JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
5,521,289
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
23 มิ.ย. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 23 มิ.ย. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 5,521,289

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในด้านการบริหารจัดการศูนย์สินค้าแฟชั่นค้าส่ง รวมทั้งขยายธุรกิจด้านค้าปลีก และโรงแรม ที่คุ้มค่า ทันสมัย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาธิบาล โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี


ข้อมูลติดต่อ

เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) 222 ชั้น 11 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
โทร. คุณมนัญญา (เกด) 086-3399539
แฟกซ์. : 021219888

การเดินทาง

ไม่มี
ราชเทวี สยาม ชิดลม
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่ - ขายพื้นที่เช่า

- ดูแลงานพื้นที่เช่าของบริษัท - ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท - ตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่เช่า - ขายพิ้นที่โครงการใหม่ต่างๆ
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 23/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้พิการ

งานที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายและเหมาะสมสามารถปฏิบัติได้
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 23/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ - บัญชีบริหาร (ด่วน!!!!)

- ตรวจสอบการบันทึกบัญชี - ปิดงบการเงิน - จัดทำรายละเอียดประกอบงบ - จัดทำรายงานทางบัญชีส่งผู้บริหาร - ปรับปรุงบัญชี/รายการ - จัดทำงบประมาณรายเดือนเปรียบเทียบงบประมาณรายได้ค่าใช้จ่ายส่งให้แต่ละแผนก / ส่...
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000
อัพเดทล่าสุด : 23/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ - ขายและการตลาด (Additional Income)

- ขาย Promotion space, Media space etc. - บริหารจัดการ Event ตามเงื่อนไขที่กำหนด - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน(บาท) : 13,500 - 18,000
อัพเดทล่าสุด : 23/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยผู้จัดการ - กฎหมาย (ด่วน)

• จัดทำร่างและตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจ หนังสือมอบอำนาจ และเอกสารทางกฎหมายทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท • ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ดำเนินการขอใบอนุญ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 23/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่อาวุโส - เทคโนโลยีสารสนเทศ (ด่วนมาก)

1.ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องแม่ข่าย (Server) อุปกรณ์เก็บข้อมูล (Storage) การเชื่อมโยงเครือข่ายและอุปกรณ์ (Network) ตามแผนงาน เพื่อรองรับระบบหลักต่างๆ เช่น EPR, Car Park, Food Court, In...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 23/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่อาวุโส - พัฒนาองค์กร

1.ดูแลด้านบริหารนโยบายคุณภาพให้กับองค์กร 2.ส่งเสริมกิจกรรมด้านระบบคุณภาพให้กับพนักงานในองค์กร 3.ร่วมออกแบบเครื่องมือสำหรับการพัฒนากลุ่มคนที่มีศักยภาพในองค์กร 4.ดำเนินการพัฒนา ติดตาม ประเมินผล และร่ว...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 23/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ Operator

1. รับโทรศัพท์ โดยใช้ภาษาที่สุภาพ อ่อนน้อม เป็นไปตามมาตรฐานการรับโทรศัพท์ 2. ให้ข้อมูล ข่าวสาร หรือกิจกรรมต่าง ๆ และการตอบคำถามทั้งภายในและภายนอกได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ 3. ติดต่อประสานงานภายใน และภายน...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 23/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บริหารอาคาร

1. ดูแลความเป็นระเบียบภายทั้งภายใน และภายนอกศูนย์การค้า พร้อมทั้งประสานงานแต่ละหน่วยงานต่างๆ ให้แก้ไขปัญหา (Defect) กรณีพบสิ่งที่ต้องแก้ไข 2. ควบคุมดูแลร้านค้า ให้เป็นไปตามระเบียบของศูนย์การค้า ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 23/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 9 รายการ