JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
2,033,289
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
26 พ.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 26 พ.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 2,033,289

เกี่ยวกับเรา

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านการขนส่งปูนซิเมนต์ ฟลายแอช บอททอมแอช แร่ ถ่านหิน ลิกไนท์ ตู้คอนเทนเนอร์ ฯลฯ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจำนวนรถทั้งสิ้น 238 คัน แยกเป็นหัวลาก 103 หัว หางดั๊มเทเลอร์ 30 หาง หางปูนผง 101 หาง รถพ่วง 2 หัว หางพ่วง 2 หาง และรถมิกซ์ 30 คัน วิสัยทัศน์ เราคือทีมงานคุณภาพ ที่บริการด้วยใจดุจญาติมิตร มีระบบการบริหารคุณภาพ บริษัทฯ ได้ดำเนินการ จัดให้มีระบบการปฏิบัติงาน จัดทำเป็นเอกสาร นำไปปฏิบัติ คงไว้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระบบการบริหารคุณภาพของบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001 : 2000 บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาจัดทำระบบการบริหารคุณภาพโดยดำเนินงานเป็นกระบวนการทั่วทั้งองค์กร สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001 : 2000 จนได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO และกำลังดำเนินการบริหารจัดการเพื่อให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 18001 ให้ทันภายในปี 2550 ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทฯ ต่าง ๆ ให้เป็นตัวแทนในการขนส่งสินค้าในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า 1,800 เที่ยว ได้แก่บริษัทต่าง ๆ ดังนี้ 1. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท TPI โพลีน จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท โกล์ด ฟลาย แอช จำกัด 5. บริษัท นีโอเทค จำกัด 6. บริษัท ฟาลังซ์ จำกัด 7. บริษัท นครหลวงเดินรถ จำกัด และมีบริษัทในเครือ คือ บริษัท มีนาลิสซิ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถแท็กซี่และรถทั่วไป สำนักงานตั้งอยู่ที่ 455/9-11 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (ศึกษารายละเอียดได้ที่ www.mena2003.com)\\\\\\\'


ข้อมูลติดต่อ

คุณสิริมา ขจรวุฒิเดช
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด 455/12-14 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 //ที่อยู่ที่ จ.สระบุรี 280/8 หมู่ที่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย / มีสำนักงานที่กรุงเทพฯ และบริษัทในเครือเกี่ยวกับไฟแนนซ์ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
โทร. 0-2613-9450 ต่อ 15
แฟกซ์. : 0-2613-9927

การเดินทาง

ไม่มี
พญาไท ราชเทวี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่เชื้อเพลิง (ศูนย์ลาดกระบัง)

ดูแลและควบคุมการใช้เชื้อเพลิงของพนักงานขับรถ , คีย์ข้อมูลอัตราการใช้เชื้อเพลิง , สรุปการใช้เชื้อเพลิง และทำรายงานการใช้เชื้อเพลิง รวบถึงตรวจสอบและประสานงานกับพนักงานขับรถเพื่อให้ใช้เชื้อเพลิงตามเกณฑ์ท...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ประจำศูนย์ลาดกระบัง

1.เจ้าหน้าที่สรรหาและพนักงานสัมพันธ์ -การสรรหาว่าจ้างในส่วนของพนักงานปฏิบัติการและพนักงานขับรถ -จัดทำ+สรุปเอกสารประกอบการทำเงินเดือน -งานประกันสังคม รวมถึงการจัดเก็บเอกสารต่างๆของฝ่ายบุคคลให้อยู่ในสภา...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ธุรการและสวัสดิการ)

- งานด้านสวัสดิการต่าง ๆ - งานระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานบุคลากร
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าฝ่ายยานยนต์/

1. ดูแลบริหารจัดการฝ่ายยานยนต์และสโตร์ให้มีประสิทธิภาพ 2. มีแผนการบำรุงรักษารถ ยางรถยนต์ อะไหล่รถยนต์บรรทุก 3. ระบบการควบคุมตรวจสอบการทำงานของช่าง และพนักงานสโตร์ 4. วางแผนการตรวจสอบงานซ่อมทั้งภายในแล...
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000
อัพเดทล่าสุด : 25/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รถบรรทุก /ช่างไฟฟ้า

ด้วยบริษัทฯเพื่มกำลังรถบรรทุกจำนวนมาก ต้องการน้อง ๆ ที่จะเริ่มทำงานและมีความรักในอาชีพช่างซ่อมบำรุงรถบรรทุกจำนวน 20 อัตรา ประจำสระบุรีและลาดกระบัง ระหว่างฝึกอบรมช่างจะได้รับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 300...
เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 17,000
อัพเดทล่าสุด : 25/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่จัดส่ง ประจำศูนย์ลาดกระบัง

- ดูแลงานจัดคิวรถ - ดูแลเรตเชื้อเพลิง - ประสานงานลูกค้า ประสานงานพนักงานขับรถ - ควบคุมการทำงานพนักงานขับรถผ่าน GPS - สรุปรายงานเที่ยวการวิ่งของพนักงานขับรถ
เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 17,500
อัพเดทล่าสุด : 25/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR Officer)

1. บันทึกบัญชีขายในสมุดรายวันขาย 2. จัดทำใบแจ้งหนี้และใบวางบิล 3. จัดทำรายงานใบแจ้งหนี้และใบวางบิล 4. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินยอดลูกหนี้ 5. จัดทำรา...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าแผนกธุรการและจัดซื้อ

จัดหา จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน ควบคุมสต๊อกและการเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน จัดทำเอกสารต่างๆภายในสำนักงาน ติดต่อและประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดูแลงานธุรการ ความเรียบร้อยในสำนักงาน อาคารสถานที่ จัดงาน...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (AP Officer)

1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, 2. ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ 3. จัดการเรื่องการจ่ายชำระให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ 4. บันทึกตัดชำระหนี้ในระบบ Oracle 5. กระทบยอดบัญชีเ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

IT Support

-แก้ไขปัญหา Hardware,Software,Network -ลงโปรแกรม Windows Office และโปรแกรมอื่น ๆ ได้ -ตรวจสอบแก้ไขระบบ Hardware,Network,OS -มีความเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์,จอภาพ,อุปกรณ์สำรองไฟ -มี...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 11 รายการ