บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด (TPARK) เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด มหาชน (TICON) บริษัท TPARK มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หรือ Logistics Parks และการพัฒนาคลังสินค้ามาตราฐานพร้อมสำหรับเช่า

วันที่อัพเดต : 10 ธ.ค. 2559
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตสาทร)
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • 1.จัดทำและจัดเก็บเอกสารของฝ่าย เช่น จดหมายติดต่อระหว่างองค์กร, บันทึกภายใน, รายงานการประชุม, เอกสารขออนุญาตใช้ที่ดินกับการนิคม เป็นต้น
  2.บันทึกรายละเอียดขอซื้อ (PR) และรายละเอียดสัญญาเช่าลงในโปรแกรมสำเร็จรูป (Oracle)
  3.บันทึกรายละเอียดงานซ่อมบำรุงลงในโปรแกรมสำเร็จรูป (Oracle) รวมทั้งประสานงานและติดตามงานด้านเอกสารให้แล้วเสร็จตามกระบวนการของบริษัท
  4.จัดทำ ตรวจสอบ และดำเนินการ เบิกจ่ายเงินสดย่อยของฝ่าย
  5.รับผิดชอบประสานและติดตามงานของฝ่าย
  6.ปฏิบัติงานสนับสนุนงานของฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
สวัสดิการเพิ่มเติม :
สวัสดิการ:-
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.ประกันชีวิตกลุ่ม
3.วงเงินเบิกค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาท ต่อปี
4.เงินโบนัสประจำปี (พิจารณาจากผลงานของพนักงาน และผลประกอบการของบริษัท)
5.วันลาต่างๆ เช่น ป่วย, กิจ, พักร้อน เป็นต้น และวันหยุดพิเศษตามประกาศของบริษัท
คุณสมบัติ
เพศ : หญิง , ชาย
อายุ(ปี) : 25 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • •เพศ ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา (หากจบด้านบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  •มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการอย่างน้อย 3 ปี
  •มีความรับผิดชอบ สามารถจัดการงานได้ด้วยตนเอง และตรวจสอบคุณภาพงานได้
  •มีทักษะในการสื่อสารและการติดต่อประสานงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  •สามารถทำงานภายใต้สถานการณ์กดดัน และทำงานตามกำหนดเวลาได้เป็นอย่างดี
  •สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้คล่อง และพิมพ์งานด้วยพิมพ์ดีดไฟฟ้าได้
  •ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้
  •วัน-เวลาปฏิบัติงาน: จันทร์ – ศุกร์ / 8.30 – 17.30น.
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - sawitee.s@ticon.co.th
            - tanaporn.a@ticon.co.th
ข้อมูลติดต่อ
คุณสาวิตรี
บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 13/1 ห้อง 1308 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
Website: http://www.ticon.co.th
โทร. 0 2679 6565 ต่อ 204
อีเมล sawitee.s@ticon.co.th
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 16


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : หญิง , ชาย
อายุ(ปี) : 25 - 30
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตสาทร)
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
0 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน