เกี่ยวกับเรา

S24 Group เป็นกลุ่มธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวใหม่และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการตกแต่งภายใน, ธุรกิจสรรหาและจำหน่ายวัสดุตกแต่งภายในที่มีเอกลักษณ์ ปัจจุบันกำลังขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อในพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง รับรู้ถึงวิวัฒนาการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และพร้อมที่จะร่วมงานไปกับทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างจริงจัง ท้าทาย และร่าเริง


Project Manager : ผู้จัดการโครงการ (ตกแต่งภายในและงานระบบ)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน)
เงินเดือน(บาท) : 35,000 - 45,000
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 09:00 - 18:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ดูแลรับผิดชอบและวางแผนงานการก่อสร้างที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จตามแผนงานเพื่อส่งมอบต่อผู้ว่าจ้าง
• จัดทำแผนงานของโครงการและควบคุมงานโครงการให้ได้คุณภาพ และให้เสร็จตามกำหนดเวลาในงบประมาณที่ตั้งไว้
• กำกับดูแล ทบทวนตรวจสอบ ติดตามผลงานของ PE, OE, Site Admin, Store, ผู้รับเหมาย่อย เพื่อประเมินผลการปฏิบ้ติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ และหากไม่เป็นไปตามแผนงานให้ดำเนินการแจ้งและปรับปรุงแก้ไขทันที
• ดูแลรับผิดชอบควบคุมเครื่องมือวัด และความปลอดภัยในโครงการ
• จัดประชุมประจำสัปดาห์-ประจำเดือนกับผู้ว่าจ้าง,ดำเนินการจัดทำ/ตรวจสอบแผนงานประจำเดือน ประจำไตรมาสของโครงการ
• วางแผน กำหนดการจัดวัสดุอุปกรณ์ และกำลังคนแรงงานที่ต้องใช้ในโครงการ
• จัดทำและบริหารงบประมาณและประเมินต้นทุนโครงการ
• ตรวจสอบ ติดตามและจัดทำรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้าง
• วางแผน เจรจาจัดจ้างผู้รับเหมาช่วง
• ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง คุณสมบัติ
• ตรวจสอบปริมาณงานและวัสดุ เพื่อสั่งซื้อวัสดุของโครงการ และวัสดุคงเหลือ
• ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
• ควบคุม ติดตาม การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
• จัดสรรและจัดการทรัพยากรต่างๆ ให้มีความพร้อมในการทำงานในโครงการ
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
• ประสานงานและติดตามงานกับเจ้าของโครงการ
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 28 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 5 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
• อายุ 28 ปีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ตรงในสายงานการตกแต่งภายใน การก่อสร้างและอยู่ในระดับหัวหน้างาน อย่างน้อย 5 ปี
• วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะในการนำเสนองานเพื่อรายงานผลงานและความคืบหน้าของโครงการผ่าน Microsoft Project
• สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
• สามารถทำงานเป็นทีมภายในเวลาที่กำหนดได้ มีความคล่องตัวและมีความอดทนต่อแรงกดดันได้
• มีความรับผิดชอบและจริยธรรมในการทำงานสูง
• พัฒนาตนเองให้มีความรู้ใหม่ตลอดเวลา
• มีความคิดสร้างสรรค์และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและเพื่อนร่วมงาน
• รายงานแผนและความคืบหน้าของงานต่อผู้บริหารทุกสัปดาห์
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : เพลินพิศ รานุรักษ์
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 0644042655
  อีเมล : hr@since24.com
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • hr@since24.com
 • คุณณัฐพงษ์ ศิริวรรณวัฒนา
  บริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด ( Since 24 Co.,Ltd )
  Central Tower (ชั้น 15) ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • สยาม

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  การเดินทางเพิ่มเติม : -
  หางานตามสาขาอาชีพ

  JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

  Top