บริษัท แมกซ์เวล คอมเพรสเซอร์ จำกัด

บริษัท แมกซ์เวล คอมเพรสเซอร์ จำกัด เป็นผู้ผลิต ประกอบเครื่องอัดอากาศ(ปั๊มลม) เครื่องทำลมแห้ง และจัดจำหน่าย ซ่อมแซม เครื่องอัดอากาศ (ปั๊มลม)ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ รวมไปถึงให้คำปรึกษาวางระบบการติดตั้งปั๊มลม เครื่องอัดอากาศ และแก้ไขปัญหาระบบให้มีประสิทธิภาพกับกระบวนการผลิต และทางบริษัท แมกซ์เวล คอมเพรสเซอร์ จำกัด มีความพร้อมที่จะให้บริการ ด้วยทีมงานมืออาชีพ ชำนาญงาน และมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ยังได้คำนึงถึงการประหยัดพลังงานให้เกิดขึ้นภายในองค์กร และกระบวนการผลิตที่คุ้มค่าของลูกค้าเป็นสำคัญ
ปัจจุบัน บริษัท แมกซ์เวล คอมเพรสเซอร์ จำกัด ได้มีการขยายกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มาร่วมงานและเติบโตไปพร้อมๆกับบริษัทฯของเราต่อไป

วันที่อัพเดต : 21 ม.ค. 2560
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน นครปฐม
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 60,000
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • 1. กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และวิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายการเงินและการบัญชี โดยยึดพันธกิจและเป้าหมายของบริษัทตามนโยบายของผู้บริหารและผู้ถือหุ้น ให้สอดคล้องกับมาตราฐานบัญชีและกรมสรรพากร
  2. ควบคุมการทำงานทั้งหมดในฝ่ายการเงินและบัญชี จัดทำงบประมาณรายจ่ายต่างๆ
  3. จัดทำระบบข้อมูลด้านการเงินและการบัญชีลงในระบบคอมพิวเตอร์
  4. ตรวจสอบความถูกต้องทุกรายการขายสินค้า Sales Order ตรงกับยอดรับเงินทุกรายการ และตรวจสอบยอดจ่ายของบริษัททุกรายการ ที่ได้รับการอนุมัติสั่งซื้อหรือจ่ายเงิน
  5. บริหารและควบคุมการหมุนเวียนของเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
  6. ทำงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี ดูแลและวางระบบบัญชีและการเงิน (AP, AR, Bank Reconciliation) ของบริษัทฯ
  - ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านบัญชีและการเงินต่างๆทุกอย่างและตรวจสอบการบันทึกบัญชีและการเงินของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกรายการ
  -จัดทำเอกสารแสดงสถานะทางการเงินของบริษัท เพื่อส่งให้ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ภายใน 15 วันในเดือนถัดไป
  -สรุปและตรวจสอบรายงานภาษี และหัก ณ ที่จ่าย และดูแลรับผิดชอบเรื่องการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้ตรงตามกำหนดเวลา
  -สรุปรายงาน Cash Flow ประจำเดือน ภายใน 15 วันในเดือนถัดไป และประจำปี
  -ตรวจสอบและสรุปบัญชีลูกหนี้ – เจ้าหนี้ ประจำเดือน
  -วิเคราะห์ต้นทุน
  -จัดทำบัญชีต้นทุนสินค้าทุกรายการ
  -ดูแลบัญชีทรัพย์สินของบริษัทฯ
  -ควบคุมดูแลและตรวจสอบรายการรับ-จ่าย สินค้าคงเหลือ รายการทรัพย์สินของบริษัทฯ
  -ตรวจสอบรายการเดินบัญชีธนาคารของบริษัททุกรายการ
  -ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก
  -ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
  8. งานบัญชี Payroll
  9. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
สวัสดิการเพิ่มเติม :
-ประกันสังคม,โบนัส,งานเลี้ยงประจำปี,ชุดฟอร์ม,เบี้ยงเลี้ยง,เบี้ยขยัน,ประกันอุบัติเหตุ,พักร้อน
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 36
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป


วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - gsiair1994@gmail.com
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
ข้อมูลติดต่อ
ณัฐธยาน์
บริษัท แมกซ์เวล คอมเพรสเซอร์ จำกัด
เลขที่ 2/8 หมู่ 3 ตำบล อ้อมใหญ่ อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม 73160 ประเทศไทย
Website: http://www.maxwellcompressor.com
โทร. 028126201 แฟกซ์. 028126201 ต่อ107
อีเมล nan_sw2@yahoo.com
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 8


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 36
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน นครปฐม
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 60,000
สมัครงานตำแหน่งนี้
0 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน