JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
4,151,895
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
25 เม.ย. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 25 เม.ย. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 4,151,895

เกี่ยวกับเรา

              บริษัทรีกัลจิวเวลรี่เป็นผู้ผลิตและส่งออกจิวเวลรี่ ที่ได้รับมาตรฐาน คุณภาพ ISO 9001 : 2008 /มรท.8001:2553 และได้รับการส่งเสริมจาก BOI ดำเนินธุรกิจมากกว่า 26 ปี ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 4,000 คน กำลังขยายงาน ต้องการผู้ร่วมงาน ที่มีความกระตือรือร้น มีความสามารถ จำนวนหลายอัตรา


ข้อมูลติดต่อ

คุณวราภรณ์
Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd 84 /4 ม.7 ซ.เพชรเกษม 122 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน ตำบลกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร74130 ประเทศไทย
โทร. 024207440 ต่อ 1308
แฟกซ์. : 02-4207445

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

Technician & Tooling Staff

1.ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการทำงานเพื่อจัดสร้างอุปกรณ์ช่วยเสริมประสิทธิภาพการผลิต 2.ออกแบบและกำหนดวิธีการทำงาน WI ใหม่ของวัสดุอุปกรณ์ช่วยในงานผลิตให้เป็นไปตามเป้ าหมายกำหนด 3.ควบคุมและติดตามผลการดำเนินก...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 26/04/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

รองผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต

1.ควบคุมดูแลการทำงานของหน่วยงานเอกสารในแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.ควบคุมดูแล Lead time การปล่อยตั๋วของแผนก PDT ให้ตรงเวลา 3.รับนโยบายจากฝ่ายบริหารมากระจายสู่แนวทางการปฏิบัติ 4.ปรับปรุงและพัฒนาให้แผนกม...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 26/04/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่าย QA

1.สนับสนุนและแนะนำพนักงานในส่วนของ QA/QC ในการทำหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จสมบูรณ์ 2.มีหน้าที่สนับสนุนสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ว่าสินค้าที่ผลิตไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการผลิต ต้องได้ตามข้อกำหนดที...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 26/04/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

รองผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

1. วางแผนการจัดซื้อและจัดหาวัตถุ ดิบและอุปกรณ เครื่องใช ตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของบริษัท 2.ควบคุมดูแลต้นทุนวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายของแผนก 3.ควบคุมดูแลวัถุดิบให้เข้าทันได้ตามแผนผลิต...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 26/04/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่เคมี (วิเคราะห์การชุบเครื่องประดับ)

-ดูแลการชุบเครื่องประดับ -วิเคราะห์ชิ้นงานก่อนการชุบ -ดูแลคุณภาพน้ำยาเคมีชุบเครื่องประดับ -ออกแบบการชุบเครื่องประดับตามลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย -ถ้าไม่มีประสบการณ์การชุบ บริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 26/04/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

ควบคุม ตรวจสอบการใช้ Locker ของพนักงานและกฎระเบียบต่างๆ ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาเกี่ยวกับอาคาร-สถานที่ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาเกี่ยวกับอาคาร-สถานที่ ค...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 26/04/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กร

1.จัดทำแผนการฝึกอบรม IDP ของพนักงานในแต่ละตำแหน่ง 2.ติดตามและสรุปผล การฝึกอบรม ทั้ง OJT และหลักสูตรต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ แก่หัวหน้างาน เกี่ยวกับการอบรม OJT และการพัฒนา 4.อบ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 26/04/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าไลน์ผลิตสร้อย

1.รับ - จ่ายงาน และตรวจสอบชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ติดตามการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เสร็จตรงตามแผนการผลิตประจำวัน 3.ควบคุมคุณภาพการผลิตวัตถุดิบและจำนวนของเสียที่อาจเกิดขึ้นให้ได้ตามเป้ าห...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 26/04/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

รองหัวหน้าแผนกผลิตงานทอง ด้านวางแผนการผลิต

1.ตรวจสอบแผนการทำงานและติดตามแผนผลิตประจำวัน ให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2.จัดทำและตรวจสอบเอกสาร รายงานต่าง ๆ ของแผนก 3.ดูแลกระบวนการทำงานต่างๆ ให้ตรงตามวิธีการปฏิบัติที่กำหนด และสนับสนุนการทำงานของผู...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 26/04/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกบรรจุ

1.วางแผนการใช้กำลังคนและเครืองจักร บรรจุภัณฑ์เพื่อให้ทันต่อการส่งออก 2.ตรวจสอบการบรรจุสินค้าให้ตรงกับมาตรฐานที กำหนด 3.ตรวจสอบยอดการใช้สินค้าและบรรจุภัณฑ์เทียบกับระบบ Axapta 4.ควบคุมดูแลstockสินค้าและ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 26/04/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 35 รายการ