JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
1,276
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
18 ม.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 18 ม.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 1,276

เกี่ยวกับเรา

บริษัท บี โฟร์ บี จำกัด / B4B Co., Ltd. เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ให้บริการด้านการสรรหาบุคลากรในตำแหน่งทั่วไปและตำแหน่งเฉพาะทาง ตั้งแต่ระดับพนักงานไปจนถึงระดับบริหาร ทั้งผู้สมัครที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ ในระยะหลายปีที่ผ่านมา บีโฟร์บีช่วยบริษัทลูกค้าในการสรรหาบุคลากรให้ได้ผู้สมัครที่เหมาะสม ช่วยคัดสรรงานและค่าตอบแทนให้แก่ผู้สมัครจนเป็นที่น่าพอใจจำนวนมาก โดยขณะนี้ บีโฟบีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทลูกค้าให้เป็นทีมสรรหาบุคลากรในตำแหน่งนี้


1. ภารกิจหลักของตำแหน่ง กำกับดูแลการดำเนินงานของสายงานสนับสนุนสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโรงแรมในส่วนของ บัญชีการเงิน,HR ธุรการ, กฎหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายและกฏระเบียบที่กำหนด 2. ความรับผิดชอบ หรือกิจกรรมที่ทำ ส่วนงานบัญชีการเงิน 1) ตรวจสอบและลงนามเอกสารรับ/จ่าย/โอนเงิน ของโครงการและสำนักงานที่ตั้งอยู่กรุงเทพฯ 2) ลงนามสั่งจ่ายเช็ค หรืออนุมัติผ่านระบบ Media Clearing ตามอำนาจการสั่งจ่ายที่ได้รับอนุมัติ 3) สอบทานและรับทราบรายงาน Daily Cash Position เพื่อดูยอดเงินคงเหลือประจำวันของของแต่ละบริษัท 4) สอบทานรายงานประมาณการรับ-จ่ายของแต่ละบริษัทราย 3 เดือน หรือ 6 เดือน เพื่อคาดการณ์ประมาณการเงินสดคงเหลือสิ้นงวดให้มีความแม่นยำ เพื่อใช้ในการบริหารกระแสเงินสด 5) กำกับดูแลรายจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 6) สอบทานรายงานงบการเงินประจำเดือน และนำเสนอผลการดำเนินงานรายเดือน และรายไตรมาส 7) สนับสนุนข้อมูลในรายงานงบการเงิน เพื่อประโยชน์ในการบริหารรายได้ และค่าใช้จ่าย 8) ประสานงานเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีที่ได้จากกตรวจสอบบัญชี 9) กำกับดูแลการจัดทำแบบทางภาษีอากรและการนำส่งเป็นไปตามเวลาที่กำหนด 10) ประสานงานการจัดทำและสอบทานงบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอขออนุมัติ ภายในเวลาที่กำหนด 11) กำกับดูแลและส่งเสริมให้พนักงานในส่วนงานบัญชีการเงินสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 12) ตรวจสอบ อนุมัติ รายการคำขอสั่งซื้อสินค้าในส่วนของโครงการและสำนักงานที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพ 13) ตรวจสอบราคา และงบประมาณการใช้งบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเหมาะสม 14) สอบทานยอดลูกหนี้/เจ้าหนี้ ค้างชำระ ไม่ให้คงค้างเกินเวลาที่กำหนด 15) กำกับดูแลงานบัญชีการเงินให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 16) จัดทำประมาณการทางการเงินเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ 17) กลั่นกรอง ตรวจสอบ ข้อมูล เอกสาร และให้ความเห็น สำหรับการนำเสนอเอกสารต่างๆ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการผู้จัดการลงนามอนุมัติ เช่นการขออนุมัติใช้งบประมาณ การลงนามสัญญาว่าจ้าง และการต่ออายุกรมธรรม์ เป็นต้น 18) ทบทวนและนำเสนอการคิดคำนวณค่าบริหารโครงการระหว่างธุรกิจให้เป็นไปตามความเหมาะสม 19) สนับสนุนให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์และปรับปรุงวิธีการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ เช่นการประสานงาน DCS ในการใช้งานระบบบัญชีเพิ่มเติม ส่วนงานบุคคลธุรการ 1) กำกับดูแลการบริหารงานบุคคลและธุรการให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัท 2) ประสานงาน Corporate HR กับ HR BU ในเรื่องต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่กำหนด 3) สอบทานและอนุมัติเงินเดือนบนระบบ Media Clearing 4) ปรับปรุงวิธีการทำงาน โดยมองหาทางเลือกอื่นที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เช่น E Leave และงานอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล 5) ประสานงานติดต่อหน่วยงานราชการ องค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่นการรังวัดที่ดินออกโฉนด การตรวจสอบภาษีอากร การประเมินทรัพย์สิน 6) ประสานงานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีความเสียหายตามกรมธรรม์ เกี่ยวกับบริษัทลูกค้าของเรา ลูกค้าของเราประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลงทุนหรือ Holding Company ดำเนินธุรกิจแบ่งออกเป็น 6 สาย ได้แก่ (1) สายธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค (2) สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจโรงแรม (3) สายธุรกิจสารสนเทศ (4) สายการเงิน บริการรถเช่า และรถโดยสาร (5) สายธุรกิจสิ่งแวดล้อม (6) สายงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคม สำหรับสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจโรงแรม ลูกค้าของเรามีความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ธุรกิจโรงแรม การบริการ อาหารและเครื่องดื่ม ผ่านโครงการหลากหลายรูปแบบอาทิ ตลาดสด โครงการหมู่บ้านจัดสรร และโรงแรม ขณะนี้ กำลังหาทีมบริหารที่มีความกระตือรือร้นและมีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่ว่างอยู่ โดยเสนอค่าตอบแทนและสวัสดิการที่น่าสนใจ ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจโรงแรม เงินเดือน : 100,000 – 150,000 บาท (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงาน) สถานที่ปฏิบัติงาน : ศรีนครินทร์

