JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
241
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
10 ม.ค. 2562
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 10 ม.ค. 2562
จำนวนผู้เข้าชม 241

เกี่ยวกับเรา

สโลแกนตราคุณลำดวน           สะอาด รสชาติเข้มข้น ตามตำรับคุณลำดวนปรัชญา                             ลูกค้าของเราจะต้องได้บริโภคสินค้าที่ดีที่สุดในราคาที่เป็นธรรมวิสัยทัศน์                           มุ่งพัฒนาเครื่องแกงไทยให้เป็นนวัตกรรมอาหารระดับสากลให้สำเร็จพันธกิจ1. พัฒนาเครื่องแกงให้มีรสชาติอร่อยที่สุด และมีรสชาติแบบดั้งเดิม ซึ่งจะต้องสะอาด ถูกสุขอนามัย ในราคาที่เหมาะสม2. วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงรวมไปถึงนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ให้ได้มาตรฐานระดับสากล ด้วยระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ3. พัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้มีทักษะในการทำงานที่ดีขึ้นผ่านการฝึกอบรมต่างๆ ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลเพื่อพวกเขาจะได้ทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุด และมีความภาคภูมิใจในการทำงาน4. มีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของสังคมรอบข้าง5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ทำให้ลูกค้ามีความสุข เอาใจใส่ลูกค้า เพราะลูกค้าคือคนสำคัญนโยบายหลัก    นโยบายหลักของหจก.คุณลำดวนฟูดส์ คือ ทำให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจในสินค้าเครื่องแกงคุณลำดวนว่า “สะอาด รสชาติเข้มข้น ตามตำรับเครื่องแกงใต้” เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายนี้จึงได้พิถีพิถันในการคัดสรรวัตถุดิบที่สด สะอาด ปราศจากสารพิษตกค้าง มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพสูง และที่สำคัญที่สุด คือ สินค้าเครื่องแกง               คุณลำดวนไม่ใส่ผงชูรส ไม่ใส่สี และไม่ใส่วัตถุกันเสียการบริการสังคม
 1. ด้านอาชีพ

  • จัดให้มีการศึกษาดูงาน และอบรมให้ความรู้ในเรื่องการผลิตเครื่องแกงกับกลุ่มแม่บ้าน หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และผู้เยี่ยมเยือน            2. ด้านสังคม

  • มุ่งเน้นการทำธุรกิจด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

  • บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามกฎหมายในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด 3. ด้านกีฬา สาธารณสุข และความปลอดภัย

  • บริษัทฯ มุ่งดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

  • ส่งเสริมการจัดให้พนักงานมีการเข้าตรวจสุขภาพ ตามโครงการที่สถานีอนามัยประจำหมู่บ้านตั้งจุดบริการ

  • จัดให้มีห้องฟิสเน็ทกับพนักงานทุกคน เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง และปราศจากโรค 4. ด้านสิ่งแวดล้อม

  • มีการจัดทำสวนหย่อม ปลูกต้นไม้ และพืชผักต่างๆ ในบริเวณสถานที่ทำงาน เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน 5. ด้านศาสนา

  • มีการเข้าร่วมทำกิจกรรมทางศาสนา เช่น การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกช

  •  

  • ค่านิยม

1.       ค่านิยม (Values)เราสร้างรากฐานของบริษัทฯ ด้วยค่านิยมซึ่งทำให้เราโดดเด่นแตกต่างจากผู้อื่น เราดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณ เราเคารพกฎหมาย สนับสนุนสิทธิมนุษยชนสากล ปกป้องสิ่งแวดล้อม และนำประโยชน์มาสู่ชุมชน ที่เราทำงานอยู่
 1. ความซื่อตรง (Integrity)เราซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น เราดำเนินธุรกิจทุกประเภทบนพื้นฐานของจรรยาบรรณมาตรฐานสูงสุด เรารักษาคำพูดของเราเสมอ เรามีความรับผิดชอบต่อการกระทำและงานที่ได้รับมอบหมาย
 1. ความไว้วางใจ (Trust)เราไว้วางใจ เคารพ และสนับสนุนเพื่อนร่วมงานและพันธมิตร ตลอดจนดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจเช่นเดียวกัน
 1. ความหลากหลาย (Diversity)เราเรียนรู้ และเคารพต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เราทำงานอยู่ เราเห็นคุณค่าและเคารพต่อความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลในมุมมองและความสามารถที่แตกต่างกันไป สภาพแวดล้อมการทำงานของเราเปิดกว้าง ยอมรับ     และสนับสนุนความหลากหลายของบุคคล ความคิด ความสามารถ และประสบการณ์ของแต่ละคน
 1. ความคิดสร้างสรรค์ (Ingenuity)เราแสวงหาลู่ทางใหม่ๆ และแนวทางการแก้ปัญหาที่ต่างไปจากวิธีการเดิมๆ เราใช้ความคิดสร้างสรรค์  ในการหาวิธีที่ปฏิบัติได้จริง เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ การที่เรามีประสบการณ์ประกอบกับเทคโนโลยี 

