JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
1,073
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
24 ม.ค. 2562
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 24 ม.ค. 2562
จำนวนผู้เข้าชม 1,073

เกี่ยวกับเรา

Masterpiece Hospital โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ โรงพยาบาลด้านศัลยกรรมความงาม รักษาผิวพรรณครบวงจร อีกทั้งยังมี เครื่องมือเลเซอร์ที่ได้มาตรฐานสากล มีความปลอดภัย รวมถึงผลิตภัณฑ์และยาที่ได้มาตรฐานจากองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับความต้องการของตลาดความสวยความงามที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นคลินิกที่ได้รับความไว้วางใจจากดารา เซเลป คนดังมากมายมาใช้บริการ


ประสานงานนัดหมายการสัมภาษณ์ ส่งตรวจสุขภาพ ตลอดจนการนัดเริ่มงาน ปฐมนิเทศ เพื่อให้การสรรหาบุคลากรมีความรวดเร็ว กระบวนการมีความต่อเนื่อง จัดทำเอกสารสัญญาการว่างจ้าง และรวบรวมเอกสารหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานการว่าจ้างพนักงาน รวบรวม จัดทำข้อมูลผู้สมัคร และพนักงานแรกเข้าให้มีความถูกต้อง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการสรรหา และบริหารงานบุคคล ประสานงานการประเมินผลพนักงานครบทดลองงาน เพื่อบรรจุพนักงานเข้าทำงานเป็นพนักงานรายเดือน รวบรวมข้อมูลพนักงาน เก็บลายนิ้วมือ และจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลพนักงาน บันทึก จัดทำสรุปเวลาการมาทำงาน ขาดลามาสาย และการทำงานล่วงเวลา เพื่อนำไปใช้ในการคำนวณค่าจ้างของพนักงาน รวบรวม และจัดทำสรุปค่าแรง ผลตอบแทน รวมทั้งสวัสดิการต่างๆประจำงวดการจ่ายค่าจ้าง เพื่อใช้ในการคำนวณจ่ายให้แก่พนักงาน จัดส่งข้อมูลเงินเดือนให้แก่ธนาคาร และจัดทำสลิปเงินเดือน เพื่อทำจ่ายให้แก่พนักงาน ยื่นแบบรายการภาษี เงินสมทบให้แก่พนักงาน เพื่อให้ถูกต้อง ตรงตามกำหนดเวลา ดำเนินงานด้านประกันสังคม การยื่นแบบ การเบิกจ่ายสวัสดิการประกันสังคมต่างๆ เพื่อให้บริการแก่พนักงาน ดำเนินการงานด้านสวัสดิการพนักงานตามแผนงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และกฏหมายที่กำหนดได้อย่างครบถ้วน จัดทำเอกสาร รายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อยื่นแก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ตรงตามกำหนดเวลา สอดคล้องตามกฎหมาย สอดส่องดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของพนักงาน พร้อมทั้งรายงานความผิดปกติแก่หน่วยงานต้นสังกัด และผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในองค์กร ประสานงาน จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร และสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร สนับสนุนการดำเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อให้ข้อมูล ส่งเสริมความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร สนับสนุนการดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์ ข้อคิดเห็น และปัญหาต่างๆจากพนักงาน เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ สรุป จัดทำรายงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และข้อมูลต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาทราบ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนกให้เป็นไปด้วยความราบรื่น

