JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
0
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
27 เม.ย. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 27 เม.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 0

เกี่ยวกับเรา

             ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในด้าน การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ เช่น คอนโด,หมู่บ้าน,อาคารสำนักงาน,เซอวิสอพาร์ทเม้นท์  การเป็นตัวแทนจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ และเป็นการรองรับการขยายธุรกิจ เข้าสู่การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อตอบสนองต่อการเติบโตของตลาด อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย


หน้าที่หลัก 1. ปฏิบัติงานตามนโยบายของฝ่ายจัดการในส่วนของงานเอกสาร และการประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรมอาคาร 2. ให้ข้อมูล ตอบคำถาม ประสานงาน และอำนวยความสะดวก ต่อเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัย และผู้ใช้อาคาร 3. ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านการธุรการ 4. รวบรวมและจัดทำประวัติเจ้าของห้องชุด 5. จัดทำตารางปฏิบัติงานประจำเดือนส่งสำนักงานใหญ่ 6. ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงานให้เป็นไปด้วยความประหยัด 7. รวบรวมงานของแต่ละฝ่ายเพื่อเป็นรายงานประจำเดือน รายละเอียดหน้าที่ และความรับผิดชอบ 1. จัดทำ และจัดพิมพ์เอกสารของฝ่ายจัดการฯ 1.1 หนังสือออก, จดหมาย ภายในและภายนอก 1.2 หนังสือปลอดหนี้ 1.3 ประกาศ, สื่อประชาสัมพันธ์ 1.4 เอกสารการขอซือ สั่งซื้อ 1.5 เอกสารประกอบการประชุมกรรมการ, ประชุมใหญ่, รายงานการประชุม 1.6 รายงานประจำเดือน 2. จัดการงานถ่ายเอกสาร/โรเนียว 3. คุมสต๊อกสิ่งพิมพ์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ 4. บันทึกประจำวันงานถ่ายเอกสาร/โรเนียว 5. ลงทะเบียนประทับรับ - ส่งเอกสาร ระหว่างอาคารชุดกับบริษัทฯ รวมทั้งจากที่อื่นๆ 6. จัดเตรียมแบบฟอร์มและงานสิ่งพิมพ์ต่างๆ ส่งเข้าบริษัทฯ 7. ประสานงานกับแผนกธุรการ (สำนักงานใหญ่) เพื่อจัดเตรียมแบบฟอร์มการทำงานให้กับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 8. กระจายเอกสารที่ลงทะเบียนรับเรียบร้อยแล้วให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 9. ดูแลตรวจสอบสมุดคุมลงทะเบียนรับเอกสารให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 10. ลงทะเบียนรับ - ส่ง FAX 11. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องใช้อุปกรณ์สำนักงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 12. จัดแยกและจัดเก็บเอกสารเข้าตู้ให้เรียบร้อยและถูกต้อง 13. ให้บริการอำนวยความสะดวกและตอบคำถามทั่วๆ ไปกับเจ้าของร่วมหรือสมาชิกที่มาติดต่อ 14. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายช่างและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งจัดทำการประเมินราคาเครื่องใช้ต่างๆ 15. เร่งรัดจัดเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางจากเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย 16. ติดตามทวงถามลูกหนี้ค้างชำระ 17. แจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ให้กับเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยทุกเดือน 18. รับ-ส่งโทรศัพท์ 19. ดูแลด้านข่าวสารและกาประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าของร่วม, ผู้พักอาศัยและผู้มาติดต่อ 20. รับแจ้งซ่อมงานต่างๆ จากเจ้าของร่วม หรือผู้พักอาศัย เพื่อแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป 21. ติดต่อและนัดหมายเรื่องๆ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร 22. รับไปรษณีย์และพัสดุต่างๆ เพื่อจัดส่งในตู้รับจดหมายของเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย 23. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสำนักงานใหญ่ ซ.รัชดาภิเษก20) ด่วน!!!

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสำนักงานใหญ่ ซ.รัชดาภิเษก20) ด่วน!!!

