JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
1,986,584
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
25 พ.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 25 พ.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 1,986,584

เกี่ยวกับเรา

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิตและการจำหน่ายอุปกรณ์ประปาและประตูน้ำเหล็กหล่อและเหล็กหล่อเหนียว ให้กับการประปานครหลวง การประปาภูมิภาค และผู้รับเหมาการวางท่อ ฯลฯ บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2517 บนพื้นที่กว่า 60 ไร่ ริมถนนพระราม 2 มีสาขาจำนวน 2 สาขา ด้วยประสบการณ์กว่า 42 ปี บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด มีความมุ่งมั่นในการควบคุมคุณภาพการผลิต การจำหน่าย และการบริการให้ได้ตามมาตรฐานเพื่อมุ่งไปสู่ตลาดสากล และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีความยินดีเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ และนักศึกษาจบใหม่ ได้เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ โดยสามารถเข้าชมข้อมูลบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ WWW.WVT.CO.TH

ข้อมูลติดต่อ

แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด 59/1 หมู่ 1 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร74000 ประเทศไทย
โทร. 034823153-4
แฟกซ์. : 034823151

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่ IT SUPPORT

รับผิดชอบดูแลระบบเครือข่าย และการสื่อสาร การสรรหาและคัดเลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสาร ดูแลติดตั้งโปรแกรมและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และดูแล Server รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้งา...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล

- จัดทำเอกสารภายในหน่วยงาน - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา R&D

1.ควบคุม ดูแลงานด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 2.ประสานงานหน่วยงานราชการ หน่วยงานภายในองค์กร และกลุ่มลูกค้าเพื่อผลิตชิ้นงานให้ได้ตรงตามความต้องการ 3.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

- ปรับภาพลักษณ์ภายในองค์กร และส่งเสริมสัมพันธภาพและทัศนคติที่ดีระหว่างพนักงานและองค์กร - ดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก - ดูแลและควบคุมงานรักษาความปลอดภัย - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

ด้านการวางแผนและการบริหารสินค้าคงคลัง 1.กำหนดวางแผนงานรวมถึงการดำเนินการบริหาร การจัดการคลังสินค้า ให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร 2.วางแผนและควบคุมการ FIFO สินค้าเืพื่อป้องกันการหมดอายุ หรือเสื่อมสภาพ 3.ค...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.)

1.นำเสนอแผนงาน รายงานด้านความปลอดภัย 2.รวบรวม วิเคราะห์ สรุปสถิติด้านความปลอดภัย การประสบอันตรายที่เกิดจากความปลอดภัย 3.จัดทำ KPI สรุปผลการจัดงานประจำเดือน 4.จัดทำรายงานประประสานงานหน่วยราชการ 5.ตรส...
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000
อัพเดทล่าสุด : 25/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าหน่วยควบคุมมาตรฐานและข้อกำหนดผลิตภัณฑ์

ควบคุมคุณภาพและขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องตามแผนงานและเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของลูกค้า รวมถึงทำการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม อีกทั้งติ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าหน่วยทดสอบรั่วซึม

- ควบคุม ดูและ และตรวจสอบงานทดสอบการรั่วซึม - จัดทำเอกสาร สรุปข้อมูล และบันทึกผล - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่สอบเทียบ

ควบคุมสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ใช้ในกระบวนการผลิต ให้มีความเที่ยงตรงถูกต้อง และต้องได้รับการสอบเทียบตามแผนเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าหน่วย Calibration /เจ้าหน้าที่สอบเทียบ

- ควบคุมดูแลงานสอบเทียบทั้งระบบ - ควบคุม ดูแล ประสานงานการส่งสอบเทียบภายนอก - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 16 รายการ