JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
31,508,522
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
19 ก.ย. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 19 ก.ย. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 31,508,522

เกี่ยวกับเรา

" กลุ่มบริษัทเอสซี " เป็นหนึ่งในผู้นำและผู้เชี่ยวชาญทางด้านโลจิสติกส์เชิงบูรณาการของประเทศไทย ให้บริการด้านการขนส่งปิโตรเลียม น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ(CNG/NGV)เคมีภัณฑ์ รถยนต์และสินค้าทั่วไปทั้งทางบกและทางน้ำ โดยมีเครือข่ายการให้บริการอย่างครบวงจรของตนเอง อาทิ รถขนส่งสินค้า เรือขนส่งสินค้า ท่าเรือขนส่งสินค้า คลังสินค้า คลังสารเคมีเหลว คลังก๊าซแอลพีจี อู่ต่อเรือ รวมถึงบริการทางน้ำอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง อาทิ เรือนำร่อง เรือลากจูง (Tug Boat)บริการกู้ภัยฉุกเฉินทางทะเล บริการกำจัดคราบน้ำมันในทะเลและเรือสนับสนุนการปฏิบัตินอกชายฝั่งแก่อุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (Offshore Supply Vessel)ปัจจุบันกลุ่มบริษัทเอสซีมีบริษัทในเครือกว่า 20 บริษัท หน่วยงานสาขามากกว่า 40 สาขา นับเป็นเครือข่ายโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทยมากที่สุด มีพนักงานที่มีคุณภาพกว่า 3,000 คน และมีรายได้รวมกว่า 6 พันล้านบาทต่อปี ตลอดระยะเวลาดำเนินงานกลุ่มบริษัทมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย โดยมีกองรถขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวนกว่า 1,300 คัน ที่ใช้ระบบ Road Safety Control System ตรวจสอบการขับรถของพนักงานตลอดเส้นทางการขนส่ง และกองเรือขนส่งสินค้า เรือลากจูง รวมถึงเรืออื่นๆกว่า 170 ลำกลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมทางด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อพัฒนาบริการให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังสโลแกนบริษัทที่ว่า  " WE  MOVE THE FUTURE "


สินค้าและบริการ

ข้อมูลติดต่อ

คุณภาณุ / คุณนิภาพรรณ
SC GROUP 88 ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา เขตบางนา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย
โทร. 023419000
แฟกซ์. : 023419099

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

หัวหน้าแผนกโครงการ (ประจำสาขาท้ายบ้าน สมุทรปราการ)

1.จัดทำแผนงานและแผนกำลังพลสำหรับงานโครงการ 2.ควบคุมงบประมาณ 3.คัดเลือกผู้รับเหมาในแต่ละโครงการ 4.ติดตามประเมินผลโครงการ 5.ตรวจสอบการจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุแต่ละโครงการ 6.ควบคุมงานประสานงานรายงานความคื...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 19/09/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

หัวหน้างานความปลอดภัย (ประจำสาขาท้ายบ้าน สมุทรปราการ)

1.จัดทำและแก้ไขเอกสารด้านความปลอดภัย 2.สรุปผลการดำเนินงานของแผนงานด้านความปลอดภัย 3.ประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย 4.ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ให้กับพนักงาน
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 19/09/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ประจำสำนักงานใหญ่ บางนาตราด ก.ม.4.5)

1.ปฏิบัติงานตามแผนกการตรวจสอบภายในประจำปี 2.จัดทำ รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบภายใน 3.ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท 4.บันทึกข้อมูล จัดทำรายงานการตรวจสอบ
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 19/09/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

นักบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่ บางนาตราด ก.ม.4.5)

1.จัดทำงบประมาณประจำปี 2.ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน 3.รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและงบประมาณ
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 19/09/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ประสานงานขายและการตลาด (ประจำสำนักงานใหญ่บางนา กม.4.5) จำนวน 2 อัตรา

1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก 2.ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในการบริการ 3.จัดเก็บและรวบรวมเอกสารข้อมูลของลูกค้า 4.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 19/09/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานขาย (ประจำ บจก.เอเอ็มซีเมดดิคอลเซ็นเตอร์(ประเทศไทย) )

ติดต่อประสานงานขาย
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 19/09/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำ บจก.เอเอ็มซีเมดดิคอลเซ็นเตอร์(ประเทศไทย))

1.จัดทำเอกสารด้านการขาย 2.ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท 3.จัดทำสรุปรายงานส่งผู้บังคับบัญชา
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 19/09/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาฝึกงาน / พนักงาน Part Time (ประจำ บจก.เอเอ็มซีเมดดิคอลเซ็นเตอร์(ประเทศไทย))

1. จัดทำเอกสารต่าง ๆ ภายในองค์กร 2.จัดทำสรุปรายงานส่งผู้บังคับบัญชา
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 19/09/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

หัวหน้างานขนส่ง (ประจำสาขา Esso - สระบุรี อ.เสาไห้)

- วางแผน ตรวจสอบ และควบคุมการจัดส่งของพนักงานขับรถให้เป็นไปตามแผนการเดินทาง ที่กำหนด (ตามเส้นทางที่อนุญาตให้วิ่ง จุดจอดหรือจุดพักกรถ การใช้ความเร็ว เป็นต้น) ตลอดการเดินทาง โดยใช้ Real time GPS เพื่...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 19/09/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : สระบุรี

ผู้จัดการส่วนการตลาดท่อและคลังน้ำมัน (ประจำสำนักงานใหญ่บางนา)

1.รวบรวมความต้องการของตลาดและโอกาสทางธุรกิจทั้งในประเทศและภูมิภาค 2.จัดทำแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งด้านโอกาส/ปัจจัยภายนอก/ปัจจัยภายใน/ราคา/สินค้า/บริการ และรวมถึงกลยุทธ์สร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้า...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 19/09/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 65 รายการ