บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (True Corporation PCL.)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรในด้านการให้ บริการโทรศัพท์พื้นฐาน บริการรับส่งข้อมูล มัลติมีเดียโซลูชั่นส์ และยังเป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บริการไร้สายและให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่\'บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรในด้านการให้ บริการโทรศัพท์พื้นฐาน บริการรับส่งข้อมูล มัลติมีเดียโซลูชั่นส์ และยังเป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บริการไร้สายและให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

วันที่อัพเดต : 19 ก.พ. 2560
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน สุโขทัย
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • - วิเคราะห์จำนวนครัวเรือนและรายได้ประชากร ตลอดจนโครงข่ายการให้บริการของบริษัท วางแผนเพิ่มเป้าหมายการขาย และการลงทุนขย้ายโครงข่ายร่วมกับ Regional Sales Planning และ Regional Network Plannning
  - วิเคราะห์ วางแผน และกำหนดแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับเป้าหมายการขาย, การตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย, อัตรากำลังคน, การอบรมพัฒนาบุคลากร, ร่วมกำหนดเป้าหมายการขายสินค้า และบริการ ทิศทางการดำเนินงานด้านการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในจังหวัดที่รับผิดชอบ
  - กระจายเป้าหมายและการขายสินค้าและบริการของกลุ่มทรู ไปตามช่องทางการขายต่างๆ ภายในจังหวัดที่รับผิดชอบโดยชี้แจงและอธิบายเป้าหมายของการขาย และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินการในทีมงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ รับทราบ และเข้าใจอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป็าหมายที่กำหนด
  - ควบคุมและบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงติดตามดูแลให้การเบิกจ่าย การเงินและบัญชีมีความถูกต้องตามนโยบายและแนวทางปฎิบัติที่บริษัทกำหนด
  - กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการแฎิบัติงานของพนักงาน และเพื่อนคู่ค้าเป็นรายสัปดาห์ พร้อมทั้งสอนงานให้คำแนะนำปรึกษา และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่พนักงาน และเพือนคู่ค้าภายในจังหวัดที่รับผิดชอบ
  - วิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง ติดตามและประเมินสถานการณ์ด้านการขาย, การตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย, อัตรากำลังคนและการอบรมพัฒนาบุคลากรของบริษัท เพื่อนคู่ค้า และคู่แข่งขัน รวมทั้งประเมินคุณภาพสัญญาณ และงบประมาณ เพื่อปรับกลยุทธ์ เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป็าหมายที่กำหนด
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
สวัสดิการเพิ่มเติม :
ค่าจ้าง คอมมิสชั่น
โปรโมชั่นสำหรับพนักงาน ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าบริการทรูวิชั่น ลด50%
ส่วนลดสินค้าและค่าบริการราคาพนักงาน
ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือประกันสังคมคุ้มครองทั้ผู้ป่วยนอกวงเงินรวม และผู้ป่วยในตามกรมธรรม์ ประกันชีิวิต ประกันอุบัติเหตุ ตรวจสุขภาพประจำปี ลาพักร้อน 10 วันต่อปี
สวัสดิการอื่่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 27 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์ด้านการขาย การบริหารช่องทางการขาย และดูแลเพื่อนคู่ค้า 5 ปีขึ้นไป
  - ประสบการณืด้านอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Data Content และ/หรือ คอมพิวเตอร์ 5 ปีขึ้นไป
  - มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการขายการตลาด
  - มีทักษะด้านภาวะผู้นำ
  - มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการขายการตลาด
  - มีทักษะด้านภาวะผู้นำ
  - มีทักษะด้านการบริหารการแฎิบัติงาน และการบริหารทีมงานขาย
  - มัทักษะด้านการสื่อสาร และความสามารถในการเจรจาต่อรอง
  - มีทักษะด้านการสร้างแรงจูงจ และให้คำแนะนำปรึกษาแก่ทีมงาน
  - มีทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ และทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง
  - มีความรู้ด้านอินเทอร์็เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Data Content และ/หรือ คอมพิวเตอร์
  - สามารถใช้งานโปรแกรม MS, Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
  - สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใยอนุญาตขับขี่่รถยนต์

  รายได้และสวัสดิการ : -
  - รายได้ประจำ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
  - มีค่าน้ำมัน และค่าเสื่อมรถตามโครงสร้างของบริษัท
  - คอมมิชชั่น
  - มีประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ
  - โบนัสประจำปีตามผลปฎิบัติงาน
  - การปรับเงินเดือนประจำปีตามผลการปฎิบัติงาน
  - ส่วนลดสำหรับพนักงานทั้งสินค้า และบริการ
  - มีสิทธิ์ลาพักร้อน ลาป่วน และลากิจ ตามระเบียบของบริษัท
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - Chosita_Mua@truecorp.co.th
ข้อมูลติดต่อ
Human Resource
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (True Corporation PCL.)
เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://www.truecorp.co.th
โทร. 026431111 แฟกซ์. 0-2699-4906
อีเมล -
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 73


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 27 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน สุโขทัย
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
0 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน