JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
23,199,972
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
21 ก.ค. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 21 ก.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 23,199,972

เกี่ยวกับเรา

Central Pattana Public Company Limited (CPN) is Thailand's target retail developer with over 30 years of experience. We are looking for talented candidates to join and promote our business expansion in the following position :


ข้อมูลติดต่อ

แผนกสรรหาบุคลากร
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) CPN 999/9 อาคารดิออฟฟิศเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 10 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
โทร. 026675555 ต่อ 1704-1709
แฟกซ์. : 0-2264-5591

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า สาขาพระราม 2

-ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลลูกค้า -รับเรืองร้องเรียนจากลูกค้า หรือผู้มาใช้บริการในศูนย์การค้า -ทำรายงาน หรือเอกสารสรุปเรื่องร้องเรียนและคำชมเชยจากลูกค้า -ประสานงานแผนกต่างๆ
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 21/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่แผนกอาคาร-บริการลานจอด สาขาพระราม 2

-รับผิดชอบควบคุมดูแลระบบที่จอดรถของศูนย์การค้า -แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หากระบบมีปัญหา -จัดทำบัตรจอดรถ และเก็บข้อมูลสถิติ -สรุปรายงาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 21/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าแผนกจัดซื้อ สาขาพระราม 2

-รับผิดชอบงานจัดซื้อ จัดจ้างและจัดการใบกำกับภาษี -ควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน -จัดทำการประเมินผู้ขาย/ผู้รับจ้าง หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 21/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่แผนกงานระบบ (ไฟฟ้า,ปรับอากาศ,สุขาภิบาล,บริการ) สาขาพระราม2

-บริหารจัดการ จัดทำแผนงานควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงภายในศูนย์การค้าฯ ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับ -ควบคุมงานบริการรับแจ้งซ่อม ร้านค้า, ผู้เช่า และสำนักงาน -ควบคุมการตกแต่งร้านค้าภายในศูนย์การค้า...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 21/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่แผนกศิลป์ สาขาพระราม 2

-ออกแบบ ดีไซน์ ป้าย,คัทเอ้าท์,เวที,แผ่นผ้า เพื่อให้มีภาพที่สวยงาม -ส่งเสริมการขายและกิจกรรมต่างๆภายในศูนย์การค้า -ปฏิบัติงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 21/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่การตลาด - เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา/ เซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี

-ติดต่อลูกค้า ประสานงานอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่มาจัดงานพื้นที่ส่วนกลาง -ประสานงานกับแผนกต่างๆเพื่ออำนวยให้ลูกค้าในการจัดงาน -ดูแลประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน และภายนอกศูนย์การค้า -วางแผนบริหารพื้นที่ส่วนก...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 21/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : อุดรธานี

หัวหน้างานระบบสุขาภิบาล(ประจำเซ็นทรัล พลาซา นครราชสีมา / หัวหน้างานระบบไฟฟ้า ประจำเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี)

• ควบคุมการดำเนินการ ตามแผนงานซ่อมบำรุงระบบประปา/สุขาภิบาล/แก๊ส หรือไฟฟ้า ภายในศูนย์การค้าฯ ให้ตรงตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ และตรงตามเป้าหมายที่กำหนด • ควบคุมงานบริการรับแจ้งซ่อมระบบประปา/สุขาภิบาล...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 21/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : อุดรธานี

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (เซ็นทรัลเวิลด์, พระราม 3,)

เป็นศูนย์กลางในการอำนวยความสะดวก ให้การบริการช่วยเหลือลูกค้า (Shopper), รับเรื่องร้องเรียน และปัญหาต่างๆของลูกค้า รวมทั้ง ให้ข้อมูล, ข่าวสาร, กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การค้า และ ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภา...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 20/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายโครงการ (ประจำสำนักงานใหญ่)

- ดูแลตารางเวลาหัวหน้างาน ประสานการประชุมและจัดหาห้องประชุม จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน - รับผิดชอบในการดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย/แผนกงานที่รับผิดชอบ การจัดเอกสารเข้าแฟ้ม...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 19/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงาน(Administration Officer) - ประจำสำนักงานใหญ่

• รับผิดชอบงานด้านเอกสารทั้งหมดของแผนก • จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ • จัดทำรายงานประจำสัปดาห์ / ประจำเดือน • ติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายในองค์กร • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 19/07/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 85 รายการ