JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
5
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
16 ก.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 16 ก.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 5

เกี่ยวกับเรา

บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย โดยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แฟรนไชส์ ดังนี้ ดังกิ้นโดนัท ◦โอ บอง แปง เบเกอรี่ คาเฟ ◦บาสกิ้น ร็อบบิ้นส์ มัดแมนยังคงเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหลายๆแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จในตลาดประเทศไทยและ ต่างประเทศ ดังนี้ ◦เกรฮาวด์ ออริจินัล (กรุงเทพมหานคร สิงคโปร์ เวียดนาม เกาหลี ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย สวิตเซอร์แลนด์ อิสราเอล รัสเซีย) ◦เกรฮาวด์ คาเฟ่ (กรุงเทพมหานคร ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง กัวลาลัมเปอร์) ◦ภายใต้มัดแมน สาขารวมของทุกแบรนด์ภายใต้บริษัทมัดแมน รวมทั้งสิ้นประมาณ 350 สาขาในประเทศไทย ให้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ


1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6.แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน 7. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ 8. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 9. ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 10. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง 11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบ

จป.วิชาชีพ ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางปู 12B

จป.วิชาชีพ ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางปู 12B

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ (เมือง)
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
6.แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน
7. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
8. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
9. ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
10. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบ

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

สนใจติดต่อ
พี่เอก   084-376-3311
พี่ต้น  085-480-1221
พี่นิว   081-842-9000 

สวัสดิการ

  • ประกันชีวิต
  • ประกันสุขภาพ
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ประกันสังคม
  • สวัสดิการอื่นๆ

    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ประกันชีวิตจากอุบัตเหตุ , วันหยุดวันเกิด , ส่วนลดในการซื้อสินค้าภายในแบรนด์ต่างๆ
    สวัสดิการต่างๆเป็นไปตามเงื่อนไขและตามตำแหน่งงาน

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - amarin@mudman.co.th

ข้อมูลติดต่อ

คุณอัมรินทร์ (พี่เอก) ,คุณอนันต์ (พี่ต้น)
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 33/4 The 9th Towers Grand Rama 9, 18th Fl., Tower A, Rama 9 Road, Huaykwang , Huaykwang , Bangkok 10310. Thailand
Mobile: +668 4376 3311 Phone: +662 079 9765 Ext. 9614,9616
บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จำกัด 33/4 The 9th Towers Grand Rama 9, 18th Fl., Tower A, Rama 9 Road, Huaykwang , Huaykwang , Bangkok 10310. Thailand
Mobile: +668 4376 3311 Phone: +662 079 9765 Ext. 9614,9616 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
โทร. 02 079 9765 ต่อ 9614,9616
แฟกซ์. : 02 079 9755.

การเดินทาง

ไม่มี
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ อโศก
เพชรบุรี พระราม 9
มักกะสัน
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
LINE
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 43 รายการ