รายละเอียดงาน

2 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง)
เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 18,000
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 09:00 - 18:00

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่หลัก
1. ปฏิบัติงานตามนโยบายของฝ่ายจัดการในส่วนของงานเอกสาร และการประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรมอาคาร
2. ให้ข้อมูล ตอบคำถาม ประสานงาน และอำนวยความสะดวก ต่อเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัย และผู้ใช้อาคาร
3. ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านการธุรการ
4. รวบรวมและจัดทำประวัติเจ้าของห้องชุด
5. จัดทำตารางปฏิบัติงานประจำเดือนส่งสำนักงานใหญ่
6. ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงานให้เป็นไปด้วยความประหยัด
7. รวบรวมงานของแต่ละฝ่ายเพื่อเป็นรายงานประจำเดือน

รายละเอียดหน้าที่ และความรับผิดชอบ
1. จัดทำ และจัดพิมพ์เอกสารของฝ่ายจัดการฯ
1.1 หนังสือออก, จดหมาย ภายในและภายนอก
1.2 หนังสือปลอดหนี้
1.3 ประกาศ, สื่อประชาสัมพันธ์
1.4 เอกสารการขอซือ สั่งซื้อ
1.5 เอกสารประกอบการประชุมกรรมการ, ประชุมใหญ่, รายงานการประชุม
1.6 รายงานประจำเดือน
2. จัดการงานถ่ายเอกสาร/โรเนียว
3. คุมสต๊อกสิ่งพิมพ์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ
4. บันทึกประจำวันงานถ่ายเอกสาร/โรเนียว
5. ลงทะเบียนประทับรับ - ส่งเอกสาร ระหว่างอาคารชุดกับบริษัทฯ รวมทั้งจากที่อื่นๆ
6. จัดเตรียมแบบฟอร์มและงานสิ่งพิมพ์ต่างๆ ส่งเข้าบริษัทฯ
7. ประสานงานกับแผนกธุรการ (สำนักงานใหญ่) เพื่อจัดเตรียมแบบฟอร์มการทำงานให้กับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. กระจายเอกสารที่ลงทะเบียนรับเรียบร้อยแล้วให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
9. ดูแลตรวจสอบสมุดคุมลงทะเบียนรับเอกสารให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
10. ลงทะเบียนรับ - ส่ง FAX
11. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องใช้อุปกรณ์สำนักงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
12. จัดแยกและจัดเก็บเอกสารเข้าตู้ให้เรียบร้อยและถูกต้อง
13. ให้บริการอำนวยความสะดวกและตอบคำถามทั่วๆ ไปกับเจ้าของร่วมหรือสมาชิกที่มาติดต่อ
14. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายช่างและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งจัดทำการประเมินราคาเครื่องใช้ต่างๆ
15. เร่งรัดจัดเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางจากเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย
16. ติดตามทวงถามลูกหนี้ค้างชำระ
17. แจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ให้กับเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยทุกเดือน
18. รับ-ส่งโทรศัพท์
19. ดูแลด้านข่าวสารและกาประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าของร่วม, ผู้พักอาศัยและผู้มาติดต่อ
20. รับแจ้งซ่อมงานต่างๆ จากเจ้าของร่วม หรือผู้พักอาศัย เพื่อแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
21. ติดต่อและนัดหมายเรื่องๆ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร
22. รับไปรษณีย์และพัสดุต่างๆ เพื่อจัดส่งในตู้รับจดหมายของเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย
23. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 20 - 30
ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ต้องการคนมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในงานด้านบริหารจัดการอาคาร บริหารนิติบุคคลอาคารชุด (คอนโด)

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • สวัสดิการอื่นๆ

  ชุดยูนิฟอร์ม
  งานเลี้ยงสังค์สรรประจำปี
  ท่องเที่ยวประจำปี
  ปรับเงินเดือนประจำปี

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr@thebeyond.co.th
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

คุณเฟิร์น
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เลขที่ 299/41 หมู่บ้านอารียาแมนดารีน่า ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
บริษัท เดอะบียอนด์ จำกัด เลขที่ 299/41 หมู่บ้านอารียาแมนดารีน่า ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
โทร. 02-2755535
แฟกซ์. : 02-2755536

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
สุทธิสาร
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 0 รายการ