JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
3,617
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
20 ต.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 20 ต.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 3,617

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้วยเป้าหมายหลักที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งกลุ่มโรงงานผู้ผลิตอาหารแปรรูป , กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร และกลุ่มธุรกิจขายปลีกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสร้างผลตอบแทนสูงสุดด้วยสำนึกรับผิดชอบ ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อความสำเร็จในธุรกิจของท่านด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา ปัจจุบันมีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน เพื่อรองรับการขยายงาน


การ วิเคราะห์ และวางแผนกำหนดโครงสร้างการบริหารองค์กร (Organization Chart) ในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว และกำหนดหน้าที่ของหน่วยงาน ( Functional Description)การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (JD – JS) ตามแผนธุรกิจของบริษัทในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว - นำเสนอนโยบายการบริหารและกำหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM/ HRD) ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ - กำกับดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับ การขยายตัวของธุรกิจ - การจัดโครงสร้างตำแหน่งงาน เพื่อรองรับระบบการเลื่อนตำแหน่ง จัดทำโครงสร้างเงินเดือน - การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะพร้อมในการเติบโต ( Career Path and Career Development Base on Competency by Position) - การจัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ( Key Performance Indicator ) - การจัดทำ ระเบียบการปฏิบัติงานของพนักงานให้สอดคล้องกับธุรกิจบริษัทและกฎหมายแรงงาน Code of Conduct - การวางระบบแรงงานสัมพันธ์ เพื่อการสร้างเสริมความสัมพันธ์ในองค์กร โดยการสำรวจความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน( Employee Satisfaction and Enhancement) - การวางระบบการพิจารณาความดีความชอบและบทลงโทษ เพื่อให้พนักงานมีวินัยในการทำงาน - ให้คำปรึกษาแนะนำ และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้บริหาร และหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับระบบงานHRM /HRDที่นำมาใช้ในองค์กร - กำกับและดูแลการบริหารงานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ให้เป็นไปตามระเบียบและถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน - กำกับการวางแผนงานพัฒนาและฝึกอบรมให้สอดคล้องกับระบบความสามารถของตำแหน่ง และกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กร (HRD,HROD) - บริหารการธำรงรักษาพนักงาน (Employee Retention) ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและผู้บริหารให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายองค์กร - กำกับ พัฒนา ปรับปรุง ระบบ HRIS. - ควบคุม - ดูแล และแก้ไขและบริหารความขัดแย้งภายในองค์กร รวมถึงการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท - บริหารจัดการการแก้ไขปัญหาองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดงาน

2 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตคันนายาว)
เงินเดือน(บาท) : 50,000 - 100,000
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

การ วิเคราะห์ และวางแผนกำหนดโครงสร้างการบริหารองค์กร (Organization Chart) ในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว และกำหนดหน้าที่ของหน่วยงาน ( Functional Description)การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (JD – JS) ตามแผนธุรกิจของบริษัทในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว
- นำเสนอนโยบายการบริหารและกำหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM/ HRD) ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ
- กำกับดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับ การขยายตัวของธุรกิจ
- การจัดโครงสร้างตำแหน่งงาน เพื่อรองรับระบบการเลื่อนตำแหน่ง จัดทำโครงสร้างเงินเดือน
- การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะพร้อมในการเติบโต ( Career Path and Career Development Base on Competency by Position)
- การจัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ( Key Performance Indicator )
- การจัดทำ ระเบียบการปฏิบัติงานของพนักงานให้สอดคล้องกับธุรกิจบริษัทและกฎหมายแรงงาน Code of Conduct
- การวางระบบแรงงานสัมพันธ์ เพื่อการสร้างเสริมความสัมพันธ์ในองค์กร โดยการสำรวจความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน( Employee Satisfaction and Enhancement)
- การวางระบบการพิจารณาความดีความชอบและบทลงโทษ เพื่อให้พนักงานมีวินัยในการทำงาน
- ให้คำปรึกษาแนะนำ และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้บริหาร และหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับระบบงานHRM /HRDที่นำมาใช้ในองค์กร
- กำกับและดูแลการบริหารงานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ให้เป็นไปตามระเบียบและถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
- กำกับการวางแผนงานพัฒนาและฝึกอบรมให้สอดคล้องกับระบบความสามารถของตำแหน่ง และกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กร (HRD,HROD)
- บริหารการธำรงรักษาพนักงาน (Employee Retention) ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและผู้บริหารให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายองค์กร
- กำกับ พัฒนา ปรับปรุง ระบบ HRIS.
- ควบคุม - ดูแล และแก้ไขและบริหารความขัดแย้งภายในองค์กร รวมถึงการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท
- บริหารจัดการการแก้ไขปัญหาองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ไม่ระบุ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการอื่นๆ

  กองทุนประกันสังคม
  กองทุนเงินทดแทน
  ทุนการศึกษาบุตรประจำปี
  โบนัสประจำปี
  การปรับค่าจ้างประจำปี
  ชุดฟอร์มพนักงาน
  การตรวจสุขภาพประจำปี
  เบี้ยเลี้ยง,เบี้ยขยัน,OT,ค่าครองชีพ,ค่าอดทน
  สวัสดิการเยื่ยมไข้และช่วยเหลืองานศพ
  การประกันอุบัติเหตุ
  โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - recruit_healthfood@hotmail.com

ข้อมูลติดต่อ

นายกิตติพร พรหมอยู่
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 14 ซอยคู้บอน 13 แยก 1
บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 14 ซอยคู้บอน 13 แยก 1 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230 ประเทศไทย
โทร. 025088800 ต่อ 225,226,227
แฟกซ์. : 02-5088870

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 8 รายการ