ผู้อำนวยการด้านการเงินและสายงานสนับสนุน / Financial and Support Function-Director

ผู้อำนวยการด้านการเงินและสายงานสนับสนุน / Financial and Support Function-Director

รายละเอียดงาน

ไม่ระบุ
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตประเวศ)
เงินเดือน(บาท) : 100,000 - 150,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ภารกิจหลักของตำแหน่ง
กำกับดูแลการดำเนินงานของสายงานสนับสนุนสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโรงแรมในส่วนของ บัญชีการเงิน,HR ธุรการ, กฎหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายและกฏระเบียบที่กำหนด

2. ความรับผิดชอบ หรือกิจกรรมที่ทำ

ส่วนงานบัญชีการเงิน
1) ตรวจสอบและลงนามเอกสารรับ/จ่าย/โอนเงิน ของโครงการและสำนักงานที่ตั้งอยู่กรุงเทพฯ
2) ลงนามสั่งจ่ายเช็ค หรืออนุมัติผ่านระบบ Media Clearing ตามอำนาจการสั่งจ่ายที่ได้รับอนุมัติ
3) สอบทานและรับทราบรายงาน Daily Cash Position เพื่อดูยอดเงินคงเหลือประจำวันของของแต่ละบริษัท
4) สอบทานรายงานประมาณการรับ-จ่ายของแต่ละบริษัทราย 3 เดือน หรือ 6 เดือน เพื่อคาดการณ์ประมาณการเงินสดคงเหลือสิ้นงวดให้มีความแม่นยำ เพื่อใช้ในการบริหารกระแสเงินสด
5) กำกับดูแลรายจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
6) สอบทานรายงานงบการเงินประจำเดือน และนำเสนอผลการดำเนินงานรายเดือน และรายไตรมาส
7) สนับสนุนข้อมูลในรายงานงบการเงิน เพื่อประโยชน์ในการบริหารรายได้ และค่าใช้จ่าย
8) ประสานงานเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีที่ได้จากกตรวจสอบบัญชี
9) กำกับดูแลการจัดทำแบบทางภาษีอากรและการนำส่งเป็นไปตามเวลาที่กำหนด
10) ประสานงานการจัดทำและสอบทานงบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอขออนุมัติ ภายในเวลาที่กำหนด
11) กำกับดูแลและส่งเสริมให้พนักงานในส่วนงานบัญชีการเงินสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12) ตรวจสอบ อนุมัติ รายการคำขอสั่งซื้อสินค้าในส่วนของโครงการและสำนักงานที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพ
13) ตรวจสอบราคา และงบประมาณการใช้งบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเหมาะสม
14) สอบทานยอดลูกหนี้/เจ้าหนี้ ค้างชำระ ไม่ให้คงค้างเกินเวลาที่กำหนด
15) กำกับดูแลงานบัญชีการเงินให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
16) จัดทำประมาณการทางการเงินเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ
17) กลั่นกรอง ตรวจสอบ ข้อมูล เอกสาร และให้ความเห็น สำหรับการนำเสนอเอกสารต่างๆ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการผู้จัดการลงนามอนุมัติ เช่นการขออนุมัติใช้งบประมาณ การลงนามสัญญาว่าจ้าง และการต่ออายุกรมธรรม์ เป็นต้น
18) ทบทวนและนำเสนอการคิดคำนวณค่าบริหารโครงการระหว่างธุรกิจให้เป็นไปตามความเหมาะสม
19) สนับสนุนให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์และปรับปรุงวิธีการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ เช่นการประสานงาน DCS ในการใช้งานระบบบัญชีเพิ่มเติม

