บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านการขนส่งปูนซิเมนต์ ฟลายแอช บอททอมแอช แร่ ถ่านหิน ลิกไนท์ ตู้คอนเทนเนอร์ ฯลฯ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจำนวนรถทั้งสิ้น 238 คัน แยกเป็นหัวลาก 103 หัว หางดั๊มเทเลอร์ 30 หาง หางปูนผง 101 หาง รถพ่วง 2 หัว หางพ่วง 2 หาง และรถมิกซ์ 30 คัน

วิสัยทัศน์ เราคือทีมงานคุณภาพ ที่บริการด้วยใจดุจญาติมิตร มีระบบการบริหารคุณภาพ บริษัทฯ ได้ดำเนินการ จัดให้มีระบบการปฏิบัติงาน จัดทำเป็นเอกสาร นำไปปฏิบัติ คงไว้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระบบการบริหารคุณภาพของบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001 : 2000

บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาจัดทำระบบการบริหารคุณภาพโดยดำเนินงานเป็นกระบวนการทั่วทั้งองค์กร สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001 : 2000 จนได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO และกำลังดำเนินการบริหารจัดการเพื่อให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 18001 ให้ทันภายในปี 2550

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทฯ ต่าง ๆ ให้เป็นตัวแทนในการขนส่งสินค้าในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า 1,800 เที่ยว ได้แก่บริษัทต่าง ๆ ดังนี้

1. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท TPI โพลีน จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท โกล์ด ฟลาย แอช จำกัด
5. บริษัท นีโอเทค จำกัด
6. บริษัท ฟาลังซ์ จำกัด
7. บริษัท นครหลวงเดินรถ จำกัด

และมีบริษัทในเครือ คือ บริษัท มีนาลิสซิ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถแท็กซี่และรถทั่วไป สำนักงานตั้งอยู่ที่ 455/9-11 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (ศึกษารายละเอียดได้ที่ www.mena2003.com)\\\\\\\'

วันที่อัพเดต : 28 พ.ย. 2559
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตพระนคร,เขตดุสิต,เขตปทุมวัน,เขตราชเทวี,เขตพญาไท)
เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 17,000
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • ­- ตรวจสอบบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมทั้งจัดทำ
  เอกสารชุดจ่าย และดำเนินการด้านจ่าย
  - บันทึกรายการค่าใช้จ่ายในระบบ
  ­- ทำการกระทบยอดรายการใน Statement
  - มีความรูด้า้นภาษีVat , Tax ภพ.30 ภงด.3 , 53
  ­- รับผิดชอบบัญชีทั่วไป
  - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
  - มีความอดทนสูง
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
  - เงินโบนัสตามผลงาน
สวัสดิการเพิ่มเติม :
- ทำงานวันจันทร์ - อาทิตย์ หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
(สลับกันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์)
- สวัสดิการ อาทิเช่น ปรับอัตราเงินเดือนทุกปี
(ตามผลกำไรบริษัทฯ โดยปรับในอัตราปกติ,
อัตราพิเศษ) , ปรับเงินเดือนเพิ่มตามความสามารถที่
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี , มีโบนัสทุกปี ได้แก่ โบนัสปกติ
และโบนัสพิเศษ
- ค่ารักษาพยาบาล, ตรวจสุขภาพประจำปี,
ประกันอุบัติเหตุ PA (ในบางตำแหน่ง)
- ค่าน้ำมันรถ+ ค่าสึกหรอรถ (ในบางตำแหน่ง) ,
- ชุดยูนิฟอร์ม, สวัสดิการเงินกู้,
เงินกองกลางช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของ
พนักงานและครอบครัวในกรณีต่าง ๆ เงินเกษียณอายุ
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ปีละ 13 วัน)
- ลากิจได้ 10 วัน โดยไม่หักค่าจ้าง,
- เงินรางวัลพนักงานดีเด่น, เงินรางวัลพนักงานทำงาน
ครบ 10 ปี
- มีคณะกรรมการดูแลในเรื่องต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบการ, คณะกรรมการความ
ปลอดภัยในการทำงาน
- บริษัทมีนโยบายสร้างความผาสุกให้แก่พนักงาน โดย
ส่งเสริมให้เป็นผู้มีจิตอาสา ใช้ธรรมะในการครองเรือน
และธรรมะในการทำงาน อีกทั้งมีการอบรมให้รู้วิธีการ
ดำเนินชีวิตอย่างผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน สนับสนุนให้เข้า
ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิโดยไม่ถือเป็นวันลา
- มีนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาเป็นคู่หูดูแลสอนงานระบบ
พี่เลี้ยง ตลอดจนดูแลทุกข์สุขในเรื่องงานและเรื่อง
ส่วนตัวของผู้ใต้บังคับบัญชา
- ให้การอบรมเพิ่มทักษะอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
ทำโครงการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ให้
พนักงานสามารถก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อการ
สืบทอดตำแหน่ง
- กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีและกิจกรรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์ ได้แก่ งานท่องเที่ยวประจำปี
(บางปีไปเที่ยวต่างประเทศ) , งานจัดเลี้ยงปีใหม่
ประจำปี (ได้รับของขวัญทุกคนและนำครอบครัวมา
ร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ,งานกีฬาสี , Walk
Rally กิจกรรมวันแม่, กิจกรรมวันพ่อ, ประเพณีรดน้ำ
ดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์
คุณสมบัติ
เพศ : หญิง , ชาย
อายุ(ปี) : 22 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1
อื่นๆ : งานจิตอาสา
คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • 1. เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  3. มีประสบการณ์ด้านบัญชี 2-3 ปีขึ้นไป หากมีความรู้ด้านธุรกิจประเภทขนส่ง หรือเคยมีประสบการณ์เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Express) ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
ข้อมูลติดต่อ
คุณรุ้งรดา 081-889-9533
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
455/9-11 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 //ที่อยู่ที่ จ.สระบุรี 280/8 หมู่ที่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย / มีสำนักงานที่กรุงเทพฯ และบริษัทในเครือเกี่ยวกับไฟแนนซ์ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
ใกล้ BTS(ราชเทวี) แผนที่
Website: http://www.menatransport.co.th
โทร. 0-2613-9450 ต่อ 149 แฟกซ์. 0-2613-9927
อีเมล nong.rungrada@gmail.com
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 3


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : หญิง , ชาย
อายุ(ปี) : 22 - 35
ประสบการณ์(ปี) : 1
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตพระนคร,เขตดุสิต,เขตปทุมวัน,เขตราชเทวี,เขตพญาไท)
เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 17,000
สมัครงานตำแหน่งนี้
0 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน