JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
1,755,327
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
24 ก.พ. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 24 ก.พ. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 1,755,327

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานแม่จัน จังหวัดเชียงราย และโรงงานเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผลิตภัณฑ์ของ ดอยคำ เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม,ผลไม้กระป๋อง,แยมผลไม้,ผลไม้อบแห้ง,ผักบรรจุกระป๋อง,ผักผลไม้แช่แข็ง และวัตถุดิบสำเร็จรูปที่ใช้ในการผลิตอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ


สินค้าและบริการ

วีดีโอ

ข้อมูลติดต่อ

คุณศศิโสภา สุวรรณทับ
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 117/1 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
โทร. 0-2656-6992 ต่อ 317
แฟกซ์. : 0-2656-6991

การเดินทาง

29,36,79,16,54,113,54
2
ราชเทวี
สุขุมวิท
พญาไท
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

หัวหน้างานซ่อมบำรุง (ประจำที่โรงงานหลวงฯ ที่ 2 อ.แม่จัน จ.เชียงราย)

ดูแลงานซ่อมบำรุงและตรวจสอบผลการซ่อมบำรุง รวมทั้งการควบคุมการเดินเครื่องจักรไลน์ Tomato Paste ทั้งไลน์ และควบคุมการใช้พลังงาน และโครงการประหยัดพลังงานของโรงงานให้มีประสิทธิภาพ
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 21/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงราย

หัวหน้างาน QC (ประจำที่โรงงานหลวงฯที่ 2 อ.แม่จัน จ.เชียงราย)

1.กำกับดูแลตรวจงานคุณภาพปัจจัยการผลิต 2.กำกับดูแลตรวจสอบคุณภาพในห้องประฎิบัติงานเคมี 3.กำกับดุแลงานสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัดทั้งภายในและภายนอก 4.กำกับดูแลงานตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ผลิตภัณฑ์ใหม่
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 21/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงราย

เลขานุการผู้บริหาร

๑. ดูแลรับผิดชอบเรื่องการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ๑.๑ จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เ...
เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 20,000
อัพเดทล่าสุด : 21/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

๑. พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ๒. ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นตามคำร้องขอของลูกค้าหรือนโยบาย ๓. ควบคุมและให้คำแนะนำในการทำ Pilot Scale ก่อนมีการผลิตจริง ๔. กำหนดมาตรฐาน...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 21/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

๑. ดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง / จัดจ้างผลิต ปัจจัยการผลิต / บริการ ตามขั้นตอนการปฎิบัติงานของบริษัท ๒. สืบราคาจากผู้ขายที่ขายปัจจัยการผลิต / บริการ และต่อรองราคา / และประสานงานระหว่างผู้ขอชื้อและผู้ขา...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 21/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ (ประจำโรงงานหลวงฯที่ 1 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)

๑. รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อวางแผนการปฏิบัติการ เกี่ยวกับด้านการพัฒนาชุมชน ๒. วางแผนการดำเนินการศึกษา และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นภูมิสังคมบ้าน วัด(ศาสนสถาน) โรงเรียน และโรงงานหลวง...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 21/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ E - Commerce

ดำเนินการตามทิศทาง แผนงาน วิธีการและขั้นตอนการขายสินค้า ให้สอดคล้องกับแผนงานของฝ่ายฯ และนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการนำเสนอแนวทาง เทคนิค ช่องทางใหม่ รายการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ก...
เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 20,000
อัพเดทล่าสุด : 21/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ

รวบรวมข้อมูลคู่แข่ง ความเคลื่อนไหวทางการตลาด และความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งการออกเยี่ยมลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ค้นหาลูกค้ารายใหม่ นำเสนอส...
เงินเดือน(บาท) : 22,000 - 30,000
อัพเดทล่าสุด : 21/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่นิติกรรมอาวุโส

๑. ดูแลรับผิดชอบงานด้านกฎหมายของบริษัทฯ - จัดทำร่างเอกสารสำคัญ หนังสือสัญญาต่างๆ ที่มีข้อผูกพันทางกฎหมายของบริษัทฯ - ตรวจสอบความถูกต้อง และเหมาะสม ของเอกสารสำคัญ หนังสือสัญญาต่างๆ ที่มีข้อ...
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000
อัพเดทล่าสุด : 21/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

หัวหน้างาน QC (ประจำที่โรงงานหลวงฯ ที่ 1 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)

1.กำกับดูแลตรวจงานคุณภาพปัจจัยการผลิต 2.กำกับดูแลตรวจสอบคุณภาพในห้องประฎิบัติงานเคมี 3.กำกับดูแลงานสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัดทั้งภายในและภายนอก 4.กำกับดูแลงานตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ผลิตภัณฑ์ใหม่
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 14/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 25 รายการ