JOBBKK.COM
S & P SYNDICATE PUBLIC CO., LTD.
จำนวนผู้เข้าชม
2,133
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
22 พ.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 22 พ.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 2,133

เกี่ยวกับเรา

กว่า 40 ปีแห่งความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อเรา ชื่อนี้มีแต่ของอร่อย S&P มีสาขา และเบเกอรี่ชอป ทั่วประเทศมากกว่า 400 จุดขาย รับสมัครด่วน เพื่อรองรับการขยายจุดขายมากกว่า 30 จุดขายต่อปี ทั้งในและต่างประเทศ


(1) แรงงานสัมพันธ์ 1. งานกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ - รวบรวม และสำรวจความต้องการในการจัดกิจกรรม - จัดทำแผนกิจกรรมประจำปี - ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน - งานสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมประจำเดือน 2. ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ 3.งานสวัสดิการบริษัทฯ - เบิกสวัสดิการรักษาพยาบาลบริษัทฯ ของเยี่ยมพนักงาน - สวัสดิการกรณีเสียชีวิต (พนักงาน บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร) - ตรวจสุขภาพประจำปี (2)งานธุรการอาคารและสถานที่ 1. ควบคุม ตรวจสอบความสะอาด เรียบร้อยภายในและภายนอกอาคาร 2. งานจัดหา ตรวจสอบ แจกจ่าย สรุป เครื่องใช้สำนักงาน และจัดทำรายงานประจำเดือน 3. ควบคุม ตรวจสอบงานขายผลิตภัณฑ์ และเศษวัสดุ และจัดการรายงานประจำเดือน 4. ดูแลงานซ่อมบำรุง วัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ 5. ควบคุม ตรวจสอบงานรับ-ส่งเอกสารภายในและภายนอก 6.จัดหา เบิก-จ่าย เครื่องแบบพนักงาน เสื้อปีใหม่ ของขวัญวันเกิด ฯลฯ 7.รับจองรอบรถ รับ-ส่ง พนักงาน รอบปกติและโอที 8.เบิกจ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าสถานที่ ฯลฯ และสรุปรายงาน 9.ควบคุมดูแลรับผิดชอบสต๊กคเครื่องแบบ เครื่องเขียน และวัสดุอุปกรณ์ 10.รับวางบิล และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2.งานดูแลผู้รับเหมาและต่อสัญญา 1.จัดหา ดูแล ต่อสัญญาจ้าง ผู้รับซื้อเศษวัสดุ 2.จัดหา ดูแล ต่อสัญญาจ้าง รถรับส่งพนักงาน 3.จัดหา ดูแล ต่อสัญญาจ้าง ร้านค้าสวัสดิการพนักงาน 4.จัดหา ดูแล ต่อสัญญาจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัย 5.จัดหา ดูแล ต่อสัญญาจ้าง ความสะอาดและขยะเทศบาล 6.จัดหา ดูแล ต่อสัญญาจ้าง พยาบาลประจำบริษัทฯ 7.ต่อสัญญา ฯลฯ 3.งานบริการรับรอง 1.เตรียมห้องประชุมและอุปกรณ์ 2.จัดเครื่องดื่ม อาหาร บริการของว่าง รับรองแขก 3.ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ในห้องประชุม 4.เตรียมชุดลงไลท์ 5.รับจองห้องประชุม 6.ให้บริการผู้มาติดต่อ 4.งานขออนุญาตตามกฏหมาย 1.ต่ออนุญาตใบประกอบกิจการโรงงาน กนอ.03/6 กับนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 2.ยื่นขออนุญาตกำจัดขยะอันตราย กรมอุตสาหกรรมโรงงาน 3.ยื่นขออนุญาตตามกฏหมายกำหนด เช่น ผู้ควบคุมบอยเลอร์ แก๊ซหุงต้ม วิศวกรโรงงาน เป็นต้น 4.ต่อสัญญาตามกฏหมายกับนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

วีดีโอ

เจ้าหน้าที่บุคคล(ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ)

เจ้าหน้าที่บุคคล(ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ)

รายละเอียดงาน

2 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตลาดพร้าว),กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง),กรุงเทพมหานคร (เขตวังทองหลาง),กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต),กรุงเทพมหานคร (เขตลาดกระบัง)
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000
วันหยุด : วันเสาร์
เวลาทำงาน : 07:30 - 06:30

