JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
7,233,477
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
27 มิ.ย. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 27 มิ.ย. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 7,233,477

เกี่ยวกับเรา

เรากลุ่มบริษัท เวทโปรดักส์ กรุ๊ป กลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศไทยและภูมิภาคเอชีย ดำเนินธุรกิจทางด้านผลิต นำเข้า ส่งออก และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์ อาหารเสริม สำหรับสัตว์ และนอกจากนั้นยังให้บริการทางด้านวิชาการแบบครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันเราก้าวสู่ปีที่ 23 ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศเป็นอันดับ 3 ของธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งในประเทศไทยเรามี 8 บริษัท และต่างประเทศ มี 6 บริษัท ( 6 ประเทศ ) ในเครือเวทโปรดักส์ กรุ๊ป'


ข้อมูลติดต่อ

ฝ่าย HR
บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เวทโปรดักส์ กรุ๊ป3300/121-124 ตึกช้าง อาคาร บี ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทร. 029374888 ต่อ 216

การเดินทาง

ไม่มี
หมอชิต
พหลโยธิน
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย พร้อมเริ่มงาน (ประจำสำนักงานใหญ่ตึกช้าง รัชโยธิน)

1. รับ Order จากพนักงานในฝ่ายขายฯ และลูกค้า แล้วทำการสรุปการสั่งแต่ละวัน และออก Invoice 2. สรุปยอดขาย และ Stock สินค้าทุกวัน 3. คิดค่า Commission และ Incentive ในส่วนของยอดขายเป็นรายไตรมาส 4. เตรียมเ...
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000
อัพเดทล่าสุด : 27/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

สัตวบาล (จำนวนมาก) ทั่วประเทศไทย

ประจำฟาร์มสุกร ทั่วประเทศไทย ซึ่งเป็นลูกค้าของกลุ่ม เวท โปรดักส์ และเราจะเป็นผู้ประสานงานระหว่างเจ้าของฟาร์มและผู้สมัคร ซึ่งกลุ่ม เวท โปรดักส์ มีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศไทย และต้องการสัตวบาลประจำฟาร์ม...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 15/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท สาขาเวียงจันทร์ ( ประเทศลาว)

- จัดเตรียมและทำความสะอาดอุปกรณ์ในการรักษา - ช่วย สัตว์แพทย์ในการรักษาสัตว์ - ดูแลลูกค้าและสัตว์เลี้ยงที่นำมารักษา - ดูแลความสะอาดภายในโรงพยาบาล ***มีที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงให้*** **รายได้รวมไม่ต่ำก...
เงินเดือน(บาท) : 19,500 - 21,000
อัพเดทล่าสุด : 15/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

สัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสัตว์ I-VET/สาขาลาว

รักษาสัตว์เลี้ยง งานอายุกรรม ผ่าตัดรักษาสตัว์ผ่าตดั และควบคมุดแูล การทํางานของผูช้่วยสตั วแพทย์เช่น 1. ตรวจวนิจิฉยั และตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารทางสตั วแพทย์ 2. ให้การรักษาสัตว์ป่วยนอกและดแูลรักษาสัตว์ป่ว...
เงินเดือน(บาท) : 50,000
อัพเดทล่าสุด : 15/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าแผนกวิศวะและซ่อมบำรุง(ประจำโรงงานลำลูกกาคลอง 14)

1 ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดแผนงานของวิศวกรรม/ซ่อมบำรุง วิธีการ และ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2 ร่วมกับผู้บังคับบัญชาปรับปรุงเครื่องจักรและเครื่องมือสำหรับการผลิต และวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรให้ถูกต...
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 60,000
อัพเดทล่าสุด : 15/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

สัตวบาลสัตว์ปีกไก่ไข่ (ปรารถนาพรฟาร์ม จ.ชลบุรี)

สัตวบาลควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก (ไก่ไข่)
เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 20,000
อัพเดทล่าสุด : 15/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานตรวจสอบกระบวนการผลิตยา (ประจำโรงงาน คลอง 14 ลำลูกกา)

ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ / สุ่มตัวอยาง่ ยา / จัดเก็บและควบคุมตัวอยาง / ่ งานเอกสารในระบบคุณภาพ
เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 17,000
อัพเดทล่าสุด : 15/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

ซ่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน ลำลูกกา คลอง 14 ปทุมธานี)

สามารถปฏิบัติงานที่โรงงาน ตั้งอยู่ที่ลำลูกกา คลอง 14 ได้
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 15/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

คนพิการ (ตำแหน่ง IT Support ) ประจำโรงงาน ที่ลำลูกกาคลอง 14

IT Support - ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Network ของบริษัทให้พร้อมใช้งาน - แก้ไขปัญหาต่างๆทางคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ใช้ - ติดตั้งคอมพิวเตอร์และลงซอฟแวร์ - ซ่อมบำรุง update Hardware/Software - ดูแลซ่อมแ...
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000
อัพเดทล่าสุด : 15/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

สัตวบาลส่งเสริมไก่ไข่ (ประจำประเทศพม่า)

1.เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ด้านงานวิชาการหรือแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาผลผลิต ในฟาร์มให้กับเกษตรกร 2.สนับสนุนงานด้านวิชาการในทุก ๆ ด้านให้กับพนักงานขาย 3.พัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหา 4.ปร...
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 50,000
อัพเดทล่าสุด : 15/06/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 45 รายการ