JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
914
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
10 ธ.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 10 ธ.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 914

เกี่ยวกับเรา

แรกเริ่ม ได้ตั้งบริษัทขายยาร่วมกับบริษัทที่ฮ่องกงแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผลให้เป็นจุดกำเนิดของความสนใจในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ หลังจากนั้นบรรณุจุภัณ์ชนิดอ่อน(flexible packaging) ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลของผู้ก่อตั้ง จึงได้ก่อกำเนิด " ห.ส.น. ศรีวิทย์" ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 เพื่อนำวัสดุบรรณจุภัณฑ์ต่างๆจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ภายใต้ชื่อ "บริษัท อาคเนย์ อุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด" โดยมีการร่วมทุนกับบริษัท TOHOKU SHIKO CO.,LTD. ซึ่งเป็นบริษัทฯที่มีชื่อเสียงในวงการการพิมพ์แห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น

          บริษัทดำเนินการด้านการพิมพ์ และเคลือบพลาสติกบนฟิล์มประเภทต่างๆที่ใช้บรรจุอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้การเก็บรักษาอย่างดี พิมพ์แบบฟอร์มคอมพิวเตอร์ และพิมพ์กระดาษพันก้นกรองบุหรี่ สืบเนื่องจากผลิตภัณฑ์ ฝ่ายผลิตจึงจำแนกออกเป็น 3 งาน คือ

          1. ประเภทบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน

          2. ประเภทกระดาษต่อเนื่องและคอมพิวเตอร์ฟอร์ม

          3. ประเภทกระดาษพันก้นกรองบุหรี่

          บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการมาด้วยดีและกิจการด้านนี้เริ่มพัฒนาขึ้น จึงได้ขยายกิจการโดยการเพิ่มเครื่องจักรและขยายโรงงาน ปี พ.ศ. 2536 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "บริษัทอาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด" 


1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 2. จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง 3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน 4. กำกับดูแลพนักงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน 5. แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน 6. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือ การเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานและรายงานผลรวมทั้งข้อเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเหตุ 7. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของพนักงาน 8. ค้นหาการประเมินประสบอันตราย สภาพแวดล้อม และการกระทำที่อาจก่อให้เกิดอันตราย 9. จัดทำเอกสาร - รง.8, - จป. (ว) - รายละเอียดแสดงการรับ – จ่าย สาร ไฮโดรคาร์บอน - ขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภท ไฮโดรคาร์บอน (สค. 04 ก) 10. ดูแลห้องพยาบาลทั้งหมด เช่น อุปกรณ์ในห้อง พยาบาล ปริมาณยา รวมถึงเจ้าหน้าที่พยาบาล วิชาชีพ 11. จัดตรวจสุขภาพประจำปี 12. ดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการ เกิดอันตรายและความสูญเสียต่างๆ เกี่ยวกับความ ปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน การทำงาน 13. ประสานงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในเรื่อง - การทำลายของเสีย - การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วออกนอก บริเวณโรงงาน 14. สรุปรายงาน แสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา และอุปสรรคเสนอผู้บังคับบัญชา

สินค้าและบริการ

1. บรรจุภัณฑ์แบบอ่อน

ประสบการณ์อันยาวนานกว่า 40 ปี ทำให้บริษัทฯเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำในด้านอุตสาหกรรม ผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนของประเทศไทย โดยการพัฒนาวิทยาการและบุคลากรไปพร้อมๆกัน ปัจจุบันได้ผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ด้านอาหาร เครื่องดื่ม ยา และสินค้าอุปโภคต่างๆ ที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถป้องกันการซึมผ่านของอากาศ น้ำ ความชื้น แสงแดด ความร้อน และแข็งแรง ทนทาน คงสภาพได้ดี

