JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
0
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
15 ธ.ค. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 15 ธ.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 0

เกี่ยวกับเรา

บริษัทสมาร์ทเทค (ไทยแลนด์) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ 403 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  


รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี (ปากเกร็ด)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบ
1. ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีและการเงินให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท
2. ควบคุมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลต่างๆที่ใช้สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท
3. บริหารเงินและควบคุมการใช้เงินของบริษัทอย่างเป็นระบบ
4. จัดหาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นการทำบัญชีและการเงินทั้งอุปกรณ์และบุคลากรให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล

หน้าที่
1. จัดให้มีการทำรายงานงบการเงินของบริษัท
2. ควบคุมการปฏิบัติงานของแผนกบัญชีและการเงินให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
3. ตรวจสอบเอกสาร ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย หรือ ควบคุมให้มีการตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่ายเงินทุกรายการและเอกสารอื่นทุกประเภทให้มีความถูกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบ ให้เป็นไปตามนโยบายบัญชีโดยสอดคล้องกับมาตรฐานบัญชี,กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำเดือน
5. ควบคุม และตรวจสอบให้มีการจัดทำรายงานต่างๆเสนอผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบงานบัญชี
7. ติดต่อประสานงาน และให้ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคาร, จนท.สรรพากร, ผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอก ลูกค้าของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ในแผนกบัญชีและการเงินของบริษัท
8. ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้รับการอบรม และ พัฒนาความรู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และประเมินผลงานของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชีหรือการเงิน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะการเป็นผู้นำ
3. มีความซื่อสัตย์ มุ่งเน้นความถูกต้อง และความละเอียดรอบคอบ
4. เป็นผู้เรียนรู้ได้รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้
6. มีทักษะที่ดีทางด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Microsoft Office
7. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

สวัสดิการ

  • ตามข้อตกลงของบริษัท

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - ad.personal.tnk@gmail.com
            - pin_abac@hotmail.com
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

นิภาพร ศุภวรรณ
ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 403 ถนนบอนด์สตรีท
สมาร์ทเทค (ไทยแลนด์) จำกัด 403 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี11120 ประเทศไทย
โทร. 0945578825

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
LINE
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 10 รายการ