เจ้าหน้าที่สวัสดิการและบริหารค่าตอบแทน

เจ้าหน้าที่สวัสดิการและบริหารค่าตอบแทน

รายละเอียดงาน

ไม่ระบุ
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตดุสิต)
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 24,000
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ประสานงานนัดหมายการสัมภาษณ์ ส่งตรวจสุขภาพ ตลอดจนการนัดเริ่มงาน ปฐมนิเทศ เพื่อให้การสรรหาบุคลากรมีความรวดเร็ว กระบวนการมีความต่อเนื่อง
จัดทำเอกสารสัญญาการว่างจ้าง และรวบรวมเอกสารหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานการว่าจ้างพนักงาน
รวบรวม จัดทำข้อมูลผู้สมัคร และพนักงานแรกเข้าให้มีความถูกต้อง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการสรรหา และบริหารงานบุคคล
ประสานงานการประเมินผลพนักงานครบทดลองงาน เพื่อบรรจุพนักงานเข้าทำงานเป็นพนักงานรายเดือน
รวบรวมข้อมูลพนักงาน เก็บลายนิ้วมือ และจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลพนักงาน
บันทึก จัดทำสรุปเวลาการมาทำงาน ขาดลามาสาย และการทำงานล่วงเวลา เพื่อนำไปใช้ในการคำนวณค่าจ้างของพนักงาน
รวบรวม และจัดทำสรุปค่าแรง ผลตอบแทน รวมทั้งสวัสดิการต่างๆประจำงวดการจ่ายค่าจ้าง เพื่อใช้ในการคำนวณจ่ายให้แก่พนักงาน
จัดส่งข้อมูลเงินเดือนให้แก่ธนาคาร และจัดทำสลิปเงินเดือน เพื่อทำจ่ายให้แก่พนักงาน
ยื่นแบบรายการภาษี เงินสมทบให้แก่พนักงาน เพื่อให้ถูกต้อง ตรงตามกำหนดเวลา
ดำเนินงานด้านประกันสังคม การยื่นแบบ การเบิกจ่ายสวัสดิการประกันสังคมต่างๆ เพื่อให้บริการแก่พนักงาน
ดำเนินการงานด้านสวัสดิการพนักงานตามแผนงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และกฏหมายที่กำหนดได้อย่างครบถ้วน
จัดทำเอกสาร รายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อยื่นแก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ตรงตามกำหนดเวลา สอดคล้องตามกฎหมาย
สอดส่องดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของพนักงาน พร้อมทั้งรายงานความผิดปกติแก่หน่วยงานต้นสังกัด และผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในองค์กร
ประสานงาน จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร และสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร
สนับสนุนการดำเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อให้ข้อมูล ส่งเสริมความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร
สนับสนุนการดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์ ข้อคิดเห็น และปัญหาต่างๆจากพนักงาน เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ
สรุป จัดทำรายงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และข้อมูลต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาทราบ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนกให้เป็นไปด้วยความราบรื่น

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 22 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 2
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

มีประสบการณ์ด้านสวัสดิการต่างๆ การบริหารค่าตอบแทน เงินเดือน พิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสุขภาพ
 • สวัสดิการอื่นๆ

  - ประกันอุบัติเหตุ (AIA)
  - เครื่องแบบพนักงาน
  - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  - สิทธิในการซื้อเวชสำอางในราคาพนักงาน
  - สิทธิในการทำหัตถการทั่วไป, หัตถการประเภทเลเซอร์ และการผ่าตัดในราคาพนักงาน
  - สิทธิเบิกค่าเดินทาง
  - สิทธิในการยื่นเรื่องขอทำศัลยกรรม (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
  - โบนัสประจำปี และค่าตอบแทนพิเศษ (ตามผลประกอบการ)
  - สิทธิกู้ยืมเงินในกรณีฉุกเฉิน
  - สิทธิในการขอเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ (ทั้งภายในและนอก บริษัทฯ)
  - สิทธิในการศึกษาดูงานทั้งใน และต่างประเทศ (บางตำแหน่ง)
  -กองทุนฌาปนกิจศพ (ให้แก่ครอบครัวพนักงาน)

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - sirawut.k@masterpiececlinic.com

ข้อมูลติดต่อ

คุณวิลาวัณย์ สัตพงษ์
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 99/19 ถนนสุโขทัย
บริษัท มาสเตอร์สไตล์ 99/19 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10300 ประเทศไทย
โทร. 0624142603
แฟกซ์. : 02-2413246

การเดินทาง

515,539,28
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
เตาปูน
พญาไท
การเดินทางเพิ่มเติม : เดินทางโดยรถประจำทาง : ถนนสามเสน
สาย 3,9,16,30,32,33,49,51,64,65,66,110,505,516,524
เดินทางโดยรถประจำทาง : ถนนราชวิถี
สาย 18,28,56,108,125,515,542,539
เดินทางโดยรถประจำทาง : ถนนนครราชสีมา
สาย 12,23,99,516

Social Media

Facebook
LINE
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 16 รายการ