JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
7,240,524
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
17 ส.ค. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 17 ส.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 7,240,524

เกี่ยวกับเรา

เรากลุ่มบริษัท เวทโปรดักส์ กรุ๊ป กลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศไทยและภูมิภาคเอชีย ดำเนินธุรกิจทางด้านผลิต นำเข้า ส่งออก และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์ อาหารเสริม สำหรับสัตว์ และนอกจากนั้นยังให้บริการทางด้านวิชาการแบบครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันเราก้าวสู่ปีที่ 23 ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศเป็นอันดับ 3 ของธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งในประเทศไทยเรามี 8 บริษัท และต่างประเทศ มี 6 บริษัท ( 6 ประเทศ ) ในเครือเวทโปรดักส์ กรุ๊ป'


ข้อมูลติดต่อ

ฝ่าย HR
บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เวทโปรดักส์ กรุ๊ป3300/121-124 ตึกช้าง อาคาร บี ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทร. 029374888 ต่อ 216

การเดินทาง

ไม่มี
หมอชิต
พหลโยธิน
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท สาขาเวียงจันทร์ ( ประเทศลาว)**ด่วน**

- จัดเตรียมและทำความสะอาดอุปกรณ์ในการรักษา - ช่วย สัตว์แพทย์ในการรักษาสัตว์ - ดูแลลูกค้าและสัตว์เลี้ยงที่นำมารักษา - ดูแลความสะอาดภายในโรงพยาบาล ***มีที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงให้*** **รายได้รวมไม่ต่ำก...
เงินเดือน(บาท) : 19,500 - 21,000
อัพเดทล่าสุด : 18/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

สัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสัตว์ I-VET/สาขาลาว

รักษาสัตว์เลี้ยง งานอายุกรรม ผ่าตัดรักษาสตัว์ผ่าตดั และควบคมุดแูล การทํางานของผูช้่วยสตั วแพทย์เช่น 1. ตรวจวนิจิฉยั และตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารทางสตั วแพทย์ 2. ให้การรักษาสัตว์ป่วยนอกและดแูลรักษาสัตว์ป่ว...
เงินเดือน(บาท) : 50,000
อัพเดทล่าสุด : 18/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

แม่บ้าน ประจำโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท สาขาพระราม 9 (ใกล้ รพ.พระราม 9) ด่วน

ทำความสะอาดทั้งหมดของโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท
เงินเดือน(บาท) : 9,500
อัพเดทล่าสุด : 18/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยผู้จัดการ/หัวหน้าแผนกวิศวะและซ่อมบำรุง(ประจำโรงงานลำลูกกาคลอง 14)

1 ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดแผนงานของวิศวกรรม/ซ่อมบำรุง วิธีการ และ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2 ร่วมกับผู้บังคับบัญชาปรับปรุงเครื่องจักรและเครื่องมือสำหรับการผลิต และวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรให้ถูกต...
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 60,000
อัพเดทล่าสุด : 18/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

ผู้จัดการโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท ( สาขาบรมราชชนนี ) **ด่วน**

1. บริหารจัดการ โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท สาขาบรม ทั้่งระบบ
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 45,000
อัพเดทล่าสุด : 18/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

สัตวบาลสัตว์ปีกไก่ไข่ (ปรารถนาพรฟาร์ม จ.ชลบุรี)

สัตวบาลควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก (ไก่ไข่)
เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 20,000
อัพเดทล่าสุด : 18/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Receptionist

-รับโทรศัพท์ -ประชาสัมพันธ์ -ประสานงานกับแผนกต่างๆ -ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 23,000
อัพเดทล่าสุด : 18/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

HR Officer (ทำงานที่สำนักงานใหญ่ ตึกช้าง)

-ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก -จัดทำเอกสารต่างๆของฝ่ายบุคคลทั้งเรื่องสรรหา ปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ งานฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน งานเงินเดือน สวัสดิการต่างๆ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบังชา
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000
อัพเดทล่าสุด : 18/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( R&D Engineer ) ** ด่วน **

• ออกแบบและพัฒนาโปรเจคเกี่ยวกับการสัตว์แพทย์ • ร่วมปรึกษาตลอดจนนำเสนอแนวความคิดร่วมกับสัตว์แพทย์เพื่อการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ใหม่ๆหรืออุปกร์ปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น • จัดทำเอกสารคู่มือสำหรับอุปกรณ์หรือโ...
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 50,000
อัพเดทล่าสุด : 18/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

สัตวบาลส่งเสริมไก่ไข่ (ประจำประเทศพม่า)

1.เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ด้านงานวิชาการหรือแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาผลผลิต ในฟาร์มให้กับเกษตรกร 2.สนับสนุนงานด้านวิชาการในทุก ๆ ด้านให้กับพนักงานขาย 3.พัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหา 4.ปร...
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 50,000
อัพเดทล่าสุด : 18/08/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 51 รายการ