JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
6,533,041
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
21 ก.พ. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 21 ก.พ. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 6,533,041

เกี่ยวกับเรา

'

ข้อมูลติดต่อ

งานทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ แผนกบริหารงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700 ประเทศไทย
โทร. 024191917

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานสวัสดิการ

1. สำรวจเปรียบเทียบสวัสดิการจากสถาบันหรือองค์กรภายนอก 2. ทบทวน วิเคราะห์ รายงานผลการจัดสวัสดิการขององค์กร และนำเสนอแผนสวัสดิการพนักงานประจำปี 3. วางแผนการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ประจำปี 4. ประสานงานกา...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 10/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบ Payroll Officer

1.ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนแต่ละประเภท 3.วิเคราะห์และจัดทำรายงานด้านค่าตอบแทน และรายงานด้านทรัพยากร...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 10/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน

1. ปฏิบัติการและดำเนินการ จองห้องประชุม ติดต่อประสานงาน นัดหมาย กับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
2. ติดตามและดำเนินการเตรียมความพร้อมทางกายภาพในจัดการประชุมของฝ่ายการแพทย์ ได้แก่ ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 06/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

SAP Application Support (MM Module)

1. สนับสนุนการใช้งานระบบ SAP ใน Module ที่รับผิดชอบ
2. วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบ SAP
3. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 4. ดูแลข้อมูลผู้ใช้งาน (User ID) และปรับปรุงสิทธิการใช้งาน (Autho...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 05/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนและบัญชีบริหาร

1. ประสานงานกับสายงานที่เกี่ยวข้อง 2. บันทึก เพิ่มเติมและแก้ไข ข้อมูล ( Mater Data) ระบบบัญชีศูนย์กำไร (PCA) และ ระบบบัญชีการวิเคราะห์การทำกำไร (PA) 3. บันทึกแก้ไขข้อมูลรายงานวิเคราะห์การทำกำไร (CO-...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 05/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

1. ตรวจสอบเอกสารใบแจ้งหนี้ ที่เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยนำส่งให้ 2. จัดเตรียมเอกสารในการเรียกเก็บเงิน (ใบวางบิล) ให้กับบริษัทคู่สัญญา 3. ติดตาม ทวงถามหนี้ ที่เกินกำหนดชำระ 4. ดำเนินการในการออกใบแจ้...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 05/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชีงบประมาณ

1. ตรวจสอบความถูกต้องการขอใช้งบประมาณ 2. รวบรวมข้อมูลงบประมาณทั้งหมดขององค์กร 3. จัดทำงบประมาณแยกตามบัญชีโรงพยาบาล 4. จัดทำรายงานการใช้งบประมาณ ตรวจสอบและปรับปรุงรายการงบประมาณ / เปรียบเทียบยอดการใช้จ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 05/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วย (Cashier)

1.จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยได้ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ตรงเวลา 2.ดูแลเงินทอนและนำส่งเงินรายได้ครบถ้วนถูกต้อง 3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล เช่น บริษัทประกัน
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 05/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชี

1.ควบคุมและดูแลสินทรัพย์ถาวร 2.ปรับปรุงรายการบัญชีแยกประเภท 3.ตรวจนับการเงินสดย่อยและตรวจสอบรายการทางการเงินประจำวัน 4.ตรวจนับสินค้าคงเหลือ 5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ใต้บังคับบัญชา
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 05/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ตรวจวินิจฉัยการนอนหลับ

- รับนัดหมาย / ลงบันทึก / แนะนำ ให้ข้อมูลเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ Sleep study ให้แก่ผู้รับบริการ - ทำการตรวจวินิจฉัย Sleep lab ตามมาตรฐานการตรวจวินิจฉัย - เป็นผู้ประสานงานและวางแผนการตรวจร่...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 05/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 13 รายการ