เวลาทำงานอื่น

หยุดเสาร์เว้นเสาร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

(1) แรงงานสัมพันธ์
1. งานกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
- รวบรวม และสำรวจความต้องการในการจัดกิจกรรม
- จัดทำแผนกิจกรรมประจำปี
- ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
- งานสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมประจำเดือน
2. ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่
3.งานสวัสดิการบริษัทฯ
- เบิกสวัสดิการรักษาพยาบาลบริษัทฯ ของเยี่ยมพนักงาน
- สวัสดิการกรณีเสียชีวิต (พนักงาน บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร)
- ตรวจสุขภาพประจำปี

(2)งานธุรการอาคารและสถานที่
1. ควบคุม ตรวจสอบความสะอาด เรียบร้อยภายในและภายนอกอาคาร
2. งานจัดหา ตรวจสอบ แจกจ่าย สรุป เครื่องใช้สำนักงาน และจัดทำรายงานประจำเดือน
3. ควบคุม ตรวจสอบงานขายผลิตภัณฑ์ และเศษวัสดุ และจัดการรายงานประจำเดือน
4. ดูแลงานซ่อมบำรุง วัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่
5. ควบคุม ตรวจสอบงานรับ-ส่งเอกสารภายในและภายนอก
6.จัดหา เบิก-จ่าย เครื่องแบบพนักงาน เสื้อปีใหม่ ของขวัญวันเกิด ฯลฯ
7.รับจองรอบรถ รับ-ส่ง พนักงาน รอบปกติและโอที
8.เบิกจ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าสถานที่ ฯลฯ และสรุปรายงาน
9.ควบคุมดูแลรับผิดชอบสต๊กคเครื่องแบบ เครื่องเขียน และวัสดุอุปกรณ์
10.รับวางบิล และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2.งานดูแลผู้รับเหมาและต่อสัญญา
1.จัดหา ดูแล ต่อสัญญาจ้าง ผู้รับซื้อเศษวัสดุ
2.จัดหา ดูแล ต่อสัญญาจ้าง รถรับส่งพนักงาน
3.จัดหา ดูแล ต่อสัญญาจ้าง ร้านค้าสวัสดิการพนักงาน
4.จัดหา ดูแล ต่อสัญญาจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัย
5.จัดหา ดูแล ต่อสัญญาจ้าง ความสะอาดและขยะเทศบาล
6.จัดหา ดูแล ต่อสัญญาจ้าง พยาบาลประจำบริษัทฯ
7.ต่อสัญญา ฯลฯ
3.งานบริการรับรอง
1.เตรียมห้องประชุมและอุปกรณ์
2.จัดเครื่องดื่ม อาหาร บริการของว่าง รับรองแขก
3.ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ในห้องประชุม
4.เตรียมชุดลงไลท์
5.รับจองห้องประชุม
6.ให้บริการผู้มาติดต่อ
4.งานขออนุญาตตามกฏหมาย
1.ต่ออนุญาตใบประกอบกิจการโรงงาน กนอ.03/6 กับนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
2.ยื่นขออนุญาตกำจัดขยะอันตราย กรมอุตสาหกรรมโรงงาน
3.ยื่นขออนุญาตตามกฏหมายกำหนด เช่น ผู้ควบคุมบอยเลอร์ แก๊ซหุงต้ม วิศวกรโรงงาน เป็นต้น
4.ต่อสัญญาตามกฏหมายกับนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ไม่ระบุ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการอื่นๆ

  เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ปีละ 2 ครั้ง
  *เครื่องแบบพนักงาน
  กองทุนประกันสังคม
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  การรักษาพยาบาล,ตรวจร่างกายประจำปี
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
  ส่วนลดในการซื้อสินค้า
  ของขวัญวันเกิด
  งานเลี้ยงประจำปี
  เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธ.อาคารสงเคราะห์)
  โครงการสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ (ธ.อาคารออมสิน)
  การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
  ประกันชีวิต (ไทยประกันชีวิต)
  ประกันอุบัติเหตุ
  เงินสงเคราะห์ในงานมงคล และงานอวมงคล ต่างๆ
  *ทิป + อาหาร/เครื่องดื่ม(ฟรี) 2 มื้อ
  *เซอร์วิสชาร์จเมื่อได้รับการบรรจุ
  *หมายเหตุ สวัสดิการบางอย่างมีให้เฉพาะฝ่ายปฏิบัติการสาขา (ร้านอาหาร) เท่านั้น

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - boosarakorn@snpfood.com

ข้อมูลติดต่อ

แผนกสรรหาบุคลากร
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)2034/100-107 ชั้น 23-24 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
S & P SYNDICATE PUBLIC CO., LTD. บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)2034/100-107 ชั้น 23-24 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
โทร. 02-785-4000 ต่อ 235-237 / 02-664-6200,02-664-6202
แฟกซ์. : 0-2664-6200 ต่อ 131

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ลาดกระบัง
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 211 รายการ