เกี่ยวกับเรา

ดำเนินธุรกิจด้านประกันชีวิตด้วยความซื่อสัตย์และมั่นคงตลอดระยะเวลา 60 ปี ขณะนี้กำลังขยายงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งแนบประวัติส่วนตัว (resume) ระบุคุณสมบัติ ประสบการณ์ทำงาน ประวัติการศึกษา อัตราเงินเดือนที่ต้องการ รูปถ่ายปัจจุบัน ส่งมาที่ ทีมสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารเมืองไทยประกันชีวิต อาคาร 1 ชั้น 61.กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ Link http://mtl-onlinerecruit.muangthai.co.th/MT-Recruitment/login.aspx2.ส่งใบสมัครทาง E-mail: careercenter@muangthai.co.th 


สินค้าและบริการ

ผู้บริหารระดับภาค (ดูแลพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. บริหารและพัฒนาบุคลากรสาขาที่อยู่ในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
1.1 การบริหารและวิเคราะห์อัตรากำลังบุคลากรสาขา
1.2 การจัดทำรายงานสรุปการรับพนักงานใหม่ – ลาอก นำเสนอผู้บังคับบัญชาประจำเดือน
1.3 การแต่งตั้ง โยกย้าย และการหมุนเวียนงานของบุคลากรสาขา
1.4 การพิจารณาลงโทษทางวินัยของบุคลากรสาขา
1.5 การพิจารณาการลาหยุด /อนุมัติเวลาเข้า-ออก /การทำงานล่วงเวลา
1.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานสาขา
1.7 การพัฒนาบุคลากรสาขา
2. บริหารงานสาขาที่อยู่ในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
2.1 การวางแผนบริหารจัดการสาขาและตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) ของทีมบุคลากรสาขา
2.2 การบริหารจัดการและแก้ไขข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานและการบริการลูกค้าของบุคลากรสาขา
2.3 การบริหารงานตาม Functions 5 ขอสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2.4 การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ตรวจเยี่ยมสำนักงานสาขา
4. สื่อสารและส่งเสริมความสัมพันธ์ของบุคลากรสาขา
5. ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมการเปิด-ปิด-โยกย้ายสำนักงานสาขา
6. ควบคุม/อนุมัติ/ตรวจสอบการเบิกใบเสร็จรับเงินชั่วคราวสาขา
7. บริหารและควบคุมการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสำนักงานสาขา
8. ประสานงาน อนุมัติ ติดตามการแจ้งซ่อมแซม ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ อุปกรณ์สำนักงาน และระบบงานต่างๆ ของสาขา
9. ดูแลและจัดการการปฏิบัติงานทดแทนเจ้าหน้าที่สาขา
10. สรุปผลรายงานการประชุมผู้บริหารสาขาระดับเขตประจำเดือน
11. ดำเนินการและมีส่วนร่วมในการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การประชุมหน่วยงานภายใน การประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดสาขาใหม่ การประชุมผลการวิจัยความพึงพอใจของลูกค้า การประชุม POS และอื่นๆ เป็นต้น
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารการปฏิบัติงานของสาขา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่า 8 ปี
- มีความเป็นผู้นำในการโน้มน้าว ให้ผู้อื่นปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
- มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน บังคับบัญชา ควบคุม ติดตาม ประเมินผล การสอนงาน
สวัสดิการ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : ปาริฉัตร
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 088-0884183
  อีเมล : parichat_k@muangthai.co.th
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • parichat_k@muangthai.co.th
 • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • สุทธิสาร

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : บริษัทฯ ติดรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสุทธิสาร ออกประตู 3 และเดินเลี้ยวซ้ายประมาณ 700 เมตร
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top