JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
7,250,767
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
24 พ.ย. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 24 พ.ย. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 7,250,767

เกี่ยวกับเรา

เรากลุ่มบริษัท เวทโปรดักส์ กรุ๊ป กลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศไทยและภูมิภาคเอชีย ดำเนินธุรกิจทางด้านผลิต นำเข้า ส่งออก และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์ อาหารเสริม สำหรับสัตว์ และนอกจากนั้นยังให้บริการทางด้านวิชาการแบบครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันเราก้าวสู่ปีที่ 23 ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศเป็นอันดับ 3 ของธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งในประเทศไทยเรามี 8 บริษัท และต่างประเทศ มี 6 บริษัท ( 6 ประเทศ ) ในเครือเวทโปรดักส์ กรุ๊ป'


ข้อมูลติดต่อ

ฝ่าย HR
บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เวทโปรดักส์ กรุ๊ป3300/121-124 ตึกช้าง อาคาร บี ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทร. 029374888 ต่อ 216

การเดินทาง

ไม่มี
หมอชิต
พหลโยธิน
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

สัตวบาล (จำนวนมาก) ทั่วประเทศไทย

ประจำฟาร์มสุกร ทั่วประเทศไทย ซึ่งเป็นลูกค้าของกลุ่ม เวท โปรดักส์ และเราจะเป็นผู้ประสานงานระหว่างเจ้าของฟาร์มและผู้สมัคร ซึ่งกลุ่ม เวท โปรดักส์ มีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศไทย และต้องการสัตวบาลประจำฟาร์ม...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/11/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท สาขาเวียงจันทร์ ( ประเทศลาว)**ด่วน**

- จัดเตรียมและทำความสะอาดอุปกรณ์ในการรักษา - ช่วย สัตว์แพทย์ในการรักษาสัตว์ - ดูแลลูกค้าและสัตว์เลี้ยงที่นำมารักษา - ดูแลความสะอาดภายในโรงพยาบาล ***มีที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงให้*** **รายได้รวมไม่ต่ำก...
เงินเดือน(บาท) : 19,500 - 21,000
อัพเดทล่าสุด : 25/11/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

สัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสัตว์ I-VET/สาขาลาว

รักษาสัตว์เลี้ยง งานอายุกรรม ผ่าตัดรักษาสตัว์ผ่าตดั และควบคมุดแูล การทํางานของผูช้่วยสตั วแพทย์เช่น 1. ตรวจวนิจิฉยั และตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารทางสตั วแพทย์ 2. ให้การรักษาสัตว์ป่วยนอกและดแูลรักษาสัตว์ป่ว...
เงินเดือน(บาท) : 50,000
อัพเดทล่าสุด : 25/11/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

AR Supervisor (หัวหน้าบัญชีลูกหนี้)

1.ควบคุมและตรวจสอบ รายรับ , รายงานภาษีขาย , ลูกหนี้ของบริษัทฯ , ปรับปรุงบัญชี ให้ถูกต้องและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 2.ควบคุมและตรวจสอบ สร้าง/ปรับปรุงข้อมูลหลักลูกหนี้ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามระยะเวลาที...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/11/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท ( สาขาบรมราชชนนี ) **ด่วน**

1. บริหารจัดการ โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท สาขาบรม ทั้่งระบบ
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 45,000
อัพเดทล่าสุด : 25/11/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

สัตวบาลสัตว์ปีกไก่ไข่ (ปรารถนาพรฟาร์ม จ.ชลบุรี)

สัตวบาลควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก (ไก่ไข่)
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/11/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Receptionist

-รับโทรศัพท์ -ต้อนรับบุคคลที่มาติดต่อบริษัท -ประสานงานทั้งภายนอกและภายในองค์กร -ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 23,000
อัพเดทล่าสุด : 25/11/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานตรวจสอบกระบวนการผลิตยา (ประจำโรงงาน คลอง 14 ลำลูกกา)

ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ / สุ่มตัวอยาง่ ยา / จัดเก็บและควบคุมตัวอยาง / ่ งานเอกสารในระบบคุณภาพ
เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 17,000
อัพเดทล่าสุด : 25/11/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

ซ่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน ลำลูกกา คลอง 14 ปทุมธานี)

สามารถปฏิบัติงานที่โรงงาน ตั้งอยู่ที่ลำลูกกา คลอง 14 ได้
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/11/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

คนพิการ (ตำแหน่ง IT Support ) ประจำโรงงาน ที่ลำลูกกาคลอง 14

IT Support - ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Network ของบริษัทให้พร้อมใช้งาน - แก้ไขปัญหาต่างๆทางคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ใช้ - ติดตั้งคอมพิวเตอร์และลงซอฟแวร์ - ซ่อมบำรุง update Hardware/Software - ดูแลซ่อมแ...
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000
อัพเดทล่าสุด : 25/11/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 50 รายการ