JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
6,096,272
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
23 ก.พ. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 23 ก.พ. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 6,096,272

เกี่ยวกับเรา

บริหารจัดการแรงงานและด้านทรัพยากร ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับ รับปรึกษา สำรวจออกแบบ จัดหา ก่อสร้างติดตั้ง และพัฒนาปรับปรุงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง, ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน, ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ, ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร, ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง, งานก่อสร้างติดตั้งเสาส่งสัญญาณระบบโทรคมนาคม, งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบชุมสายโครงข่ายสื่อสาร,งานติดตั้งอุปกรณ์และระบบ Fiber Optic System ( Outside Plant ), งานก่อสร้างอาคาร, งานบริหารจัดการแรงงาน (Manpower), งานบันทึกข้อมูล, งานระบบจดหน่วย, บริการให้เช่ารถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถ, และงานขายสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้หน่วยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และนิติบุคคล ตลอดจนรับเป็นผู้ดำเนินการงานด้านติดต่อประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างและหน่วยงานราชการในการดำเนินงานจนแล้วเสร็จโครงการ โดยทีมงานซึ่งมีประสบการณ์ ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล


ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานสุราษฎร์ธานี /สำนักงานกรุงเทพ ติดต่อ คุณชีวานันท์/คุณมัณฑณา/คุณอมรรัตน์
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ : 59/21-22 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

สำนักงานกรุงเทพฯ : ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์ 0-2158-2000 โทรสาร 0-2158-2000 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี84000 ประเทศไทย
โทร. สำนักงานสุราษฎร์ธานี 063-2849745 สำนักงานกรุงเทพฯ 02-1582000
แฟกซ์. : 077-295320

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

ผู้จัดการโครงการไฟฟ้า (ซอยโยธินพัฒนา) บางกะปิ

รับผิดชอบ วางแผนงาน จัดเตรียมความพร้อมการเริ่มโครงการ ควบคุมติดตามงาน การดำเนินงานของโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย บริหารควบคุมงบประมาณของโครงการให้มีประสิทธิภาพ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรโครงกา...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 24/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี

พนักงานบุคคล ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ (ซ.โยธินพัฒนา 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ) ด่วน!!

ดูแลงานสรรหา คัดเลือกพนักงาน ดูแลงานด้านปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ดูแลสวัสดิการต่างๆให้กับพนักงานและดูแลเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งหมด เพื่อพัฒนาความรู้ ทัก...
เงินเดือน(บาท) : 25,000
อัพเดทล่าสุด : 24/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี

พนักงานธุรการการตลาด (ซ.โยธินพัฒนา3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.) ด่วน!!

ตรวจสอบสัญญา ศึกษาสัญญาและวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ นำเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และUpdate กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการตลาด ด้านแรงงาน และประสานงานกับหน่วยงานผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับการทำสัญญางานให้ถูกต้องตามเง...
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 22,000
อัพเดทล่าสุด : 24/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี

พนักงานประสานงานโครงการ ปฏิบัติงานสนง.กทม.(ซ.โยธินพัฒนา เลียบด่วนรามอินทรา)ด่วน!!

-ประสานงานเกี่ยวกับจำนวนวันทำงานของลูกจ้างตามโครงการ -สรุปข้อมูล ตรวจสอบอัตราเงินเดือน และจำนวนวันทำงาน เพื่อการจ่ายค่าจ้างให้เป็นไปอย่างถูกต้อง -จัดทำข้อมูลการวางบิลของแต่ละหน่วยงาน ติดตามการรับเงิ...
เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 18,000
อัพเดทล่าสุด : 24/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน ด่วน!!!

1.วางแผนและควบคุมดูแลกระแสเงินสดของกิจการให้เกิดสภาพคล่องสูงสุด พร้อมนำเสนอ Cash flow daily ไปยังผู้จัดการและผู้บริหารเพื่ออนุมัติรายการวางแผนรับ-จ่าย ประจำวัน ประจำเดือน 2.ควบคุมติดตามระบบการเงินรับแ...
เงินเดือน(บาท) : 35,000
อัพเดทล่าสุด : 24/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยช่างและทำความสะอาดสนามบิน (ปฏิบัติงานที่สนามบินดอนเมือง)

-ดูแลช่วยเหลืองานด้านช่าง และดูแลความเรียบร้อยพร้อมความสะอาด ในสนามบิน ให้สะอาด -สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ -ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน(บาท) : 9,000
อัพเดทล่าสุด : 23/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี

พนักงานตรวจเอกสารเดินทางให้แก่ผู้โดยสาร ณ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

-ตรวจเอกสารเดินทางให้แก่ผู้โดยสาร ณ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี หรือ ภาษาจีนได้ดี -มีสุขภาพแข็งแรง บุคลิกดี สุภาพเรียบร้อย และมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ -เพศหญิงจะต้องมีส่วนส...
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 16,500
อัพเดทล่าสุด : 23/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี

Site Acquistion ปฏิบัติงานกับหน่วยงาน (ทรู รัชดา)

-Site Acquisition เรื่องการจัดหาสถานที่เช่า จัดการเกี่ยวกับเตรียมการ สัญญาเช่าทั้งหมด -ควบคุม Site Agent ในการสำรวจหาพื้นที่เช่าให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัท -จัดเตรียมแผนงานในการควบคุม Site Agent ให้ปฏิบ...
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 17,000
อัพเดทล่าสุด : 23/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี

ธุรการ ประจำหน่วยงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (สาขานางเลิ้ง)

-จัดทำและคัดแยกงานเอกสาร รวบรวมจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานให้เป็นระบบ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี -ติดต่อประสานงาน เดินเอกสารให้กับพนักงานในหน่วยงาน -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากทาง...
เงินเดือน(บาท) : 9,000
อัพเดทล่าสุด : 23/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี

ผู้จัดการโครงการ กลุ่ม 3 ปฏิบัติงานประปาจังหวัดนครสวรรค์,อุทัยธานี,ชัยนาท,ลาดยาว,พยุหะคีรี,ท่าตะโก,บางมูลนาก

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บริหารจัดการ 1.1 ด้านบุคลากร บริหารจัดการด้านบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 1.2 ด้านข้อมูล จัดเก็บรวบรวม สรุปข้อมูลการปฏิบัติง...
เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 21,000
อัพเดทล่าสุด : 23/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครสวรรค์
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 77 รายการ