ริษัทฯ เป็นผู้ผลิตกระดาษต่อเนื่อง เป็นบริษัทแรกของประเทศ นานกว่า 30 ปี ด้วยเครื่องจักรที่ได้มาตราฐาน, พนักงานที่มีประสบการณ์ และการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ จึงสามารถพัฒนาสินค้าและการบริการ ตามที่ลูกค้าต้องการได้เสมอ กระดาษต่อเนื่อง ผลิตเพื่อใช้ในงานธุรกิจต่างๆ ได้แก่


2. Continuous Paper
-แบบฟอร์มทางธุรกิจต่อเนื่อง (Preprinted Form)
-แบบฟอร์มต่อเนื่อง ชนิดติดกาวทำซอง (Continuous Envelop Form)
-กระดาษสต๊อกฟอร์มชนิดพิเศษ (Made to order Stock Form)
-กระดาษสต๊อกฟอร์มสั่งทำพิเศษ ขนาดต่างๆ
-กระดาษสต๊อกฟอร์ม ชนิดกระดาษคาร์บอนในตัว
-กระดาษสต๊อกฟอร์ม ชนิดปรุแบ่งกลาง, ปรุแบ่ง 3 ตอน และปรุแบบพิเศษ
-กระดาษสต๊อกฟอร์ม ชนิดมีเส้น (Stock Form)

3 Cigarette Filter and Cigarette Filter-Wrapping Paper 

บริษัทฯ สามารถผลิตก้นกรองบุหรี่ และกระดาษพันก้นกรองบุหรี่ ตามมาตราฐานสากล โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย สำหรับลูกค้าในประเทศเเละต่างประเทศ

 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

รายละเอียดงาน

2 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตหนองแขม)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
2. จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
4. กำกับดูแลพนักงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
5. แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
6. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือ การเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานและรายงานผลรวมทั้งข้อเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเหตุ
7. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของพนักงาน
8. ค้นหาการประเมินประสบอันตราย สภาพแวดล้อม
และการกระทำที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
9. จัดทำเอกสาร
- รง.8,
- จป. (ว)
- รายละเอียดแสดงการรับ – จ่าย สาร
ไฮโดรคาร์บอน
- ขออนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภท
ไฮโดรคาร์บอน (สค. 04 ก)
10. ดูแลห้องพยาบาลทั้งหมด เช่น อุปกรณ์ในห้อง
พยาบาล ปริมาณยา รวมถึงเจ้าหน้าที่พยาบาล
วิชาชีพ
11. จัดตรวจสุขภาพประจำปี
12. ดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการ
เกิดอันตรายและความสูญเสียต่างๆ เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน
13. ประสานงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในเรื่อง
- การทำลายของเสีย
- การขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วออกนอก
บริเวณโรงงาน
14. สรุปรายงาน แสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา
และอุปสรรคเสนอผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 22 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

มีภาวะความเป็นผู้นำ, มนุษยสัมพันธ์ดี, ละเอียดรอบคอบ, มีวิสัยทัศน์, สามารถวิเคราะห์ปัญหา และตัดสินใจ

สวัสดิการ

  ไม่ระบุ

  สวัสดิการอื่นๆ

  1. ปรับค่าจ้างเมื่อผ่านทดลองงาน
  2. ตรวจร่างกายประจำปี
  3. ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก
  4. เงินช่วยเหลือ
  5. ข้าวกลางวัน
  6. ชุดพนักงาน
  7. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
  8. งานทำบุญ สังสรรค์
  9. ปรับค่าจ้างประจำปี
  10.โบนัส ตามผลประกอบการ
  11. กิจกรรม CSR
  12. วันหยุดพักผ่อนสะสมได้สูงสุด12 วัน
  13. เบี้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติงานภายนอก
  14. เบี้ยขยันรายปี 5,000 บาท
  15. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5%
  16. ของขวัญวันเด็ก
  17. การอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ ทัศนคติ

วิธีการรับสมัครงาน

ข้อมูลติดต่อ

น.ส.สาวิตรี ไวยนนท์
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 234 เพชรเกษม 81 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
บริษัท อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด 234 เพชรเกษม 81 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย
โทร. 028120951 ถึง 3

การเดินทาง

80
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 12 รายการ