ส่วนงานบุคคลธุรการ
1) กำกับดูแลการบริหารงานบุคคลและธุรการให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัท
2) ประสานงาน Corporate HR กับ HR BU ในเรื่องต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่กำหนด
3) สอบทานและอนุมัติเงินเดือนบนระบบ Media Clearing
4) ปรับปรุงวิธีการทำงาน โดยมองหาทางเลือกอื่นที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เช่น E Leave และงานอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล
5) ประสานงานติดต่อหน่วยงานราชการ องค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่นการรังวัดที่ดินออกโฉนด การตรวจสอบภาษีอากร การประเมินทรัพย์สิน
6) ประสานงานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีความเสียหายตามกรมธรรม์

เกี่ยวกับบริษัทลูกค้าของเรา
ลูกค้าของเราประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลงทุนหรือ Holding Company ดำเนินธุรกิจแบ่งออกเป็น 6 สาย ได้แก่ (1) สายธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค (2) สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจโรงแรม (3) สายธุรกิจสารสนเทศ (4) สายการเงิน บริการรถเช่า และรถโดยสาร (5) สายธุรกิจสิ่งแวดล้อม (6) สายงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคม
สำหรับสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจโรงแรม ลูกค้าของเรามีความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ธุรกิจโรงแรม การบริการ อาหารและเครื่องดื่ม ผ่านโครงการหลากหลายรูปแบบอาทิ ตลาดสด โครงการหมู่บ้านจัดสรร และโรงแรม
ขณะนี้ กำลังหาทีมบริหารที่มีความกระตือรือร้นและมีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่ว่างอยู่ โดยเสนอค่าตอบแทนและสวัสดิการที่น่าสนใจ

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจโรงแรม

เงินเดือน : 100,000 – 150,000 บาท (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงาน)

สถานที่ปฏิบัติงาน : ศรีนครินทร์

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 35 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1) ปริญญาตรีบัญชี/การเงิน
2) มีประสบการณ์ในสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม อย่างน้อย 1 ปี
3) มีประสบการณ์บริหารการเงิน/บัญชี อย่างน้อย 5 ปี
4) มีประสบการณ์กำกับดูแลส่วนงานธุรการบุคคล กฏหมาย
5) สามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลการเงิน และการลงทุนได้ดี

สวัสดิการ

    ไม่ระบุ

    สวัสดิการอื่นๆ

    ประกันสังคม, ประกันสุขภาพกลุ่ม

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr@b4b.co.th
            - hr@b4b.co.th

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / HR
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 558/8 รัชดาภิเษก
บริษัท บี โฟร์ บี จำกัด 558/8 รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
โทร. 0639429111

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
Twitter
: -
Skype
: -
E-mail

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 0 รายการ