JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
402
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
21 มี.ค. 2562
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 21 มี.ค. 2562
จำนวนผู้เข้าชม 402

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (" ไทยเบฟ ") ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ในประเทศไทยมีโรงกลั่น 18 โรงและโรงเบียร์ 3 โรง และยังมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สำคัญหลายตราสินค้าประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เบียร์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ภายใต้แบรนด์มากกว่า 100 แบรนด์ อีกทั้งยังมีการฐานการผลิตในสก๊อตช์แลนด์ ผลิต เหล้าม็อลต์สก๊อตช์วิสกี้ วอดก้า จิน และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ไทยเบฟได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ("SGX") ภายหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ไทยเบฟได้ขยายขอบเขตธุรกิจจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหาร เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า เพิ่มประสิทธิผลในช่องทางการกระจายสินค้า รวมถึงกระจายความเสี่ยงของกิจการ ปัจจุบันไทยเบฟไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำในประเทศไทย แต่ยังเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเอเชียอีกด้วยไทยเบฟมีฐานการผลิตที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในด้านมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การผลิตที่ได้มาตรฐาน และกระบวนการบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เราจึงภูมิใจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟจำหน่ายใน 5 ทวีปและกว่า 90 ประเทศทั่วโลกโดยมีทีมขายตรงกว่า 1,100 ทีมทั่วประเทศไทย นอกจากนี้เรายังมีศูนย์กระจายสินค้าและเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเข้าถึงผู้บริโภคของเราด้วยคุณภาพ


- ปฎิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย - ตรวจสอบเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานฯ - วิเคราะห์งานอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันเสนอต่อนายจ้าง - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน วิเคราะห์แผนงานโครงสร้างด้านความปลอดภัย - ตรวจประเมินการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน - แนะนำให้ลูกจ้างปฎิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย รวมถึงฝึกสอน ฝึกอบรม ลูกจ้างเพื่อให้การปฎิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน - ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินงานร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองหรือตรวจเอกสารหลักฐานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสม - เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานทีเหมาะสมกับสถานประกอบกิจการและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง - ตรวจหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุรำคาญ อันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุ - รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน รำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง - วางแผนการดำเนินงานและปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงาน - ดำเนินการจัดทำ ปฏิบัติงานตามแผนภาวะฉุกเฉินพร้อมทำการฝึกซ้อมตามแผนป้องกันอัคคีภัย อุบัติภัยให้กับพนักงาน - กำหนดชนิดของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงของงาน - ให้คำปรึกษาแนะนำต่างๆ ด้านความปลอดภัย การป้องกันอุบัติภัยแก่ฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ - ส่งเสริม สนับสนุน ฝึกอบรมให้ความรู้และข้อปฏิบัติแก่พนักงาน - ดูแล ป้องการ และดำเนินงานด้านสุขภาพอนามัยพนักงาน เช่น การตรวจสสุขภาพประจำปี และการเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน - ประสานงานการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานทั้งหน่วยงานภายใน ภายนอก และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง - ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ ให้เป็นไปตามนโยบายองค์กร - ปฎิบัติงานด้านด้านความปลอดภัยอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วีดีโอ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - TBR

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - TBR

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ปฎิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
- ตรวจสอบเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานฯ
- วิเคราะห์งานอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันเสนอต่อนายจ้าง
- ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน วิเคราะห์แผนงานโครงสร้างด้านความปลอดภัย
- ตรวจประเมินการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
- แนะนำให้ลูกจ้างปฎิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย รวมถึงฝึกสอน ฝึกอบรม ลูกจ้างเพื่อให้การปฎิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
- ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินงานร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองหรือตรวจเอกสารหลักฐานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสม
- เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานทีเหมาะสมกับสถานประกอบกิจการและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- ตรวจหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุรำคาญ อันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุ
- รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน รำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
- วางแผนการดำเนินงานและปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- ดำเนินการจัดทำ ปฏิบัติงานตามแผนภาวะฉุกเฉินพร้อมทำการฝึกซ้อมตามแผนป้องกันอัคคีภัย อุบัติภัยให้กับพนักงาน
- กำหนดชนิดของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงของงาน
- ให้คำปรึกษาแนะนำต่างๆ ด้านความปลอดภัย การป้องกันอุบัติภัยแก่ฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ
- ส่งเสริม สนับสนุน ฝึกอบรมให้ความรู้และข้อปฏิบัติแก่พนักงาน
- ดูแล ป้องการ และดำเนินงานด้านสุขภาพอนามัยพนักงาน เช่น การตรวจสสุขภาพประจำปี และการเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน
- ประสานงานการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานทั้งหน่วยงานภายใน ภายนอก และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ ให้เป็นไปตามนโยบายองค์กร
- ปฎิบัติงานด้านด้านความปลอดภัยอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และต้องผ่านการอบรมและทดสอบ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ระดับวิชาชีพตามกฎกระทรวงฯ
- มีประสบการณ์ 0-2 ปี
- มีความรู้ในงานด้านความปลอดภัยในการทำงานในการทำงานเป็นอย่างดี
- มีความเป็นนักกิจกรรมสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ในงานที่ดี

ติดต่อสอบถาม
คุณสุภาพร เสือเขียว โทร. 02-785-7878 ต่อ 7215
สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ประกันชีวิต
  • บริการรถรับส่งพนักงาน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ทุนการศึกษา

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - supaporn.sa@thaibev.com

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายสรรหาและดูแลพนักงานใหม่ สำนักทรัพยากรบุคคล (Recruitment Center)
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทร. 02-785-5555 ต่อ 11

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
LINE
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 46 รายการ