JOBBKK.COM
KM CC GROUP
จำนวนผู้เข้าชม
463
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
15 มี.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 15 มี.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 463

เกี่ยวกับเรา

กลุ่มบริษัท เค.เอ็ม.กรุ๊ป ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทตามกฎหมายในปี พ.ศ.2539 โดยแรกเริ่มเป็นผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่ายสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์สำหรับงานอุตสาหรรม โดยเป็นผู้จัดจำหน่ายสารทำละลาย และสารทำความเย็น(น้ำยาแอร์) และสินค้ากลุ่มน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ ด้วยความชำนาญและประสบการณ์ เราได้รับการตอบรับจากตลาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและชัดเจน จากผลงานความสำเร็จของเรา เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชื่อดังในตลาด ได้แก่ Samsung, กลุ่มบริษัท SK Corp., Daikin, และบริษัทอื่นๆ อีกมากมายในด้านความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และการให้บริการลูกค้า ซึ่งทำให้เราได้ผู้แทนจำหน่ายหลักในประเทศไทย


1. รับผิดชอบ ดูแลในส่วนงานการตลาด กิจกรรมและการส่งเสริมงานด้านการตลาด ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 2. นำเสนอแผนงานกลยุทธ์การสื่อสารตลาดเสนออนุมัติจากผู้บริหาร 3. ควบคุมดูแลการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ เพื่อให้สำเร็จบรรลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด 4. วางแผนกิจกรรมการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร และการปฏิบัติงาน ที่ใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 5. วางแผนงานการใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆเพื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องซิคให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิผล ตลอดจนการเลือกใช้เครื่องมือและกลยุทธ์ด้านการตลาดให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย และเทรนการตลาดเพื่อให้ทันสมัยตลอดเวลา 6. ทำหน้าที่ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ผลิตภัณฑ์กับลูกค้า ทำให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 7. ทำหน้าที่ดูแลภาพลักษณ์ (Brand Image) ของผลิตภัณฑ์รวมไปถึงภาพลักษณ์ขององค์กรให้เกิดการรับรู้ในมุมมองที่ดีเพื่อการส่งสารกับสื่อที่จะออกไปสู่มวลชนในแง่มุมต่าง ๆ 8. ทำหน้าที่ในการนำเสนอส่งข่าวสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ข่าวสังคมเชิงธุรกิจ ฯลฯ ไปยังสื่อต่างๆเพื่อทำการเผยแพร่ รวมถึงวางแผนกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร ข้อความ รูปภาพ ที่จะทำการเผยแพร่ไปสู่สาธารณะชน 9. รับผิดชอบ / ดูแล ควบคุมงานในภาพรวมเมื่อมีการจัดกิจกรรมการออกบูธ หรือ การทำกิจกรรมต่างๆของน้ำมันเครื่องซิค 10. รายงานการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาต่างๆ ทุกเรื่องที่เล็งเห็นว่าส่งผลต่อการผลิตภัณฑ์ ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ขององค์กร 11. อิ่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม (สามพราน)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. รับผิดชอบ ดูแลในส่วนงานการตลาด กิจกรรมและการส่งเสริมงานด้านการตลาด ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
2. นำเสนอแผนงานกลยุทธ์การสื่อสารตลาดเสนออนุมัติจากผู้บริหาร
3. ควบคุมดูแลการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ เพื่อให้สำเร็จบรรลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด
4. วางแผนกิจกรรมการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร และการปฏิบัติงาน ที่ใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
5. วางแผนงานการใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆเพื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องซิคให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิผล ตลอดจนการเลือกใช้เครื่องมือและกลยุทธ์ด้านการตลาดให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย และเทรนการตลาดเพื่อให้ทันสมัยตลอดเวลา
6. ทำหน้าที่ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ผลิตภัณฑ์กับลูกค้า ทำให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
7. ทำหน้าที่ดูแลภาพลักษณ์ (Brand Image) ของผลิตภัณฑ์รวมไปถึงภาพลักษณ์ขององค์กรให้เกิดการรับรู้ในมุมมองที่ดีเพื่อการส่งสารกับสื่อที่จะออกไปสู่มวลชนในแง่มุมต่าง ๆ
8. ทำหน้าที่ในการนำเสนอส่งข่าวสาร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ข่าวสังคมเชิงธุรกิจ ฯลฯ ไปยังสื่อต่างๆเพื่อทำการเผยแพร่ รวมถึงวางแผนกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร ข้อความ รูปภาพ ที่จะทำการเผยแพร่ไปสู่สาธารณะชน
9. รับผิดชอบ / ดูแล ควบคุมงานในภาพรวมเมื่อมีการจัดกิจกรรมการออกบูธ หรือ การทำกิจกรรมต่างๆของน้ำมันเครื่องซิค
10. รายงานการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาต่างๆ ทุกเรื่องที่เล็งเห็นว่าส่งผลต่อการผลิตภัณฑ์ ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ขององค์กร
11. อิ่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 23 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ไม่ระบุ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • สวัสดิการอื่นๆ

  สวัสดิการ
  - เงินปรับประจำปี (ตามผลงานความสามารถ)
  - โบนัส (ตามผลประกอบการ)
  - กองทุนสะสมบริษัทฯ / เงินเกษียณอายุ (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
  - ประกันชีวิต/ ประกันสุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุ
  - ตรวจสุขภาพประจำปี
  - กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี,งานเลี้ยงปีใหม่
  - เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ (งานบวช, งานแต่งงาน, บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต, ค่าเยี่ยมคลอด, ค่าเยี่ยมไข้)
  - เครื่องแบบพนักงาน
  - เบี้ยขยัน 500 – 1000 บาท
  - ฝึกอบรม,สัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร
  - เบิก/ ซื้อสินค้าราคาพนักงาน
  - โทรศัพท์และค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
  - ค่า Visit (เฉพาะพนักงานขาย)
  - อื่นๆ ตามความเหมาะสม

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr@km-chemical.co.th
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

นางสาวกลิ่นผกา พัฒนาสกุลวงษ์
สามพราน นครปฐม 73210 89 หมู่ 12 ซอยไร่ขิง 42 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน
KM CC GROUP 89 หมู่ 12 ซอยไร่ขิง 42 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม73210 ประเทศไทย
โทร. 02-105-0477 ต่อ3801-3802
แฟกซ์. : 02-105-0470

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 12 รายการ