JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
5,523,586
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
21 ส.ค. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 21 ส.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 5,523,586

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในด้านการบริหารจัดการศูนย์สินค้าแฟชั่นค้าส่ง รวมทั้งขยายธุรกิจด้านค้าปลีก และโรงแรม ที่คุ้มค่า ทันสมัย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาธิบาล โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี


ข้อมูลติดต่อ

เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) 222 ชั้น 11 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
โทร. คุณณัฐชา หมายเลข 02-1218000 ต่อ 220 คุณชนิตา หมายเลข 02-1218000 ต่อ 163
แฟกซ์. : 021219888

การเดินทาง

ไม่มี
ราชเทวี สยาม ชิดลม
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์

- บริหารจัดการงานด้าน HR ทั้งระบบ (งานเงินเดือน,สวัสดิการพนักงาน,สรรหาว่าจ้าง,ฝึกอบรม,กิจกรรม CSR,งานธุรการ ) - จัดทำ/ตรวจสอบ/รวบรวม และสรุปข้อมูลงานด้าน HR ทั้งระบบ - บริหารจัดการงานด้านเอกสาร/ก...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 21/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ - เงินเดือนและสวัสดิการ

- จัดทำและรวบรวมข้อมูลสถิติการบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน (Time Attendance) - จัดทำและสรุปข้อมูลการทำงานล่วงเวลา,เบี้ยขยัน,สถิติการลางานของพนักงานเพื่อจัดทำเงินเดือน (โปรแกรม B-plus Payroll) - จัดท...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 19/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการ - ขายพื้้นที่เช่า

- บริหารจัดการและวางแผนการขายพื้นที่ กำหนดแนวทางกลยุทธ์ต่างๆ - ดูแลเปิดการจองพื้นที่ ตรวจสอบสัญญาและต่ออายุสัญญาร้านค้า / สัญญาเช่า - วางแผนการตลาดและหาผู้เช่ารายใหม่เพิ่มเติม - วิเคราะห์แก้ไขปัญหาปรั...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 18/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ - จัดซื้อ (ด่วนมาก)

- จัดทำเอกสารการสั่งซื้อ PO - ดูแลรับผิดชอบการจัดซื้อจัดหาสินค้า ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท - เปรียบเทียบ Supplier รายใหม่ๆ เปรียบเทียบและควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายราคาวัตถุดิบ - ประมาณการความ...
เงินเดือน(บาท) : 13,500 - 20,000
อัพเดทล่าสุด : 15/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ - บัญชีบริหาร (ด่วน!!!!)

- ตรวจสอบการบันทึกบัญชี - ปิดงบการเงิน - จัดทำรายละเอียดประกอบงบ - จัดทำรายงานทางบัญชีส่งผู้บริหาร - ปรับปรุงบัญชี/รายการ - จัดทำงบประมาณรายเดือนเปรียบเทียบงบประมาณรายได้ค่าใช้จ่ายส่งให้แต่ละแผนก / ส่...
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000
อัพเดทล่าสุด : 13/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่อาวุโส - พัฒนาองค์กร

1.ดูแลด้านบริหารนโยบายคุณภาพให้กับองค์กร 2.ส่งเสริมกิจกรรมด้านระบบคุณภาพให้กับพนักงานในองค์กร 3.ร่วมออกแบบเครื่องมือสำหรับการพัฒนากลุ่มคนที่มีศักยภาพในองค์กร 4.ดำเนินการพัฒนา ติดตาม ประเมินผล และร่ว...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 13/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงาน แคชเชียร์ลานจอดรถ ด่วน!!!

- จัดเก็บค่าจอดรถจากลูกค้า หรือตามจุดที่ได้รับหมอบหมาย ( ประจำป้อมรับ-ป้อมจ่าย ) -สรุปยอดส่ง -ตอบคำถามหรือให้ข้อมูลลูกค้าเรื่องอัตราค่าที่จอดรถ
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 08/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่อาวุโส - กฎหมาย

1. ติดต่อประสานงานภาครัฐ หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน เพื่อให้ได้รับการอนุญาตในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงเจรจาเพื่อให้ได้ข้อสรุปและแนวทางดำเนินงานร่วมกัน 2. จัดเตรียม รวบรวม และยื่นเอกสารต่อหน่วย...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 07/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 8 รายการ