และความอุตสาหะ จะช่วยให้เราสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและสิ่งท้าทายต่างๆ เพื่อให้ค่านิยมบรรลุผล
 1. การเป็นพันธมิตร (Partnership)เรามุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรที่ดี โดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจกัน ทั้งกับรัฐบาล บริษัทอื่นๆ ลูกค้า ชุมชนและพวกเรากันเองเรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นเลิศให้กับงานทุกอย่างที่เราทำ และเราพร้อมที่จะปรับปรุงต่อไป

อย่างต่อเนื่อง เราปรารถนาที่จะบรรลุผลสำเร็จที่เหนือกว่าความคาดหมายทั้งของเราเองและผู้อื่น

เราทุ่มเทพลังและตระหนักถึงความเร่งด่วนในการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ผลสำเร็จมาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ                          
 1. มาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

 2. มาตรฐานอื่นๆ เช่น Codex GMP และ HACCP จากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

 3. เครื่องหมาย HALAL จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอีกด้วย 


1. จัดเตรียมเอกสารให้เซลล์ในระกว่างเปิด-ปิดทริป 2. บันทึกฐานข้อมูลลูกค้าของหน่วยรถต่างๆ 3. ติดต่อประสานงานกับเซลล์และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานใหญ่ 4. ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตามที่ได้รับมอบหมา่ย 5. ตรวจนับสต็อกสินค้าของหน่วยรถ และสต็อกสินค้ารวมประจำศุนย์ 6. จัดทำหนังสือและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สินค้าและบริการ

- จำหน่ายเครื่องแกงบรรจุซองซุลสุญญากาศ ทั้งหมด 17 ชนิด

- จำหน่ายสินค้าอื่นๆ ประเภทอาหารใต้ แบบกึ่งสำเร็จรูป 

พนักงานธุรการประสานงานทั่วไป

พนักงานธุรการประสานงานทั่วไป

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี (บางบัวทอง)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดเตรียมเอกสารให้เซลล์ในระกว่างเปิด-ปิดทริป
2. บันทึกฐานข้อมูลลูกค้าของหน่วยรถต่างๆ
3. ติดต่อประสานงานกับเซลล์และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานใหญ่
4. ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตามที่ได้รับมอบหมา่ย
5. ตรวจนับสต็อกสินค้าของหน่วยรถ และสต็อกสินค้ารวมประจำศุนย์
6. จัดทำหนังสือและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 23 - 32
ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
2. มีความอดทน และทำงานภายใต้ความกดกันได้
3. มีน้ำใจและมีอัธยาศัยดี พูดจาไพเราะ

สวัสดิการ

 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • ประกันสังคม
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันชีวิต
 • สวัสดิการอื่นๆ

  ค่าคอมมิชชั่น
  ชุดยูนิฟอร์ม

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - ldthaicurry1@gmail.com

ข้อมูลติดต่อ

น.ส.สุชาดา เสนาการ
บางบัวทอง นนทบุรี 11110 222/8 ม.6 ถ.หนองเพรางาย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณลำดวนฟูดส์ 222/8 ม.6 ถ.หนองเพรางาย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี11110 ประเทศไทย
โทร. (0) 84 852 1188
แฟกซ์. : (0) 77 658 211

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : 222/8 ม.6 ถ.หนองเพรางาย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
เข้าทางซอยวัดลาดปลาดุก ติดกับร้านลิขิตไก่ย่าง เข้าซอยด้านซ้ายมือ

Social Media

Facebook
LINE
Twitter
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 0 รายการ