JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
3,001
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
26 พ.ค. 2562
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 26 พ.ค. 2562
จำนวนผู้เข้าชม 3,001

เกี่ยวกับเรา

โครงการจัดสรรขนาดกลาง ต่อยอดธุรกิจครอบครัวซึ่งมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์มากว่า 30 ปี ดำเนินการภายใต้ชื่อ บริษัท โอทูโฮม ตั้งแต่ปี 2548 ปัจจุบัน ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 โครงการ รวมกว่า 400 ยูนิต และกำลังเปิดโครงการใหม่ จำนวน 260 ยูนิต ย่านแจ้งวัฒนะ\'โครงการจัดสรรขนาดกลาง ต่อยอดธุรกิจครอบครัวซึ่งมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์มากว่า 30 ปี ดำเนินการภายใต้ชื่อ บริษัท โอทูโฮม ตั้งแต่ปี 2548 ปัจจุบัน ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 โครงการ รวมกว่า 400 ยูนิต และกำลังเปิดโครงการใหม่ จำนวน 260 ยูนิต ย่านแจ้งวัฒนะ


1. สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโรงแรม สามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติของฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ภายในโรงแรม รวมถึงให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานแก่ผู้จัดการโรงแรม 2. สามารถบริหารจัดการงานโรงแรมทั้งหมด ในส่วน Front office, Reservation, Routine Operations และ Personnel ได้เป็นอย่างดี 3. สามารถจัดวางระบบงานสัมพันธ์ของฝ่ายห้องพัก (Room Division) ซึ่งประกอบไปด้วย แผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front Office), แผนกแม่บ้าน (Housekeeping) และ แผนกซ่อมบำรุงห้องพัก (Room Maintenance) ทั้งขั้นตอนการทำงาน และงานด้านเอกสารทั่วไป 4. ประสานงาน และดูแลงานทางด้านการตลาดโรงแรม รวมถึงจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 5. สามารถบริหารงานด้าน Marketing Online และระบบ Online Reservations ได้เป็นอย่างดี 6. สามารถประสานงานกับเอเย่นต์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และสามารถดึงกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติได้ รวมถึงจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตามฤดูกาล พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับลูกค้าในเทศกาลสำคัญ 7. ดูแลเรื่องการขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดในด้านต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการตลาดของโรงแรม 8. สามารถจัดวางระบบควบคุมค่าใช้จ่าย (Expenditure control policy) ให้เกิดผลได้อย่างมาตรฐาน พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบบัญชี รายรับ-รายจ่าย ประจำวันของทุกส่วนบริการ (Sales summary report) และ บัญชี กำไร ขาดทุน ในการปฏิบัติงานประจำเดือน (Operational Profit & Loss Report) 9. สามารถดูแลให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Assistant Hotel Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการโรงแรม) จังหวัดเชียงใหม่

Assistant Hotel Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการโรงแรม) จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่ (เมือง)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโรงแรม สามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติของฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ภายในโรงแรม รวมถึงให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานแก่ผู้จัดการโรงแรม
2. สามารถบริหารจัดการงานโรงแรมทั้งหมด ในส่วน Front office, Reservation, Routine Operations และ Personnel ได้เป็นอย่างดี
3. สามารถจัดวางระบบงานสัมพันธ์ของฝ่ายห้องพัก (Room Division) ซึ่งประกอบไปด้วย แผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front Office), แผนกแม่บ้าน (Housekeeping) และ แผนกซ่อมบำรุงห้องพัก (Room Maintenance) ทั้งขั้นตอนการทำงาน และงานด้านเอกสารทั่วไป
4. ประสานงาน และดูแลงานทางด้านการตลาดโรงแรม รวมถึงจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
5. สามารถบริหารงานด้าน Marketing Online และระบบ Online Reservations ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถประสานงานกับเอเย่นต์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และสามารถดึงกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติได้ รวมถึงจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตามฤดูกาล พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับลูกค้าในเทศกาลสำคัญ
7. ดูแลเรื่องการขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดในด้านต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการตลาดของโรงแรม
8. สามารถจัดวางระบบควบคุมค่าใช้จ่าย (Expenditure control policy) ให้เกิดผลได้อย่างมาตรฐาน พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบบัญชี รายรับ-รายจ่าย ประจำวันของทุกส่วนบริการ (Sales summary report) และ บัญชี กำไร ขาดทุน ในการปฏิบัติงานประจำเดือน (Operational Profit & Loss Report)
9. สามารถดูแลให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 28 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

คุณสมบัติ
เพศ: ชาย, หญิง
อายุ: 28 - 35 ปี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี-โท สาขาการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์: บริหารงานโรงแรม อย่างน้อย 3 - 5 ปี

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทางด้านฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีทักษะด้านภาษาจีนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. มีทัศนคติบวก จิตใจรักการบริการ (Service Mind) มีความมุ่งมั่นในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
3. มีประสบการณ์ในการบริหารงานโรงแรม อย่างน้อย 3 - 5 ปี
4. กล้าตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ และมีบุคลิกภาพที่ดี

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ค่าตอบแทนพิเศษ
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • เงินโบนัสตามผลงาน

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - peunn_h@hotmail.com
            - napassaporn@haus.co.th
            - nawanuch@haus.co.th

ข้อมูลติดต่อ

คุณนภัสพร
ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 10/187 หมู่ที่ 2 ซอยแจ้งวัฒนะ 35 ถนนแจ้งวัฒนะ
บริษัท พีซ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 10/187 หมู่ที่ 2 ซอยแจ้งวัฒนะ 35 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี11120 ประเทศไทย
โทร. 0641189813 , 029075501
แฟกซ์. : 029075548

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 10 รายการ