JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
23,329,522
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
23 ม.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 23 ม.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 23,329,522

เกี่ยวกับเรา

Central Pattana Public Company Limited (CPN) is Thailand's target retail developer with over 30 years of experience. We are looking for talented candidates to join and promote our business expansion in the following position :


ข้อมูลติดต่อ

แผนกสรรหาบุคลากร
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) CPN 999/9 อาคารดิออฟฟิศเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 10 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
โทร. 026675555 ต่อ 1704-1709
แฟกซ์. : 0-2264-5591

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่ Loss & Prevention ประจำสาขาเซ็นทรัลเวิลด์

- ดูแลความปลอดภัยในจุดต่าง ๆ ของ พื้นที่ศูนย์การค้า และคอยสอดส่อง ตรวจตรา และควบคุมการทำงานผู้ใต้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ รปภ. บริษัทอื่น ๆ (ซับคอนแทรค) ที่จ้างมาดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ - กำกับดูแ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 24/01/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น (ประจำสาขาเซ็นทรัลเวิลด์/สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่)

Welcome guests and give all information to shopper at Central World
เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 22,000
อัพเดทล่าสุด : 24/01/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร เซ็นทรัลเวิลด์

- รับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษาทั้งภายในและภายนอกอาคาร - ตรวจสอบแบบร้านค้าและการทำงานของผู้รับเหมาที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ - Support งาน Eventกิจกรรม ให้กับแผนกฯอื่นๆ - Fireman - เจ้าหน้าที่ จป. หรืองา...
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000
อัพเดทล่าสุด : 24/01/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

*ด่วน* เจ้าหน้าที่บริการบัตรจอดรถ (Parking) ประจำสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ,พระราม 9

- เก็บ และ จ่ายบัตรจอดรถบนต์ ที่จุดป้อมทางเข้า - ทำงานเอกสารได้
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 24/01/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (เซ็นทรัลเวิลด์, พระราม 3,พระราม 2)

เป็นศูนย์กลางในการอำนวยความสะดวก ให้การบริการช่วยเหลือลูกค้า (Shopper), รับเรื่องร้องเรียน และปัญหาต่างๆของลูกค้า รวมทั้ง ให้ข้อมูล, ข่าวสาร, กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การค้า และ ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภา...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 24/01/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่รับฝากประเป๋า - Bag Deposit (ประจำสาขาเซ็นทรัลเวิลด์)

- บริการรับ - ฝากกระเป๋าให้กับลูกค้า - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 24/01/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

หัวหน้างานระบบ - ปรับอากาศ (ประจำสาขาเซ็นทรัลเวิลด์)

- ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบปรับอากาศในอาคารสูง - ให้บริการ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับระบบปรับอากาศภายในอาคารสูง - ควบคุมการใช้พลังงานแผนกปรับอากาศภายในอาคารสูง - ควบคุมกำกับ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 24/01/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Public Relations

ประสานงาน นักข่าว,สื่อมวลชน หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด , และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 23/01/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

การตลาด (ระดับเจ้าที่ - ระดับผู้จัดการ)

- ดูแลพื้นที่ Promotion ให้มีผู้เช่าเต็มตาม Active Day ตลอดเวลา - หาข้อมูลเพื่อประกอบการทำแผนงาน ประสานงาน และรับผิดชอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามวาระเทศกาลเพื่อสร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์ก...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 23/01/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด Commercialize เซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา

รับผิดชอบงานด้านการขาย พื้นที่ สื่อประชาสัมพันธ์ ต่างๆ คิดแผนงานกลยุทธ ประสานงาน กับทางลูกค้าที่เข้ามาเช่าพื้นที่
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 23/01/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 56 รายการ