JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
1,253,942
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
22 มิ.ย. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 22 มิ.ย. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 1,253,942

เกี่ยวกับเรา

กลุ่มบริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจรายใหญ่ผลิตสินค้าเกษตร และแปรรูปจำพวก แป้งมันสำปะหลัง จำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ\'กลุ่มบริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจรายใหญ่ผลิตสินค้าเกษตร และแปรรูปจำพวก แป้งมันสำปะหลัง จำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
กลุ่มบริษัท โชคชัยพืชผล จำกัด 71 ถนนศาลาแดง 1/1 ซอยศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย
โทร. 022334486 8
แฟกซ์. : 0-2236-7970

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

กำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบงานซ่อม สร้าง และบำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักร อาคารสถานที่ และงานโยธาอื่นๆ ให้กับ KS & KSW จัดทำแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance - PM) เครื่องจักร อาค...
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000
อัพเดทล่าสุด : 23/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(จัดการจราจรภายในคลังสินค้า)

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) งานตรวจรับและจัดเก็บสินค้า • ควบคุม ตรวจสอบเอกสาร การจัดคิวรถบรรทุกส่งสินค้าวัตถุดิบ (มันฯเส้น) เข้า-ออก และให้ดูแลการจอดรถให้อยู่ในสถานที่ที่จัดไว้ให้ • ด...
เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 15,000
อัพเดทล่าสุด : 16/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา

ช่างไฟฟ้า/ช่างเชื่อม (อยุธยา)

ลักษณะงานโดยรวม (Job Purpose) รับผิดชอบงานซ่อม และบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าให้กับอาคารสถานที่ในพื้นที่เก็บสินค้าทั้งหมด ปฏิบัติงานซ่อม ติดตั้ง และบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ปฏิบัติตามแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกั...
เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 15,000
อัพเดทล่าสุด : 16/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา

ช่างซ่อมบำรุง/ช่างยนต์(อยุธยา)

รับผิดชอบงานซ่อม และบำรุงรักษา ยานยนต์ทุกประเภทที่ใช้งานทั้งหมด ปฏิบัติงานซ่อม ติดตั้ง และบำรุงรักษา ยานยนต์ ปฏิบัติตามแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance - PM) และหน้าท่าให้เป็นไปตามแ...
เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 15,000
อัพเดทล่าสุด : 16/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่บัญชี /หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน

- กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การจัดทำบัญชีต้นทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ - วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและสรุปรายงานส่งผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดราคาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ - ตรวจสอบควา...
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000
อัพเดทล่าสุด : 12/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชี

รับผิดชอบการจัดทำบัญชีรับและจ่ายประจำวัน สรุปยอดลูกหนี้และเจ้าหนี้ประจำเดือน จัดทำบัญชีแยกประเภทและบัญชีภาษีเงินได้ทุกประเภทลงในระบบ รวมทั้งการตรวจนับทรัพย์สินของบริษัทและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินแ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 11/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนที่สุด!

ลักษณะงานโดยรวม (Job Purpose) รับผิดชอบการจัดทำบัญชีรับและจ่ายประจำวัน สรุปยอดลูกหนี้และเจ้าหนี้ประจำเดือน จัดทำบัญชีแยกประเภทและบัญชีภาษีเงินได้ทุกประเภทลงในระบบ รวมทั้งการตรวจนับทรัพย์สินของบริษัทแล...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 10/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Engineer ( Electrical, Mechanic, Power Plant, Chemical, Agricultural, Agro-Industry) /วิศวกรประจำโรงงาน

วิศวกรซ่อมบำรุง ปฏิบัติงานซ่อมเครื่องจักร ปรับแต่งเครื่องจักรในสายการผลิต ดัดแปลงและติดตั้งเครื่องจักร และงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เครื่องจักรทั้งเก่าและใหม่ในฝ่ายผลิต งานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 09/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : อุทัยธานี

พนักงานรับ-ส่งเอกสาร

รับ-ส่งเอกสารของบริษัท
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 08/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่การเงิน

รับผิดชอบการเงินด้านรับและด้านจ่าย รวบรวมและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกเอกสารการรับเงินและการจ่ายเงิน การติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปการรับ-จ่าย ให้มีค...
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000
อัพเดทล่าสุด : 08/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 24 รายการ