.รับแจ้งและตรวจสอบอุบัติเหตุจากผู้เอาประกันพร้อมทำรายงาน ผลการสำรวจภัย 2.เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน 3.บันทึกข้อมูลด้านสินไหมทดแทนในคอมพิวเตอร์ 4.ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 5.คำเนินการสวมสิทธิ์เรียกร้อง...
เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000
อัพเดทล่าสุด : 24/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส

1) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสาขาหรือหน่วยงานในสำนักงานใหญ่ตามแนวทางการตรวจสอบ 2) รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ 3) จัดทำกระดาษทำการ สรุปสิ่งที่ตรวจพบ พร้อมรวบรวมเอกสาร หลักฐาน แล...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 24/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานรับโทรศัพท์ (ด่วนมาก)

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) รับผิดชอบงานด้านการต้อนรับ การรับโทรศัพท์ และงานธุรการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2) ติดต่อ/ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3) งานอื่นๆ ในส่วนสำนักงาน คุณสมบัติ - เพศหญิง อา...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 24/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด/Marketing Support ประจำสำนักงานใหญ่

- เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด - ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด - ติดตามงานใหม่แ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 24/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 13 รายการ