JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
2,000
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
25 มี.ค. 2562
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 25 มี.ค. 2562
จำนวนผู้เข้าชม 2,000

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซาวิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ให้คำปรึกษาด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ เป็นบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงยาวนานกว่า 20 ปี ด้วยศักยภาพการบริหารและความเชี่ยวชาญพิเศษด้านอสังหาริมทรัพย์ จึงเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ และได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 ปัจจุบันบริษัทมีการขยายธุรกิจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ เราจึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความมุ่งมั่น รักความก้าวหน้า พร้อมเจริญเติบโตไปกับองค์กรหลายตำแหน่ง ดังนี้ บริษัท ซาวิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ให้คำปรึกษาด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ เป็นบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงยาวนานกว่า 20 ปี ด้วยศักยภาพการบริหารและความเชี่ยวชาญพิเศษด้านอสังหาริมทรัพย์ จึงเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ และได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 ปัจจุบันบริษัทมีการขยายธุรกิจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ เราจึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความมุ่งมั่น รักความก้าวหน้า พร้อมเจริญเติบโตไปกับองค์กรหลายตำแหน่ง ดังนี้


1. จัดเตรียมเอกสารสำหรับบัญชีสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา การจ่ายผลประโยชน์ หนี้ค้างชำระ และบัญชีเจ้าหนี้ หนี้อื่น ๆ เช่น รายได้ล่วงหน้า และภาษีรายได้ ค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่น ๆ จัดพิมพ์และส่งจดหมายเวียนตามคำแนะนำของหัวหน้างาน เพื่อให้ช่างและผู้ดูแลอาคารปฏิบัติงานได้ทันที 2. รับและการบันทึกการทำงานที่เกี่ยวข้องกับช่าง หรือผู้ดูแลอาคาร เพื่อแจ้งเจ้าของ หรือผู้เช่าเพื่อดำเนินการต่อไป 3. ควบคุมดูแลรายการอุปกรณ์สำนักงานและเครื่องใช้สำนักงานและควบคุมการบริโภคและการจัดซื้อของรายการเหล่านั้นเพื่อให้เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน 4. จัดระบบการจัดเก็บข้อมูล แคตตาล็อก ราคาและตัวอย่างเพื่อการอ้างอิง 5. ประสานงานกับช่างเทคนิค ผู้ดูแลอาคาร หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูล รายงานประจำเดือน รายงานการบริหารงานประจำเดือน รายงานตารางการทำงานประจำเดือน สรุปรายงานการทำงาน 6. จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระบุวาระการประชุม วัน เวลาและสถาน โดยผู้มีอำนาจลงนาม และติดต่อยืนยันการเข้าร่วมประชุม 7. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่นบัญชี, ช่างเทคนิค, พนักงานอาคารและผู้บังคับบัญชาทันทีในการเตรียมการสำหรับการประชุม 8. จัดเตรียมอุปกรณ์ / เครื่องมือเช่น เครื่องฉายแผ่นใส เครื่องฉายสไลด์ และบอร์ด ฯลฯ 9. เข้าร่วมประชุมและการบันทึกการจัดทำรายงานการประชุม 10. สรุปรายเดือนที่จอดรถ, ค่าล่วงเวลาเครื่องปรับอากาศ, อ่านค่าไฟฟ้า, บริการผู้รับเหมาย่อย 11. จัดการและการกำกับดูแลค่าใช้จ่ายและเงินสดย่อย 12. รับใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายและการกระจายใบแจ้งหนี้ และใบสั่งซื้อ ส่งไปยังแผนกบัญชีในเวลาที่กำหนด 13. การควบคุมบัตรรายการในการเบิกจ่ายอุปกรณ์ ออกใบแจ้งหนี้สำหรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศทำงานล่วงเวลา 14. ออกใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและค่าล่วงเวลาเครื่องปรับอากาศ 15. ให้ความช่วยเหลือ ผู้ดูแลอาคารในการติดตามงานของเจ้าของ / ผู้เช่า กรณีไม่ว่าง 16. ช่วยเหลือช่างอาคารในการรับแจ้งจากเจ้าของ / ผู้เช่า เพื่อดำเนินการต่อ 17. รับเรื่องและการจัดการเรื่องที่กำหนดโดยหัวหน้างาน ในกรณีที่หัวหน้างานไม่ว่าง บันทึกรายการเกี่ยวกับเอกสารทางบัญชี: - คำนวณ สรุปและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้า - รับชำระเงินสด, เช็ค, บัตรเครดิต, บัตรกำนัลและเดบิตอัตโนมัติ - นับเงินสดในลิ้นชักตอนเริ่มเปลี่ยนกะ เพื่อให้มั่นใจว่าจำนวนเงินถูกต้องและเพียงพอ - ต้อนรับลูกค้า - รักษาพื้นที่ส่วนกลางให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย - เรียง นับและเก็บเงินและเหรียญ - ตอบคำถามของลูกค้าและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการหรือนโยบาย - ดูแลรักษาเงินสดย่อย - งานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาคารและผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหารทรัพย์สิน

