JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
239
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
19 มิ.ย. 2562
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 19 มิ.ย. 2562
จำนวนผู้เข้าชม 239

เกี่ยวกับเรา

PP ONTIME COMPANY LIMITED ดำเนินธุรกิจให้บริการด้าน Wireless Express Solution โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการเครือข่ายชั้นนำของประเทศ ให้บริการแบบครบวงจร One Stop Service ตั้งแต่ปี 2541 และเติบโตตลอดมาจนถึงทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ให้บริการกับธนาคารต่างๆในด้าน Link 4G เพื่อตู้ ATM และให้บริการแก่ Corporate ทั่วไป


- ศึกษาและกำหนดนโยบายนำเสนอต่อหัวหน้างาน เกี่ยวกับการจัดการทางด้านความปลอดภัยสารสนเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร พร้อมกับเสนอและหรือปรับปรุงนโยบาย กระบวนการทำงาน ระเบียบปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน - รับผิดชอบในการกำกับดูแลบริหารจัดการเกี่ยวกับ IT Security ต่าง ๆ ดูแลกิจกรรมต่อเนื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการใช้งานและการบำรุงรักษานโยบายและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยข้อมูลขององค์กร ให้สอดคล้อง เป็นไปตามนโยบายทางด้านการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ - ดำเนินการให้การบริหารจัดการทางด้านความปลอดภัยสารสนเทศขององค์กรมีประสิทธิภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีการอ้างอิงจาก Best Practice หรือ Standard ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น PCI-DSS, NIST, ISO 27001, ITIL - ดำเนินการเชิงรุกเพื่อป้องกันสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นโดยมั่นใจได้ว่ามีการป้องกันที่เหมาะสม เช่น ระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุกไฟร์วอลล์ และการป้องกันทางกายภาพที่มีประสิทธิภาพ การจัดหาทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยมีแผนรองรับความต่อเนื่องทางธุรกิจ อยู่ในสถานที่เพื่อชดเชยผลกระทบที่เกิดจากการกระทำโดยเจตนาและไม่ตั้งใจ - ทำแผนงานและปรับปรุงสำหรับ IT DRP ในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงทางด้านสารสนเทศ (IT Risk Management) การให้บริการสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง (IT SCM) เป็นประจำทุกปี เสนอต่อหัวหน้า - ร่วมทำการทดสอบ DRP กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนงานที่จะมีการประกาศของแต่ละปี - พัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยของข้อมูลและทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อนำเสนอต่อหัวหน้างาน และมีส่วนร่วมในการรับรู้และการศึกษาใน Security Domain ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม - ถ้ามีเหตุการณ์ไม่ปกติ ประเมินเหตุการณ์ความปลอดภัยและกำหนดว่าจะตอบสนองอะไร และประสานงานการตอบสนองของทีมตอบสนองเหตุการณ์ด้านเทคนิค (Incident Response Team) - สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการดำเนินงานสำหรับการดำเนินโครงการต่างๆ ของลูกค้า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการแก่ลูกค้า - ประสานงาน ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ช่วยเหลือหน่วยงานอื่น เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบในด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกในแต่ละกรณี แต่ละงานไป - มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมความรู้ความเคารพและการพัฒนาทักษะ การมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมหรือภูมิหลังอื่น ๆ เช่น จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ IT Security พร้อมการทำ Workshop ให้กับพนักงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง - สนับสนุนความสำเร็จโดยรวมขององค์กรโดยการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Information Security Officer / เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยคอมพิวเตอร์และระบบ

Information Security Officer / เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยคอมพิวเตอร์และระบบ

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตยานนาวา)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 17:30

