JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
5,515,830
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
24 มี.ค. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 24 มี.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 5,515,830

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในด้านการบริหารจัดการศูนย์สินค้าแฟชั่นค้าส่ง รวมทั้งขยายธุรกิจด้านค้าปลีก และโรงแรม ที่คุ้มค่า ทันสมัย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาธิบาล โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี


ข้อมูลติดต่อ

เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) 222 ชั้น 11 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
โทร. 021219444 ต่อ 112
แฟกซ์. : 021219888

การเดินทาง

ไม่มี
ราชเทวี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่กราฟฟิค ด่วน

- ถ่ายภาพการจัดงานต่างๆและสินค้าตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อใช่ใช้ดำเนินงานด้านสื่อต่างๆ - ตัดต่อวีดีโอโปรโมทการจัดงานและมวลภาพการจัดงาน,ดูแลควบคุมงาน Supplier ในทุกขั้นตอนการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง รื้อถอน ใ...
เงินเดือน(บาท) : 13,500 - 18,000
อัพเดทล่าสุด : 25/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่กฏหมาย

- ติดต่อกับหน่วยงานราชการ - ดำเนินการจัดทำสัญญารักษาผลประโยชน์ของบริษัท - ดำเนินการออกเอกสารทวงหนี้ / แจ้งเตือน - ประสานงานขอข้อมูลและติดตามความคืบหน้า - ดำเนินการจดทะเบียนเอกสารสำคัญ - มีทักษะด้านกฏห...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้พิการ

งานที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายและเหมาะสมสามารถปฏิบัติได้
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานแคชเชียร์ลานจอดรถ ด่วน!!!

- จัดเก็บค่าจอดรถจากลูกค้า หรือตามจุดที่ได้รับหมอบหมาย ( ประจำป้อมรับ-ป้อมจ่าย ) -สรุปยอดส่ง -ตอบคำถามหรือให้ข้อมูลลูกค้าเรื่องอัตราค่าที่จอดรถ
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายพื้นที่เช่า,งานร้านค้า(ศูนย์อาหาร)

- จัดหาลูกค้าเพื่อบริการให้เช่าพื้นที่เช่าในศูนย์อาหารและรักษาฐานลูกค้าเก่าเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ - ดูแลเกี่ยวกับการทำสัญญา เก็บค่าเช่าและค่าใช้จ่ายต่างๆของร้านค้าให้ครบตามสัญญาที่ระบุไว้ ประสานงานการเช่า...
เงินเดือน(บาท) : 13,500 - 18,000
อัพเดทล่าสุด : 25/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส

- ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ภายในองค์กร - จัดทำแนวการตรวจสอบ (Audit Program) โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการที่จะใช้ตรวจสอบ และการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในงานตรวจสอบที่ได้รั...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่การขายและการตลาด (ตลาดกลางคืน)

- ขายพื้นเช่า Promotion / Present เสนอขายลูกค้าได้ - จัดทำเอกสารเพื่อเสนอลูกค้า - จัดทำรายงานการดำเนินงาน - ดูแลลุกค้าเก่าและสรรหากลุ่มลูกค้าใหม่ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด่วน

•แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงภายในบริษัท •ติดตั้งคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Software รวมถึงการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ภายในบริษัท •จัดหาสเปคของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Softwa...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจที่อาวุโส

- ร่วมศึกษาและจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ทางกฏหมายและกายภาพของโครงการ - ร่วมศึกษาและจัดทำแนวคิดโครงการเบื้องต้น - ร่วมจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดความต้องการของโครการ -จัดทำแบบและรายละเอียดเพื่อสนับสน...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

หัวหน้างานการเงินและประสานงานขาย (ตลาดนีออน) ด่วน!!

1. รับผิดชอบด้านการ (เงินรับ-จ่าย) ของโครงการตลาดนีออน - ออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง - รับเงิน/และตรวจสอบการรับเงินของแคชเชียร์ตาจุดต่างๆและนำฝากให้ครบถ้วนถูกต้อง - ดูแลการทำง...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/03/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 10 รายการ