JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
1,264,272
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
21 ก.ย. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 21 ก.ย. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 1,264,272

เกี่ยวกับเรา

กลุ่มบริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจรายใหญ่ผลิตสินค้าเกษตร และแปรรูปจำพวก แป้งมันสำปะหลัง จำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ\'กลุ่มบริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจรายใหญ่ผลิตสินค้าเกษตร และแปรรูปจำพวก แป้งมันสำปะหลัง จำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
กลุ่มบริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด 71 ถนนศาลาแดง 1/1 ซอยศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย
โทร. 022334486 8
แฟกซ์. : 0-2236-7970

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง

วางแผนโครงการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนงานทดลอง วิจัย ค้นคว้า พัฒนาวิทยาการใหม่ ๆ ในการเพาะปลูกมันสำปะหลังให้มีคุณภาพและได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น จัดหาแหล่งเพาะปลูก...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 22/09/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : อุทัยธานี

เจ้าหน้าที่การเงิน

รับผิดชอบการเงินด้านรับและด้านจ่าย รวบรวมและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกเอกสารการรับเงินและการจ่ายเงิน การติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปการรับ-จ่าย ให้มีค...
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000
อัพเดทล่าสุด : 22/09/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

-จัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมัน อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ ตามใบสั่งซื้อ และให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อที่กำหนด - สรรหาข้อมูลด้านสินค้า ราคา และบริการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบก่อนนำเสนอผู้...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 22/09/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Sales Exclusive Food Tech

ประสานงานการขายสินค้า สนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิคของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทให้กับลูกค้า ทั้งกรณีคิดสูตรใหม่หรือเป็นสูตรเฉพาะ (Customize) ของลูกค้าแต่ละราย เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า สื่อสาร เจ...
เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 25,000
อัพเดทล่าสุด : 22/09/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

จัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมัน อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ ตามใบสั่งซื้อ และให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อที่กำหนด สรรหาข้อมูลด้านสินค้า ราคา และบริการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบก่อนนำเสนอผู้บังค...
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 28,000
อัพเดทล่าสุด : 22/09/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : อุทัยธานี

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ (HR & Administration Manager)

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) งานอัตรากำลังและโครงสร้างองค์กร • วิเคราะห์และปรับปรุงผังองค์กร (Organization Chart) วิเคราะห์งาน (Job Analysis) และออกแบบงาน (Job Design) ตามระยะเวลาที่เห...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 22/09/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

HR Admin Officer

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) งานสรรหา • ดำเนินการคัดเลือกเบื้องต้น โดยตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการสมัครงานคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด • ร่วมสัมภาษณ์ผู้สมัครเบื้องต้น กรณีตำแหน่งระดับปฏิบัติการ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 21/09/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(จัดการจราจรภายในคลังสินค้า)

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) งานตรวจรับและจัดเก็บสินค้า • ควบคุม ตรวจสอบเอกสาร การจัดคิวรถบรรทุกส่งสินค้าวัตถุดิบ (มันฯเส้น) เข้า-ออก และให้ดูแลการจอดรถให้อยู่ในสถานที่ที่จัดไว้ให้ • ด...
เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 15,000
อัพเดทล่าสุด : 16/09/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา

ช่างไฟฟ้า/ช่างเชื่อม (อยุธยา)

ลักษณะงานโดยรวม (Job Purpose) รับผิดชอบงานซ่อม และบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าให้กับอาคารสถานที่ในพื้นที่เก็บสินค้าทั้งหมด ปฏิบัติงานซ่อม ติดตั้ง และบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ปฏิบัติตามแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกั...
เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 15,000
อัพเดทล่าสุด : 16/09/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

กำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบงานซ่อม สร้าง และบำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักร อาคารสถานที่ และงานโยธาอื่นๆ ให้กับ KS & KSW จัดทำแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance - PM) เครื่องจักร อาค...
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000
อัพเดทล่าสุด : 15/09/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 28 รายการ