เกี่ยวกับเรา

     บริษัท โปรไทม์ บิสซิเนส จำกัด ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบเสียงและภาพ ซึ่งลูกค้าของเราจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือองค์กรธุรกิจต่างๆที่มีความจำเป็นต้องใช้ระบบเสียงและภาพเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยบรรลุวัตถุประสงค์บางอย่าง ลูกค้าที่เราเคยให้บริการที่ผ่านมาประกอบไปด้วยอาทิเช่น สถาบันการศึกษา ธุรกิจเอกชน สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม สถานฝึกอบรม ห้องจัดสัมมนา ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ โรงแรม 5 ดาว ผับและร้านอาหารไฮเอนด์งานหลักของบริษัท:1. ออกแบบและติดตั้งระบบเสียงและภาพ รวมถึงระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง2. เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้3. เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าระบบเสียง ระบบภาพ วัสดุซับเสียง วัสดุกั้นเสียง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


สินค้าและบริการ

Our main businesses are, but not limited to:

 1. Design & install audiovisual system, and other related-systems
 2. Provide consultancy
 3. Sell audiovisual equipment and acoustics material

นักเขียนแบบ (AutoCAD Draftman)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบึงกุ่ม)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 09:00 - 18:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- รับผิดชอบงานเขียนแบบ AutoCAD2013 ขึ้นไป ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีความเข้าใจและสามารถใช้ฟังค์ชั่นเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี:
- Model / Layout (หมายถึงสามารถใช้งานได้ทั้ง 2 แบบ)
- Xref
- MView
- Scale 1:... ต่างๆ
- Layer ต่างๆ
- Object line-weight
- Properties ต่างๆ
- Block
- Symbol
- Dimension รูปแบบต่างๆ
- Hatch
- Offset
- Plot
- เขียนแบบโดยใช้ซอฟท์แวร์ต่างๆที่เกี่ยงข้องเช่น AutoCAD, SketchUp, Visio, PowerPoint, และอื่นๆ
- ใช้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพในหน้าที่การงานอย่างสูงสุด
- เป็นผู้ช่วยในการลงหน้างานเพื่อตรวจวัดขนาดห้อง เฟอร์นิเจอร์ และระยะต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการเขียนแบบต่อไป
- เริ่มต้น พัฒนา ประสาน และตามงาน ที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นเป็นอย่างๆไป
- จัดทำรายงานสรุปงานของตัวเองในแต่ละเดือนพอสังเขป
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
คุณสมบัติเพิ่มเติม
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร:
- มีความรับผิดชอบสูง
- ให้เกียรติในอาชีพและงานที่ตัวเองทำอยู่
- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สูง
- มีสติดีภายใต้สถานการณ์การทำงาน
- มีเป้าหมายในหน้าที่การงาน
- ตั้งใจทำงาน รักความก้าวหน้า
- รักการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในทุกๆวัน
- มีความต้องการพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้นไป
- มีวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน
- มีภาวะผู้นำ (แม้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในระดับหัวหน้างานมาก่อน)
- มีทักษะการรับฟังผู้อื่นอย่างเป็นเหตุเป็นผล
- กล้าแสดงออกทางความเห็นในลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผลและไม่ก้าวร้าว
- กล้าแสดงความเห็นในที่ประชุม จากมุมมองภายในตำแหน่งงานที่ตัวเองทำอยู่
- มีความรู้และความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
- มีความละเอียดรอบคอบดี
- ผู้สมัครที่มีวุฒิภาวะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ไม่จำกัดวุฒิ แต่วุฒิการศึกษาด้านสายอาชีพ เทคนิค วิศวกรรม สาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสาร ระบบ low-voltage ระบบวิศวกรรมก่อสร้าง ระบบอิเลคโทรนิกส์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเสียงและภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ไม่จำกัดอายุ
- ไม่จำกัดเพศ
- ไม่จำกัดศาสนา
- สามารถเดินทางมาที่ทำงานได้สะดวกโดยขนส่งสาธารณะหรือพาหนะส่วนตัว

คุณสมบัติทางด้านตัวงานของผู้สมัคร:
- มีประสบการณ์ทางด้านการเขียนแบบตามหลักวิศวกรรม โดยใช้ซอฟท์แวร์ AutoCAD, Microsoft Visio, และ SketchUp
- มีความสามารถในการอ่านแบบก่อสร้าง งานตกแต่งภายใน งานสถาปัตยกรรม และงานระบบต่างๆได้เป็นอย่างดี
- ถ้าสามารถเขียนแบบและร่างอีเมลล์เป็นภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- เข้าใจภาพรวมและบริบทของงานในสายโครงการก่อสร้าง
- เข้าใจจุดประสงค์และเป้าหมายของโครงการก่อสร้าง
- ในกรณีเคยผ่านงานบริษัทที่ปรึกษาหรือบริษัทรับเหมาก่อสร้างมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถพิมพ์ดีดไทยได้เร็วไม่น้อยกว่า 60 คำ/นาที (ต้องทำแบบทดสอบเมื่อมาสัมภาษณ์)
- สามารถพิมพ์รายงานภาษาไทยได้
- มีความเข้าใจภาษาอังกฤษเบื้องต้น หรือสามารถเรียนรู้ได้
- ใช้ Windows 10 ได้ดี หรือพร้อมเรียนรู้และพัฒนา
- ใช้ Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint, Visio, OneNote ได้ดี หรือพร้อมเรียนรู้และพัฒนา
- ผู้สมัครสามารถนำเสนอความเชี่ยวชาญหรือทักษะเฉพาะตัวที่เกี่ยวกับการเขียนแบบได้

สิ่งที่ต้องเตรียมมาแสดงในวันสัมภาษณ์:
- จดหมายแนะนำตัว (Cover Letter) ภาษาไทยหรืออังกฤษ
- เรซูเม่ หรือ Curriculum Vitae (CV) ภาษาไทยหรืออังกฤษ
- ตัวอย่างรายงาน ไม่จำกัดหัวข้อ ที่เคยเขียน 1-2 ฉบับ (สมัยเป็นนักศึกษาหรือจากที่ทำงานเก่า)
- พอร์ตโฟลิโอ (portfolio) เกี่ยวกับผลงานเก่าๆที่เคยทำมา
- บัตรประจำตัวประชาชน
- ใบขับขี่ (ถ้ามี)
- ทรานสคริ้พป์ (Transcript) ในกรณีเป็นนักศึกษาจบใหม่
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • สวัสดิการอื่นๆ
  - ที่ทำการบริษัทมีลักษณะเป็นโฮมออฟฟิสและมีความเป็นส่วนตัว เหมาะกับการทำงานที่ต้องใช้สมาธิสูง
  - อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงาน เช่น คอมพิวเตอร์ พร้อมซอฟแวร์ และ เครื่องมือที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (สามารถตกลงกันได้หากมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมในการทำงาน เพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพของงานที่ดียิ่งขึ้น)
  - เข้ารับการฝึกอบรมและเทรนนิ่งเพื่อเพิ่มศักยภาพ และเพื่อประโยชน์ของพนักงานเองที่จะได้เพิ่มพูนทักษะเฉพาะตัว
  - เข้าร่วมอีเว้นท์การจัดเลี้ยงรับรองลูกค้าต่างๆ
  - ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
  - ประกันสังคม
  สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : Tanadej
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 0926396959
  อีเมล : info@protimebusiness.com
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • info@protimebusiness.com
 • Tanadej S'prayoon
  Protime Business Co., Ltd.
  19/689 ซอย นวมินทร์ 50 ถนน นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : -
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top