JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
1,500
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
29 พ.ย. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 29 พ.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 1,500

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซาวิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ให้คำปรึกษาด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ เป็นบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงยาวนานกว่า 20 ปี ด้วยศักยภาพการบริหารและความเชี่ยวชาญพิเศษด้านอสังหาริมทรัพย์ จึงเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ และได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 ปัจจุบันบริษัทมีการขยายธุรกิจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ เราจึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความมุ่งมั่น รักความก้าวหน้า พร้อมเจริญเติบโตไปกับองค์กรหลายตำแหน่ง ดังนี้ บริษัท ซาวิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ให้คำปรึกษาด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ เป็นบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงยาวนานกว่า 20 ปี ด้วยศักยภาพการบริหารและความเชี่ยวชาญพิเศษด้านอสังหาริมทรัพย์ จึงเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ และได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 ปัจจุบันบริษัทมีการขยายธุรกิจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ เราจึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความมุ่งมั่น รักความก้าวหน้า พร้อมเจริญเติบโตไปกับองค์กรหลายตำแหน่ง ดังนี้


หน้าที่และความรับผิดชอบ ด้าน จัดซื้อ และจ่ายชำระ 1. จัดทำงบประมาณประจำเดือนแบบงบกระแสเงินสด เพื่อขออนุมัติเงินประจำเดือน โดยเก็บตัวเลขรายการที่เป็นตัวเงินในแต่ละงวดเวลาจัดงบกระแสเงินสด เพื่อให้เห็นว่ามีจ่ายเงินที่กระทบกระแสเงินสดของกิจการในทางใดบ้าง 2. ประสานงานกับผู้จัดการอาคาร เพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี 3. ตรวจสอบการจ่ายชำระ พร้อมทำสรุป 4. จัดทำสรุปรายการที่เจ้าหนี้ หัก ภาษี เงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ด้าน การบันทึกรายได้ 1. ประสานงานฝ่ายสัญญา และทำรายงานสรุปสัญญาเช่า (Rent Roll) 2. ตรวจสอบการเรียกคืนค่าใช้จ่ายตามสัญญา 3. ตรวจสอบการบันทึกรายได้ กับสัญญาเช่าลูกค้า ด้าน การรับชำระ 1. ตรวจสอบการรับชำระหลักฐานการรับเงิน 2. จัดทำสรุปรายการที่ผู้เช่า หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 3. จัดทำรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามยอดคงเหลือในบัญชีเปรียบเทียบกับใบแจ้ง ยอดเงินฝากธนาคารทุก ๆ รายการ และหาผลแตกต่าง อื่นๆ 1. บันทึกรายการ AP / CM ในโปรแกรม MRI ให้เป็นปัจจุบัน 2. ภารกิจอื่นใดให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ และการพิจารณาของหัวหน้างานได้ตามความเหมาะสม ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 3. ประสานงานกับฝ่ายบัญชี และผู้ว่าจ้าง จัดทำรายงาน 1. รายงานการบันทึกรายได้ และการเรียกคืนค่าใช้จ่าย 2. รายงานการบันทึกการรับขำระ 3. รายงานลูกหนี้คงค้าง และรายการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ 4. รายงานติดตามหนี้ค้างชำระ 5. รายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 6. รายงานการบันทึกรายงานในโปรแกรม MRI

Assistant Account Manager/Sr.Account Officer

Assistant Account Manager/Sr.Account Officer

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ด้าน จัดซื้อ และจ่ายชำระ
1. จัดทำงบประมาณประจำเดือนแบบงบกระแสเงินสด เพื่อขออนุมัติเงินประจำเดือน โดยเก็บตัวเลขรายการที่เป็นตัวเงินในแต่ละงวดเวลาจัดงบกระแสเงินสด เพื่อให้เห็นว่ามีจ่ายเงินที่กระทบกระแสเงินสดของกิจการในทางใดบ้าง
2. ประสานงานกับผู้จัดการอาคาร เพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี
3. ตรวจสอบการจ่ายชำระ พร้อมทำสรุป
4. จัดทำสรุปรายการที่เจ้าหนี้ หัก ภาษี เงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
ด้าน การบันทึกรายได้
1. ประสานงานฝ่ายสัญญา และทำรายงานสรุปสัญญาเช่า (Rent Roll)
2. ตรวจสอบการเรียกคืนค่าใช้จ่ายตามสัญญา
3. ตรวจสอบการบันทึกรายได้ กับสัญญาเช่าลูกค้า
ด้าน การรับชำระ
1. ตรวจสอบการรับชำระหลักฐานการรับเงิน
2. จัดทำสรุปรายการที่ผู้เช่า หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
3. จัดทำรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารตามยอดคงเหลือในบัญชีเปรียบเทียบกับใบแจ้ง ยอดเงินฝากธนาคารทุก ๆ รายการ และหาผลแตกต่าง
อื่นๆ
1. บันทึกรายการ AP / CM ในโปรแกรม MRI ให้เป็นปัจจุบัน
2. ภารกิจอื่นใดให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ และการพิจารณาของหัวหน้างานได้ตามความเหมาะสม ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
3. ประสานงานกับฝ่ายบัญชี และผู้ว่าจ้าง

จัดทำรายงาน
1. รายงานการบันทึกรายได้ และการเรียกคืนค่าใช้จ่าย
2. รายงานการบันทึกการรับขำระ
3. รายงานลูกหนี้คงค้าง และรายการวิเคราะห์อายุลูกหนี้
4. รายงานติดตามหนี้ค้างชำระ
5. รายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
6. รายงานการบันทึกรายงานในโปรแกรม MRI

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ไม่ระบุ

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสุขภาพ
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • สวัสดิการอื่นๆ

    ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เงินช่วยเหลือต่างๆ ชุดเครื่องแบบพนักงาน โบนัสประจำปี กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - Patanawadeep@savills.co.th
            - Patanawadeep@savills.co.th
            - Ketwadeek@savills.co.th

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ชั้น 26 อาคารอับดุลราฮิม เพลส 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
บริษัท ซาวิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 26 อาคารอับดุลราฮิม เพลส 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก แขวงบางรัก เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย
โทร. 026360300 ต่อ 202
แฟกซ์. : -

การเดินทาง

ไม่มี
ศาลาแดง
สีลม
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 25 รายการ