Finance Officer

Finance Officer

รายละเอียดงาน

2 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางรัก)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดเตรียมเอกสารสำหรับบัญชีสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา การจ่ายผลประโยชน์ หนี้ค้างชำระ และบัญชีเจ้าหนี้ หนี้อื่น ๆ เช่น รายได้ล่วงหน้า และภาษีรายได้ ค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่น ๆ
จัดพิมพ์และส่งจดหมายเวียนตามคำแนะนำของหัวหน้างาน เพื่อให้ช่างและผู้ดูแลอาคารปฏิบัติงานได้ทันที
2. รับและการบันทึกการทำงานที่เกี่ยวข้องกับช่าง หรือผู้ดูแลอาคาร เพื่อแจ้งเจ้าของ หรือผู้เช่าเพื่อดำเนินการต่อไป
3. ควบคุมดูแลรายการอุปกรณ์สำนักงานและเครื่องใช้สำนักงานและควบคุมการบริโภคและการจัดซื้อของรายการเหล่านั้นเพื่อให้เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน
4. จัดระบบการจัดเก็บข้อมูล แคตตาล็อก ราคาและตัวอย่างเพื่อการอ้างอิง
5. ประสานงานกับช่างเทคนิค ผู้ดูแลอาคาร หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูล รายงานประจำเดือน รายงานการบริหารงานประจำเดือน รายงานตารางการทำงานประจำเดือน สรุปรายงานการทำงาน
6. จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระบุวาระการประชุม วัน เวลาและสถาน โดยผู้มีอำนาจลงนาม และติดต่อยืนยันการเข้าร่วมประชุม
7. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่นบัญชี, ช่างเทคนิค, พนักงานอาคารและผู้บังคับบัญชาทันทีในการเตรียมการสำหรับการประชุม
8. จัดเตรียมอุปกรณ์ / เครื่องมือเช่น เครื่องฉายแผ่นใส เครื่องฉายสไลด์ และบอร์ด ฯลฯ
9. เข้าร่วมประชุมและการบันทึกการจัดทำรายงานการประชุม
10. สรุปรายเดือนที่จอดรถ, ค่าล่วงเวลาเครื่องปรับอากาศ, อ่านค่าไฟฟ้า, บริการผู้รับเหมาย่อย
11. จัดการและการกำกับดูแลค่าใช้จ่ายและเงินสดย่อย
12. รับใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายและการกระจายใบแจ้งหนี้ และใบสั่งซื้อ ส่งไปยังแผนกบัญชีในเวลาที่กำหนด
13. การควบคุมบัตรรายการในการเบิกจ่ายอุปกรณ์ ออกใบแจ้งหนี้สำหรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศทำงานล่วงเวลา
14. ออกใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและค่าล่วงเวลาเครื่องปรับอากาศ
15. ให้ความช่วยเหลือ ผู้ดูแลอาคารในการติดตามงานของเจ้าของ / ผู้เช่า กรณีไม่ว่าง
16. ช่วยเหลือช่างอาคารในการรับแจ้งจากเจ้าของ / ผู้เช่า เพื่อดำเนินการต่อ
17. รับเรื่องและการจัดการเรื่องที่กำหนดโดยหัวหน้างาน ในกรณีที่หัวหน้างานไม่ว่าง
บันทึกรายการเกี่ยวกับเอกสารทางบัญชี:
- คำนวณ สรุปและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้า
- รับชำระเงินสด, เช็ค, บัตรเครดิต, บัตรกำนัลและเดบิตอัตโนมัติ
- นับเงินสดในลิ้นชักตอนเริ่มเปลี่ยนกะ เพื่อให้มั่นใจว่าจำนวนเงินถูกต้องและเพียงพอ
- ต้อนรับลูกค้า
- รักษาพื้นที่ส่วนกลางให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เรียง นับและเก็บเงินและเหรียญ
- ตอบคำถามของลูกค้าและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการหรือนโยบาย
- ดูแลรักษาเงินสดย่อย
- งานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาคารและผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหารทรัพย์สิน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

-เพศ ชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
-เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน
-มีใจรักงานบริการ
-มีความรอบคอบด้านงานเอกสาร
-สามารถทำงานโดยใช้เอกสารภาษาอังกฤษได้
-สามารถทำงานไม่หยุดเสาร์-อาทิตย์ได้

สวัสดิการ

  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันสังคม
  • ประกันชีวิต
  • สวัสดิการอื่นๆ

    ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เงินช่วยเหลือต่างๆ ชุดเครื่องแบบพนักงาน โบนัสประจำปี กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - Patanawadeep@savills.co.th
            - Ketwadeek@savills.co.th

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ชั้น 26 อาคารอับดุลราฮิม เพลส 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
บริษัท ซาวิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 26 อาคารอับดุลราฮิม เพลส 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก แขวงบางรัก เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย
โทร. 026360300 ต่อ 202
แฟกซ์. : -

การเดินทาง

ไม่มี
ศาลาแดง
สีลม
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 20 รายการ