JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
124
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
22 มี.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 22 มี.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 124

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไดมอนด์ อิเลคทริค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11/12/2014 ด้วยทุนจดทะเเบียน 222,250,000 เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เสริมสำหรับยานยนต์


1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทํางานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3.วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทํางานต่อนายจ้าง 4.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ 5.แนะนําให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ ๓ (ข้อ 3 นี้ คือ ข้อที่ระบุว่า สถานประกอบการจะต้องจัดให้มีข้อบังคับ และคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยไว้ในสถานประกอบการ) 6. แนะนํา ฝากสอน อบรมลูกจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทําให้เกิดความ 7.ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกัน การเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 8.รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทํารายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบ อันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญ อันเนื่องจากการทํางานของลูกจ้าง 9.ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

สินค้าและบริการ

 เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เสริมสำหรับยานยนต์

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา (แปลงยาว)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 07:30 - 16:30

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทํางานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3.วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทํางานต่อนายจ้าง
4.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ
5.แนะนําให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ ๓ (ข้อ 3 นี้ คือ ข้อที่ระบุว่า สถานประกอบการจะต้องจัดให้มีข้อบังคับ และคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยไว้ในสถานประกอบการ)
6. แนะนํา ฝากสอน อบรมลูกจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทําให้เกิดความ
7.ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกัน การเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
8.รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทํารายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบ อันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญ อันเนื่องจากการทํางานของลูกจ้าง
9.ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านอาชีวิอนามัย
มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ
มีประสบการณ์ทำในโรงงานอุตสาหกรรม

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • สวัสดิการอื่นๆ

  ค่าอาหาร
  เบี้ยขยันประจำเดือน
  รางวัลเบี้ยขยันประจำปี
  ชุดฟอร์มพนักงาน

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - deap_hr@diaelec-ap.co.th
            - deap_hr1@diaelec-ap.co.th

ข้อมูลติดต่อ

คุณวาสินี แซ่ล้อ (ครีม)
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 825 ถนนบางนา-ตราด
บริษัท ไดมอนด์ อิเลคทริค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด 825 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย
โทร. 0922605187
แฟกซ์. : 023604701

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 13 รายการ