บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

 • 1609

“บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำทางธุรกิจด้านพลังงานทางเลือกโดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพระดับสากล”
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2532 โดยเริ่มต้นธุรกิจในด้าน งานก่อสร้างโยธา สร้างสถานีบริการก๊าซและน้ำมัน (Gas service station) สร้างโรงกลั่นน้ำมัน และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ งานออกแบบติดตั้งทางด้านเครื่องกลและไฟฟ้า รวมถึงติดตั้งท่อส่งก๊าซ และท่อแรงดันสูงอีกด้วย

ปี พ.ศ. 2543 ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (CNG / NGV) เข้ามามีบทบาทและอยู่ในความสนใจของประชาชน ในการลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยเป็นพลังงานทางเลือกเพื่อทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง อีกทั้งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเมืองใหญ่ ดังนั้น บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด จึงได้ทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน (Energy Supply) โดยรองรับการให้บริการด้านการออกแบบและการก่อสร้างสถานีจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการติดตั้งและการประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีสถานีหลัก ( Mother station) อยู่ที่อำเภอ สามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่ออัดบรรจุก๊าซธรรมชาติในการขนส่ง และกำลังขยายสถานีย่อยอีกหลายแห่ง ซึ่งได้รับความไว้วางใจจาก ปตท.ด้วยดีเสมอมา และยังเป็นที่ยอมรับจากหลายหน่วยงาน ของภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนั้นทางบริษัทฯ ยังได้มีความร่วมมือกับผู้นำทางด้านเทคโนโลยีก๊าซธรรมชาติจากหลายประเทศชั้นนำเพื่อให้การบริการในการจัดหา ติดตั้ง ตรวจสอบ และทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ ในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ รวมถึงระบบก๊าซธรรมชาติในรถยนต์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้การควบคุมอย่างเข็มงวด รวมทั้งงานบริการการบำรุงรักษา ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เราได้ทุ่มเทสร้างสมประสบการณ์ และพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นมืออาชีพและสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพสูงสุด

สิ่งที่สะท้อนความยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่องของ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) คือ การมีธุรกิจครอบคลุมทางด้านก๊าซธรรมชาติ ทุกแขนงตามแนวคิดเรื่องความมั่นคงของธุรกิจ (Sustainable Business) ซึ่งเป็นการมองภาพการลงทุนที่ก่อให้เกิดผลเชื่อมโยงไปข้างหน้าและข้างหลังอย่างครบวงจร (Forward and Backward Linkage) และมีการขยายอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันนี้ไปสู่นานาประเทศ เช่น พม่า อินโดนีเซีย เป็นต้น เพื่อขยายฐานการผลิตและการตลาดสู่สากล

วันที่อัพเดต : 22 ต.ค. 2559
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน นนทบุรี
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • 1. บริหาร/ควบคุม ดูแลตัดสินใจในเบื้องต้น ของงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า การวางแผน พัฒนาสายงานให้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามโนบายที่กำหนดไว้
  2. ควบคุม ดูแลการออกแบบและการติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
  3. ควบคุม ดูแลการทำงานของวิศวกร และเจ้าหน้าที่ในฝ่ายฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ
  4. ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารต่าง ๆ ของฝ่ายโครงการไฟฟ้า
  5. เตรียมเอกสาร/จัดหาข้อมูลการประมูลระบบไฟฟ้า
  6.ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
  7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และ/หรือตามที่ระบุในเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  8. วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่าย

  ปฏิบัติงานประจำที่โรงงาน อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี และออกไซต์งาน
สวัสดิการ

สวัสดิการเพิ่มเติม :
- ประกันสังคม สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด
- กู้เงินกองทุนบริษัทฯ
- สวัสดิการรถรับ-ส่ง
- โบนัส ปรับค่าแรงประจำปี
- ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนพิเศษ คอมมิชชั่น อินเซนทีฟ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี, วันหยุดตามประเพณี
- เครื่องแบบพนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- จัดกิจกรรมพิเศษเทศกาลประจำปี
- ค่าน้ำมัน (เฉพาะตำแหน่ง)
- สวัสดิการที่พักพนักงาน
คุณสมบัติ
เพศ : หญิง , ชาย
อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรไฟฟ้า
  - หากมีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - มีีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี
  - สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
  - มีภาวะผู้ความเป็นผู้นำ และมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  - สามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้บ้างจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - recruitment@scan-inter.com
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
ข้อมูลติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
โรงงานไทรน้อย: 50/1 ม. 1 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150สำนักงานใหญ่:เมืองทองธานี 355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://www.scan-inter.com
โทร. 02-9219936-9 ต่อ 309 แฟกซ์. 0-29219859
อีเมล
recruitment@scan-inter.com

เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 12


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : หญิง , ชาย
อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน นนทบุรี
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
20 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน