JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
1,042
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
18 มี.ค. 2562
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 18 มี.ค. 2562
จำนวนผู้เข้าชม 1,042

เกี่ยวกับเรา

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program หรือ HITAP) เป็นหน่วยงานวิจัยระดับชาติที่ไม่แสวงหากำไร มีภารกิจหลักด้านการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพโดยครอบคลุมยา เครื่องมือแพทย์ หัตถการ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงนโยบายสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อกระจายและจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและตรงกับวัตถุประสงค์ที่สังคมโดยรวมต้องการเพื่อแก้ปัญหาสำคัญด้านระบบสุขภาพของประเทศ งานวิจัยที่มีคุณภาพและความเข้าใจในการปฏิบัติงานทุกระดับจะก่อให้เกิดการใช้งบประมาณด้านสุขภาพที่เกิดประโยชน์ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีความคุ้มค่าได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ลดการใช้เทคโนโลยีที่ไม่จำเป็น และลดผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และจริยธรรมจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม ในการนี้ ทางโครงการฯ จึงต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ และมุ่งมั่นในการทำงานมาร่วมงานกับโครงการฯ


1. งานการเงิน 1.1 จัดทำบันทึกขออนุมัติยืมเงิน/คืนยืมเงินทดรองจ่ายในสำนักงาน 1.2 ติดตามเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนตามระเบียบการเงิน 1.3 จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมทดลองจ่ายและสรุปรายเดือน 1.4 จัดทำทะเบียนคุมเงินสนับสนุน และ/หรือเงินค่าจ้างค่าตอบแทนใดๆ ที่กำหนดจ่ายเป็นงวด 1.5 ประสานงาน/อำนวยความสะดวกให้ฝ่ายต่างๆ ในการจัดทำใบสำคัญรับเงินสำหรับให้ผู้รับเงินลงชื่อ กรณีการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเป็นงวดหรือโครงการใหญ่ที่มีผู้รับเงินหลายราย 2. การจัดเก็บเอกสาร 2.1 จัดเก็บใบสำคัญรับและใบสำคัญจ่าย 2.2 จัดทำทะเบียนคุมเอกสารที่ส่งไปจัดเก็บ และประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 3. งานกิจกรรมการจัดอบรม 3.1 ตรวจสอบและจัดทำรายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม 3.2 ตรวจสอบการชำระเงินค่าลงทะเบียน ออกใบเสร็จรับเงิน และจัดส่งให้ผู้ที่ชำระเงิน 3.3 ประสานงานร่วมกับทุกฝ่ายในการจัดอบรมเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมให้สำเร็จลุล่วง 4. ครุภัณฑ์และวัสดุ 4.1 ลงทะเบียน กำหนดรหัสครุภัณฑ์และวัสดุที่เป็นของสำนักงาน 4.2 จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์และวัสดุของสำนักงานให้เป็นปัจจุบัน 4.3 ตรวจนับครุภัณฑ์และวัสดุของสำนักงาน ทุก 6 เดือน (เพื่อการรายงานทางบัญชี)

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี (เมือง)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 16:30

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. งานการเงิน
1.1 จัดทำบันทึกขออนุมัติยืมเงิน/คืนยืมเงินทดรองจ่ายในสำนักงาน
1.2 ติดตามเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนตามระเบียบการเงิน
1.3 จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมทดลองจ่ายและสรุปรายเดือน
1.4 จัดทำทะเบียนคุมเงินสนับสนุน และ/หรือเงินค่าจ้างค่าตอบแทนใดๆ ที่กำหนดจ่ายเป็นงวด
1.5 ประสานงาน/อำนวยความสะดวกให้ฝ่ายต่างๆ ในการจัดทำใบสำคัญรับเงินสำหรับให้ผู้รับเงินลงชื่อ กรณีการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเป็นงวดหรือโครงการใหญ่ที่มีผู้รับเงินหลายราย
2. การจัดเก็บเอกสาร
2.1 จัดเก็บใบสำคัญรับและใบสำคัญจ่าย
2.2 จัดทำทะเบียนคุมเอกสารที่ส่งไปจัดเก็บ และประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
3. งานกิจกรรมการจัดอบรม
3.1 ตรวจสอบและจัดทำรายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม
3.2 ตรวจสอบการชำระเงินค่าลงทะเบียน ออกใบเสร็จรับเงิน และจัดส่งให้ผู้ที่ชำระเงิน
3.3 ประสานงานร่วมกับทุกฝ่ายในการจัดอบรมเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมให้สำเร็จลุล่วง
4. ครุภัณฑ์และวัสดุ
4.1 ลงทะเบียน กำหนดรหัสครุภัณฑ์และวัสดุที่เป็นของสำนักงาน
4.2 จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์และวัสดุของสำนักงานให้เป็นปัจจุบัน
4.3 ตรวจนับครุภัณฑ์และวัสดุของสำนักงาน ทุก 6 เดือน (เพื่อการรายงานทางบัญชี)

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

• เพศหญิง-ชาย
• วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
• ความรับผิดชอบ จัดการงานในหน้าที่ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
• มีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี
• มีทักษะในงานด้านเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • สวัสดิการอื่นๆ

  - เบิกค่าเรียนภาษาอังกฤษ
  - อาหารกลางวัน
  - ฝึกอบรม ดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
  - ศึกษาต่อ
  - เงินสนับสนุนด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  - ประกันอุบัติเหตุ
  - เงินสะสมรายปี เงินทุนสวัสดิการ
  - เบิกค่ารักษาพยาบาลรายปี หรือตรวจสุขภาพประจำปี
  - นำส่งเงินสมทบประกันสังคมให้ฝ่ายลูกจ้างด้วยเมื่อครบเกณฑ์
  - เบี้ยขยัน
  - ทำงานจันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr@hitap.net

ข้อมูลติดต่อ

Mr.Buntoon Chankheaw
เมือง นนทบุรี 11000 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment: HITAP) โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี11000 ประเทศไทย
โทร. 025904549
แฟกซ์. : 025904369

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
กระทรวงสาธารณะสุข
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -
E-mail

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 8 รายการ