JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
1,685
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
19 ต.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 19 ต.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 1,685

เกี่ยวกับเรา

              บริษัทรีกัลจิวเวลรี่เป็นผู้ผลิตและส่งออกจิวเวลรี่ ที่ได้รับมาตรฐาน คุณภาพ ISO 9001 : 2008 /มรท.8001:2553 และได้รับการส่งเสริมจาก BOI ดำเนินธุรกิจมากกว่า 26 ปี ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 4,000 คน กำลังขยายงาน ต้องการผู้ร่วมงาน ที่มีความกระตือรือร้น มีความสามารถ จำนวนหลายอัตรา


1.วางแผนกําลังการผลิตและตรวจสอบแผนการทํางานประจําวัน เพื่อให ตรงตามเปาหมายแผนกทีกําหนดไว 2.ดูแลกระบวนการทํางานตางๆใหตรงตามวิธี การปฏิบัติ ที่กําหนด และสนับสนุนการทํางานของผู้ใตบังคับบัญชาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3.วางแผนและควบคุม กําลังการผลิต เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคลองกับปริมาณงาน 4.ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใตบังคับบัญชาใหเป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานตางๆของบริษัทฯ และของลูกคา ,ระบบบริหารคุณภาพ และกฎระเบียบตางๆ ของบริษัทฯอยางเครงครัด 5.รวมประชุมกับผู้จัดการฝาย ทั้งในแผนกและตางแผนกเพื่อใหได แนวทางการแกไขและปองกันปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนกที่ตั้งไว้

หัวหน้าแผนกผลิต

หัวหน้าแผนกผลิต

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตหนองแขม),สมุทรสาคร (กระทุ่มแบน)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.วางแผนกําลังการผลิตและตรวจสอบแผนการทํางานประจําวัน เพื่อให ตรงตามเปาหมายแผนกทีกําหนดไว
2.ดูแลกระบวนการทํางานตางๆใหตรงตามวิธี การปฏิบัติ ที่กําหนด และสนับสนุนการทํางานของผู้ใตบังคับบัญชาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3.วางแผนและควบคุม กําลังการผลิต เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคลองกับปริมาณงาน
4.ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใตบังคับบัญชาใหเป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานตางๆของบริษัทฯ และของลูกคา ,ระบบบริหารคุณภาพ และกฎระเบียบตางๆ ของบริษัทฯอยางเครงครัด
5.รวมประชุมกับผู้จัดการฝาย ทั้งในแผนกและตางแผนกเพื่อใหได แนวทางการแกไขและปองกันปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนกที่ตั้งไว้

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

มีประสบการณ์บังคับบัญชาในสายการผลิตอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
สามารถวางแผนการผลิต และควบคุมกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี
มีความรู้ด้าน ISO
มีภาวะความเป็นผู้นำ
มีความรับผิดชอบสูง
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
สามารถใช้ Ms.Office ได้ดี

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการอื่นๆ

  1.โบนัสประจำปี
  2.เสื้อฟอร์ม
  3.การตรวจสุขภาพประจำปี
  4.กองทุนเงินทดแทน
  5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  6.กองทุนประกันสังคม
  7.ห้องพยาบาล
  8.การแข่งขันกีฬาประจำปี
  9.โรงอาหารราคาควบคุม
  10.การแจกของขวัญ
  11.และเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
  12.เงินช่วยเหลือการแต่งงาน
  13.ฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นต้น

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - recruit@regal-jewelry.com
            - recruit@regal-jewelry.com
            - regaljewelry2016@gmail.com
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

คุณสัมพันธ์
กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130 84 /4 ม.7 ซ.เพชรเกษม 122 ถ.เพชรเกษม
Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd 84 /4 ม.7 ซ.เพชรเกษม 122 ถ.เพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร74130 ประเทศไทย
โทร. 024207440 ต่อ 1317
แฟกซ์. : 02-4207445

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : 81 / 84 /123 / 539

Social Media

Facebook
LINE
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 12 รายการ