JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
1,835,969
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
17 เม.ย. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 17 เม.ย. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 1,835,969

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เวลเท็ค เฮลธ์แคร์ จำกัด เป็นบริษัทของคนไทยที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันดำเนิน ธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค โดยมีสำนักงานหรือตัวแทนในประเทศไทย ลาว กัมพูชา มาเลเซีย เวียตนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ เวลเท็คยังมีแผนการที่จะขยายธุรกิจไป สู่ภูมิภาคอินเดียและตะวันออกกลางอีกด้วย เป็นบริษัทชั้นนำในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารเคมีกำจัดแมลง และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางสาธารณสุข และในบ้านเรือน เราต้องการบุคคากรคุณภาพเข้ามาร่วมทีมกับเรา

ข้อมูลติดต่อ

คุณพนิดา ดำเกิงลัภนวณิช , คุณปวีณ์กร กอปรกิจงาม
บริษัท เวลเท็ค เฮลธ์แคร์ จำกัด 183 อาคารรีเจนท์ เฮาส์ ชั้น 19 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
โทร. 022560688
แฟกซ์. : 022560689

การเดินทาง

ไม่มี
ราชดำริ
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

บริการลูกค้า (Customer Service)

1. รับโทรศัพท์ รับออเดอร์ รวมถึงติดต่อประสานงานกับลูกค้า 2. ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าและราคา 3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า พร้อมรับฟังปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขให้กับลูกค...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 12/04/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้บริหารงานขายเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด (Area Sales Executive)

1.นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 2.ดูแลและติดต่อประสานงานกับลูกค้าเก่า 3.หาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย 4.บริหารและจัดการงานขายให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด 5.สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 12/04/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานบัญชีลูกหนี้

1. จัดทำเอกสารประกอบการขาย วางบิลและรับเงิน 2. จัดทำบันทึกรายวันรับ , รายวันทั่วไป 3. ทำรายงานยอดคงเหลือด้านสินทรัพย์ เช่น ลูกหนี้การค้า 4. ดูแลงานด้านการจัดเก็บสินค้าคงเหลือ 5. จัดทำรายงานภาษีต่างๆ ภ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 12/04/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานบัญชีเจ้าหนี้

1. จัดทำเช็คจ่าย บันทึกรายวันจ่าย , รายวันทั่วไป 2. จัดทำบัญชีกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 3. จัดทำยอดคงเหลือประกอบบัญชี โดยเฉพาะเจ้าหนี้การค้า ,ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ,เจ้าหนี้อื่นๆ 4. จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 12/04/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้บริหารงานขายโครงการ (Project Executive)

1.นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 2.ดูแลและติดต่อประสานงานกับลูกค้าเก่า 3.หาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย 4.บริหารและจัดการงานขายให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด 5.สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 12/04/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครศรีธรรมราช

Graphic Designer

1. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯในทุกรูปแบบ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ 2. ติดต่อประสานงานกับทางโรงพิมพ์ หรือ Supplier 3. งานเพิ่มเติมอื่นๆ จากที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 12/04/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)

หน้าที่หลัก ทำหน้าที่ส่งเสริมการขาย และนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ตลอดจนทำทดสอบผลิตภัณฑ์และสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าในความหวัง
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 12/04/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Receptionist / Operator / Administration

1. รับโทรศัพท์เข้า และต่อโทรศัพท์ออก 2. รับ-ส่งเอกสารทางไปรษณีย์และ Courier ต่างๆ 3. ลงบันทึกการรับโทรศัพท์และเอกสารที่รับเข้า 4. ต้อนรับแขกคนไทยและต่างชาติ 5. หาข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆ ที่ได้รับมอ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 12/04/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานขับรถส่งของ

1.ขับรถกระบะเพื่อเบิกสินค้าจากโรงงานและส่งสินค้าให้บริษัทฯในกรุงเทพ และปริมณฑล 2.เดินทางไปส่งสินค้าต่างจังหวัดบ้างในบางกรณี 3.ทำธุรกรรมที่ธนาคารเล็กๆน้อย 4.นำส่งเอกสาร ประกันสังคม สรรพากร สรรพสามิต 5....
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 12/04/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน (Finance & Accounting Manager)

-ดูแลการบันทึกบัญชีด้านต่างๆของบริษัท -ปิดบัญชีและนำส่งงบการเงินให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรงเวลา -จัดเตรียมรายละเอียดประกอบงบ เพื่อส่งให้ผู้บริหารและ / หรือผู้ตรวจสอบบัญชี -สามารถวิเคราะห์งบการเง...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 12/04/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 10 รายการ