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ศึกษาและกำหนดนโยบายนำเสนอต่อหัวหน้างาน เกี่ยวกับการจัดการทางด้านความปลอดภัยสารสนเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร พร้อมกับเสนอและหรือปรับปรุงนโยบาย กระบวนการทำงาน ระเบียบปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน
- รับผิดชอบในการกำกับดูแลบริหารจัดการเกี่ยวกับ IT Security ต่าง ๆ ดูแลกิจกรรมต่อเนื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการใช้งานและการบำรุงรักษานโยบายและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยข้อมูลขององค์กร ให้สอดคล้อง เป็นไปตามนโยบายทางด้านการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ
- ดำเนินการให้การบริหารจัดการทางด้านความปลอดภัยสารสนเทศขององค์กรมีประสิทธิภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีการอ้างอิงจาก Best Practice หรือ Standard ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น PCI-DSS, NIST, ISO 27001, ITIL
- ดำเนินการเชิงรุกเพื่อป้องกันสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นโดยมั่นใจได้ว่ามีการป้องกันที่เหมาะสม เช่น ระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุกไฟร์วอลล์ และการป้องกันทางกายภาพที่มีประสิทธิภาพ การจัดหาทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยมีแผนรองรับความต่อเนื่องทางธุรกิจ อยู่ในสถานที่เพื่อชดเชยผลกระทบที่เกิดจากการกระทำโดยเจตนาและไม่ตั้งใจ
- ทำแผนงานและปรับปรุงสำหรับ IT DRP ในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงทางด้านสารสนเทศ (IT Risk Management) การให้บริการสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง (IT SCM) เป็นประจำทุกปี เสนอต่อหัวหน้า
- ร่วมทำการทดสอบ DRP กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนงานที่จะมีการประกาศของแต่ละปี
- พัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยของข้อมูลและทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อนำเสนอต่อหัวหน้างาน และมีส่วนร่วมในการรับรู้และการศึกษาใน Security Domain ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
- ถ้ามีเหตุการณ์ไม่ปกติ ประเมินเหตุการณ์ความปลอดภัยและกำหนดว่าจะตอบสนองอะไร และประสานงานการตอบสนองของทีมตอบสนองเหตุการณ์ด้านเทคนิค (Incident Response Team)
- สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการดำเนินงานสำหรับการดำเนินโครงการต่างๆ ของลูกค้า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการแก่ลูกค้า
- ประสานงาน ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ช่วยเหลือหน่วยงานอื่น เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบในด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกในแต่ละกรณี แต่ละงานไป
- มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมความรู้ความเคารพและการพัฒนาทักษะ การมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมหรือภูมิหลังอื่น ๆ เช่น จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ IT Security พร้อมการทำ Workshop ให้กับพนักงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- สนับสนุนความสำเร็จโดยรวมขององค์กรโดยการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า, โทรคมนาคม, เทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีความรู้ความเข้าใจในงานเกี่ยวกับการบริหาร การจัดการความปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ
- มีความรู้ทางด้าน Network Security, System Security เช่น การทำ Hardening การ Patch เป็นต้น
- มีทักษะ ความชำนาญในการจัดการแก้ปัญหา (Problem Solving and Decision Making) ได้ดี
- ใช้โปรแกรมเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร (Word, Excel, PowerPoint, Visio) ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะการสื่อสารที่ดี ทั้งด้วยวาจาและมีทักษะการเขียนที่ดี (ไทยและอังกฤษ)
- มี ATTITUDE ที่ดี ชอบและรักการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้
- มี IT Certified ทางด้าน IT Security เช่น CompTIA, ITIL, ISO 27001 LA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ประกันสังคม
  • ประกันชีวิต

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr@pp-ontime.co.th
            - hr@pp-ontime.co.th
            - suphadnan_p@pp-ontime.co.th
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 3
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทร. 020562099 ต่อ 1602,1603
แฟกซ์. : 0-20562088

การเดินทาง

205,89
ช่องนนทรี
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : 1. ขึ้น BTS ลงสถานีช่องนนทรี ทางออก5 ข้าม skywalk มาที่สถานี
BRT สาทร ต่อ BRT ลงสถานีวัดด่าน ออกจากประตูเลี้ยวซ้ายลง
บันได ต่อ รถเมล์สาย 205 ไปอาคารศุภาลัยฯ
2. ขึ้น MRT ลงสถานีศูนย์ฯสิริกิติ์ ทางออก 1,2 ออกมาเจออาคาร FYI ให้
ขึ้นสะพานลอย ลงบันไดมุมขวาไปที่ท่ารถเมลล์สาย 205 ลงป้ายหน้า
สมาคมเตชะสัมพันธ์ แล้วขึ้นสะพานลอยข้ามมาอาคารศุภาลัยฯ
3. รถยนต์ส่วนตัว วิ่งเส้นพระราม3 อาคารศุภาลัยฯ จะอยู่เยื้อง กับ
ธนาคารกรุงศรี สำนักงานใหญ่ สังเกตตึกกลมๆ

Social Media

Facebook
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 15 รายการ