JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
1,257,821
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
19 ก.ค. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 19 ก.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 1,257,821

เกี่ยวกับเรา

กลุ่มบริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจรายใหญ่ผลิตสินค้าเกษตร และแปรรูปจำพวก แป้งมันสำปะหลัง จำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ\'กลุ่มบริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจรายใหญ่ผลิตสินค้าเกษตร และแปรรูปจำพวก แป้งมันสำปะหลัง จำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
กลุ่มบริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด 71 ถนนศาลาแดง 1/1 ซอยศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย
โทร. 022334486 8
แฟกซ์. : 0-2236-7970

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

ช่างซ่อมบำรุง/ช่างยนต์(อยุธยา)

รับผิดชอบงานซ่อม และบำรุงรักษา ยานยนต์ทุกประเภทที่ใช้งานทั้งหมด ปฏิบัติงานซ่อม ติดตั้ง และบำรุงรักษา ยานยนต์ ปฏิบัติตามแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance - PM) และหน้าท่าให้เป็นไปตามแ...
เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 15,000
อัพเดทล่าสุด : 19/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

กำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบงานซ่อม สร้าง และบำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักร อาคารสถานที่ และงานโยธาอื่นๆ ให้กับ KS & KSW จัดทำแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance - PM) เครื่องจักร อาค...
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000
อัพเดทล่าสุด : 19/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา

ช่างไฟฟ้า/ช่างเชื่อม (อยุธยา)

ลักษณะงานโดยรวม (Job Purpose) รับผิดชอบงานซ่อม และบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าให้กับอาคารสถานที่ในพื้นที่เก็บสินค้าทั้งหมด ปฏิบัติงานซ่อม ติดตั้ง และบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ปฏิบัติตามแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกั...
เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 15,000
อัพเดทล่าสุด : 19/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(จัดการจราจรภายในคลังสินค้า)

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) งานตรวจรับและจัดเก็บสินค้า • ควบคุม ตรวจสอบเอกสาร การจัดคิวรถบรรทุกส่งสินค้าวัตถุดิบ (มันฯเส้น) เข้า-ออก และให้ดูแลการจอดรถให้อยู่ในสถานที่ที่จัดไว้ให้ • ด...
เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 15,000
อัพเดทล่าสุด : 19/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

จัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมัน อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ ตามใบสั่งซื้อ และให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อที่กำหนด สรรหาข้อมูลด้านสินค้า ราคา และบริการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบก่อนนำเสนอผู้บังค...
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 28,000
อัพเดทล่าสุด : 19/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : อุทัยธานี

Sales Exclusive Food Tech

ประสานงานการขายสินค้า สนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิคของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทให้กับลูกค้า ทั้งกรณีคิดสูตรใหม่หรือเป็นสูตรเฉพาะ (Customize) ของลูกค้าแต่ละราย เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า สื่อสาร เจ...
เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 25,000
อัพเดทล่าสุด : 19/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

-จัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมัน อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ ตามใบสั่งซื้อ และให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อที่กำหนด - สรรหาข้อมูลด้านสินค้า ราคา และบริการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบก่อนนำเสนอผู้...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 19/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชี /หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน

- กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การจัดทำบัญชีต้นทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ - วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและสรุปรายงานส่งผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดราคาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ - ตรวจสอบควา...
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000
อัพเดทล่าสุด : 19/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนที่สุด!

ลักษณะงานโดยรวม (Job Purpose) รับผิดชอบการจัดทำบัญชีรับและจ่ายประจำวัน สรุปยอดลูกหนี้และเจ้าหนี้ประจำเดือน จัดทำบัญชีแยกประเภทและบัญชีภาษีเงินได้ทุกประเภทลงในระบบ รวมทั้งการตรวจนับทรัพย์สินของบริษัทแล...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 18/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชี

รับผิดชอบการจัดทำบัญชีรับและจ่ายประจำวัน สรุปยอดลูกหนี้และเจ้าหนี้ประจำเดือน จัดทำบัญชีแยกประเภทและบัญชีภาษีเงินได้ทุกประเภทลงในระบบ รวมทั้งการตรวจนับทรัพย์สินของบริษัทและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินแ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 18/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 24 รายการ