JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
1,250,336
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
26 พ.ค. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 26 พ.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 1,250,336

เกี่ยวกับเรา

กลุ่มบริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจรายใหญ่ผลิตสินค้าเกษตร และแปรรูปจำพวก แป้งมันสำปะหลัง จำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ\'กลุ่มบริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจรายใหญ่ผลิตสินค้าเกษตร และแปรรูปจำพวก แป้งมันสำปะหลัง จำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
กลุ่มบริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด 71 ถนนศาลาแดง 1/1 ซอยศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย
โทร. 022334486 8
แฟกซ์. : 0-2236-7970

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี /หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน

- กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การจัดทำบัญชีต้นทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ - วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและสรุปรายงานส่งผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดราคาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ - ตรวจสอบควา...
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000
อัพเดทล่าสุด : 24/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนที่สุด!

ลักษณะงานโดยรวม (Job Purpose) รับผิดชอบการจัดทำบัญชีรับและจ่ายประจำวัน สรุปยอดลูกหนี้และเจ้าหนี้ประจำเดือน จัดทำบัญชีแยกประเภทและบัญชีภาษีเงินได้ทุกประเภทลงในระบบ รวมทั้งการตรวจนับทรัพย์สินของบริษัทแล...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 23/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชี

รับผิดชอบการจัดทำบัญชีรับและจ่ายประจำวัน สรุปยอดลูกหนี้และเจ้าหนี้ประจำเดือน จัดทำบัญชีแยกประเภทและบัญชีภาษีเงินได้ทุกประเภทลงในระบบ รวมทั้งการตรวจนับทรัพย์สินของบริษัทและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินแ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 23/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Engineer ( Electrical, Mechanic, Power Plant, Chemical, Agricultural, Agro-Industry) /วิศวกรประจำโรงงาน

วิศวกรซ่อมบำรุง ปฏิบัติงานซ่อมเครื่องจักร ปรับแต่งเครื่องจักรในสายการผลิต ดัดแปลงและติดตั้งเครื่องจักร และงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เครื่องจักรทั้งเก่าและใหม่ในฝ่ายผลิต งานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 21/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : อุทัยธานี

พนักงานรับ-ส่งเอกสาร

รับ-ส่งเอกสารของบริษัท
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 20/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่การเงิน

รับผิดชอบการเงินด้านรับและด้านจ่าย รวบรวมและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกเอกสารการรับเงินและการจ่ายเงิน การติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปการรับ-จ่าย ให้มีค...
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000
อัพเดทล่าสุด : 20/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวัตถุดิบ

รับผิดชอบงานตรวจรับวัตถุดิบ เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพเข้าสู่กระบวนการผลิต รวมทั้งดูแลการชั่งน้ำหนักวัตถุดิบ สินค้าขาเข้า และขาออก จัดทำรายงานการรับวัตถุดิบ การชั่งน้ำหนักสินค้าขาเข้า-ขาออกให้ถูกต...
เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 12,000
อัพเดทล่าสุด : 20/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

-จัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมัน อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ ตามใบสั่งซื้อ และให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อที่กำหนด - สรรหาข้อมูลด้านสินค้า ราคา และบริการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบก่อนนำเสนอผู้...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 20/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Sourcing Officer

ประสานงานการรับซื้อวัตถุดิบ (มันเส้น/หัวมันสด) จากพื้นที่ต่าง ๆ จัดทำสรุปการรับซื้อวัตถุดิบแต่ละวัน โดยทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเอกสารการรับซื้อวัตถุดิบจากหัวหน้าแผนกจัดหาวัตถุดิบ ตรวจสอบความถูกต้องของเอก...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 20/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Sales Exclusive Food Tech

ประสานงานการขายสินค้า สนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิคของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทให้กับลูกค้า ทั้งกรณีคิดสูตรใหม่หรือเป็นสูตรเฉพาะ (Customize) ของลูกค้าแต่ละราย เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า สื่อสาร เจ...
เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 25,000
อัพเดทล่าสุด : 20/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 24 รายการ