JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
0
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
01 ม.ค. 2513
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 01 ม.ค. 2513
จำนวนผู้เข้าชม 0

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปในทุกระดับอายุ อาชีพ และการศึกษา โดยพยายามลดข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ ซึ่งศูนย์ฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน เพิ่มคุณภาพชีวิตให้มีความเท่าทันสถานการณ์โลกทุกด้าน ในด้านการฝึกอบรม ศูนย์ฯ ได้ทำโครงการเพื่อการศึกษาเป็นจำนวนมาก หลากหลายสาขาวิชาครอบคลุมทุกระดับ เช่น คอมพิวเตอร์,ภาษาต่างประเทศ,โครงการเพื่อสังคม,โครงการการศึกษาทางไกลและหลักสูตรทางวิชาการอื่นๆอีกมากมายภายใต้ระบบการประกันคุณภาพ ISO 9001,14001,CUQA,TQC'ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปในทุกระดับอายุ อาชีพ และการศึกษา โดยพยายามลดข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ ซึ่งศูนย์ฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน เพิ่มคุณภาพชีวิตให้มีความเท่าทันสถานการณ์โลกทุกด้าน ในด้านการฝึกอบรม ศูนย์ฯ ได้ทำโครงการเพื่อการศึกษาเป็นจำนวนมาก หลากหลายสาขาวิชาครอบคลุมทุกระดับ เช่น คอมพิวเตอร์,ภาษาต่างประเทศ,โครงการเพื่อสังคม,โครงการการศึกษาทางไกลและหลักสูตรทางวิชาการอื่นๆอีกมากมายภายใต้ระบบการประกันคุณภาพ ISO 9001,14001,CUQA,TQC

หน้าที่และความรับผิดชอบ **รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรคณิตศาสตร์ โครงการ Math Square ** 1. ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรด้านคณิตศาสตร์ (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา) 2. พัฒนาและสร้างเนื้อหาหลักสูตรใหม่ๆด้านคณิตศาสตร์ 3. ปรับปรุงหลักสูตรด้านคณิตศาสตร์ที่มีอยู่ให้ทันสมัย เหมาะสมกับการเรียนการสอน 4. ออกแบบสื่อและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนเชื่อมโยงหลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 5. พัฒนาหรือปรับปรุงข้อสอบวัดผลด้านคณิตศาสตร์สำหรับผู้เข้าอบรม 6. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประสานงานโครงการคณิตศาสตร์ เป็นต้น 7. ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและผู้สังเกตการณ์ด้านหลักสูตรและกิจกรรมของโครงการ 8. ดูแลกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ เช่น ออก event ที่ศูนย์ฯจัดขึ้น 9. สังเกตการณ์การเรียนการสอนของวิทยากร 10. ตรวจสอบสื่อและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการเรียนการ สอน 11. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ 1. เพศชาย หรือหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จากคณะวิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ หรือคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ทำงาน1-2 ปี ด้านการศึกษา การสอน หรือ การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีความรู้ความสามารถและสนใจด้านวิชาคณิตศาสาตร์เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตร (คณิตศาสตร์)

เจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตร (คณิตศาสตร์)

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน)
เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 13,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

**รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรคณิตศาสตร์ โครงการ Math Square **

1. ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรด้านคณิตศาสตร์ (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา)
2. พัฒนาและสร้างเนื้อหาหลักสูตรใหม่ๆด้านคณิตศาสตร์
3. ปรับปรุงหลักสูตรด้านคณิตศาสตร์ที่มีอยู่ให้ทันสมัย เหมาะสมกับการเรียนการสอน
4. ออกแบบสื่อและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนเชื่อมโยงหลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
5. พัฒนาหรือปรับปรุงข้อสอบวัดผลด้านคณิตศาสตร์สำหรับผู้เข้าอบรม
6. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประสานงานโครงการคณิตศาสตร์ เป็นต้น
7. ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและผู้สังเกตการณ์ด้านหลักสูตรและกิจกรรมของโครงการ
8. ดูแลกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ เช่น ออก event ที่ศูนย์ฯจัดขึ้น
9. สังเกตการณ์การเรียนการสอนของวิทยากร
10. ตรวจสอบสื่อและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการเรียนการ
สอน
11. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย หรือหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จากคณะวิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ หรือคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงาน1-2 ปี ด้านการศึกษา การสอน หรือ การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ความสามารถและสนใจด้านวิชาคณิตศาสาตร์เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 23 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ไม่ระบุ

สวัสดิการ

  ไม่ระบุ

  สวัสดิการอื่นๆ

  1. โบนัสประจำปี

  2. ปรับค่าตอบแทนประจำปี

  3. ค่าครองชีพชั่วคราว (กรณีเงินเดือนไม่ถึง 10,000 บาท)

  4. สถานที่ออกกำลังกาย

  5. การอนุญาตให้ศึกษาต่อ

  6. การประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน

  7. กองทุนประกันสังคม

  8. ส่วนลดร้านหนังสือ CU Book

  9. จัดหารายได้เสริมตามความสามารถของพนักงาน

  10. การใช้สิทธิยืมหนังสือจากห้องสมุดมหาวิทยาลัย

  11. บริการชั่วโมง Internet สำหรับพนักงาน

  12. เข้าเรียนหลักสูตรที่ศูนย์ฯ เปิดสอน

  13. สวัสดิการค่าอบรมหลักสูตร แก่บุตรและธิดาของพนักงาน

  14. สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM

ข้อมูลติดต่อ

คุณนัทธพงศ์
กรุงเทพมหานคร 10330 เลขที่ 126 ซอยจุฬา 5 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 126 ซอยจุฬา 5 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
โทร. 02-2160847 ต่อ 306

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 0 รายการ