JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
2,450
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
23 เม.ย. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 23 เม.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 2,450

เกี่ยวกับเรา

โซเด็กซ์โซ่  เป็นบริษัทที่ให้การบริการด้านอาหาร ด้านการซ่อมบำรุง ด้านงานบริการซักรีด ด้านงานดูแลและจัดสวน ด้านดูแลอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และบริการอื่นๆ โดยมีสาขาอยู่ใน 80 ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯได้ขยายสาขามากกว่า 30 สาขาในประเทศไทย เราจึงมองหาผู้ที่มีสัญชาติไทยเพื่อมาร่วมงานกับบริษัทฯ


• ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามตารางเวลางานเป็นกะ • เข้าทำงานอย่างตรงเวลา, สวมชุดยูนิฟอร์มที่ถูกต้องพร้อมติดป้ายชื่อตลอดเวลาปฏิบัติงาน • ยืนยันได้ว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้รับการดูแลรักษาให้ได้ร• เพื่อยืนยันว่าทีมงานทุกคน จะยึดโยงกับมาตรฐานการให้บริการแบบ SODEXO WAY โดยการฝึกอบรมและการทำตัวเองเป็นตัวอย่าง (role modeling) • สามารถรับนโยบายและกลยุทธใหม่ ๆ จากผู้บังคับบัญชา มาปฏิบัติพร้อมทั้งการวางแผนการบริหารงานและดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท • สามารถวางแผนและบริหารจัดการตารางทำงาน และ โครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป้าหมายของบริษัทบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ • สามารถควบคุมกำกับดูแลงานในแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมายและภารกิจของแผนก • มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบุคคลของบริษัท และกฎหมายแรงงาน • สามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน และมอบหมายความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม • สามารถสร้างทีมงานในแผนก และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ • สามารถกำหนด จัดหา และจัดระบบทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อให้ทำงานได้สำเร็จ • สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวิธีการแก้ไขของงานที่เกิดขึ้นในแผนก • สามารถควบคุมการเบิกจ่ายวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารให้ทางสายให้อาหาร • สามารถควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ภายในแผนกให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร • สามารถดูแลควบคุมการประกอบอาหารเฉพาะโรค รวมทั้งอาหารทางสายยาง อาหารให้ตรงตามสูตรมาตรฐาน • สามารถประเมินผลการทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่ชัดเจน • มีมาตรฐานส่วนตัวที่ชัดเจน ที่สามารถใช้เป็นเกณฑ์ของความซื่อสัตย์และจริยธรรม • มีความกล้าที่จะยอมรับความผิดและมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตน • ต้องพัฒนาการทำงานร่วมกันและการอยู่ร่วมกันอย่างจริงจัง โดยจะต้องทำตัวเป็นตัวอย่างทั้งในด้านของพฤติกรรมและแนวคิดเชิงบวกอยู่ตลอดเวลา

วีดีโอ

ช่างเทคนิคซ่อมอุปกรณ์การแพทย์ สาขา รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์

ช่างเทคนิคซ่อมอุปกรณ์การแพทย์ สาขา รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตสวนหลวง)
เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 18,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามตารางเวลางานเป็นกะ
• เข้าทำงานอย่างตรงเวลา, สวมชุดยูนิฟอร์มที่ถูกต้องพร้อมติดป้ายชื่อตลอดเวลาปฏิบัติงาน
• ยืนยันได้ว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้รับการดูแลรักษาให้ได้ร• เพื่อยืนยันว่าทีมงานทุกคน จะยึดโยงกับมาตรฐานการให้บริการแบบ SODEXO WAY โดยการฝึกอบรมและการทำตัวเองเป็นตัวอย่าง (role modeling)
• สามารถรับนโยบายและกลยุทธใหม่ ๆ จากผู้บังคับบัญชา มาปฏิบัติพร้อมทั้งการวางแผนการบริหารงานและดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท
• สามารถวางแผนและบริหารจัดการตารางทำงาน และ โครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป้าหมายของบริษัทบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
• สามารถควบคุมกำกับดูแลงานในแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมายและภารกิจของแผนก
• มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบุคคลของบริษัท และกฎหมายแรงงาน
• สามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน และมอบหมายความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
• สามารถสร้างทีมงานในแผนก และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
• สามารถกำหนด จัดหา และจัดระบบทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อให้ทำงานได้สำเร็จ
• สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวิธีการแก้ไขของงานที่เกิดขึ้นในแผนก
• สามารถควบคุมการเบิกจ่ายวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารให้ทางสายให้อาหาร
• สามารถควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ภายในแผนกให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร
• สามารถดูแลควบคุมการประกอบอาหารเฉพาะโรค รวมทั้งอาหารทางสายยาง อาหารให้ตรงตามสูตรมาตรฐาน
• สามารถประเมินผลการทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่ชัดเจน
• มีมาตรฐานส่วนตัวที่ชัดเจน ที่สามารถใช้เป็นเกณฑ์ของความซื่อสัตย์และจริยธรรม
• มีความกล้าที่จะยอมรับความผิดและมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตน
• ต้องพัฒนาการทำงานร่วมกันและการอยู่ร่วมกันอย่างจริงจัง โดยจะต้องทำตัวเป็นตัวอย่างทั้งในด้านของพฤติกรรมและแนวคิดเชิงบวกอยู่ตลอดเวลา

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)3
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี
มีความรู้ความสามารถ ทางด้านการบริหารจัดการบุคลากรภายในหน่วยงาน และมีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการงานบำรุงรักษา ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และมีความรู้เรื่องศัพท์เทคนิค
มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาในการทำงาน โดยใช้ประสบการณ์ ความคิดเชิงทฤษฏีหลักการ และความคิดสร้างสรรค์ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลาย แหล่งเพื่อประเมินสถานการณ์ซึ่งอาจจะสลับซับซ้อนและตัดสินใจเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้าแสดงออก บุคลิกภาพดี สามารถใช้ทักษะในการสื่อสาร เพื่อใช้ในการชักจูงและโน้มน้าวการตัดสินใจของผู้อื่นและการเจรจาต่อรองภายในองค์กร
มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รักงานบริการ รักงานทางด้านการวิศวกรรม ขยัน อดทน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้ผู้อื่น

สวัสดิการ

 • ประกันชีวิต
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันสังคม
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • สวัสดิการอื่นๆ

  เครื่องแบบพนักงาน
  อาหาร
  ค่าล่วงเวลา
  ประกันสังคม
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
  เงินรางวัลต่าง ๆ ฯลฯ

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - jaruwan.suparanon@sodexo.com
            - recruitment.amecaa.th@sodexo.com

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 23/52-54 อาคารสรชัย ชั้น 17 ถนนสุขุมวิท 63
บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 23/52-54 อาคารสรชัย ชั้น 17 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทร. 027141661
แฟกซ์. : 0-2714-0788

การเดินทาง

ไม่มี
เอกมัย
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
LINE
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 61 รายการ