JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
958
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
18 ม.ค. 2562
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 18 ม.ค. 2562
จำนวนผู้เข้าชม 958

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในธุรกิจด้านร้านอาหารและบริการหลากรูปแบบ มากว่า 30 ปี โดยมีแบรนด์ชั้นนำ อาทิเช่น เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, สเวนเซนส์, ซิซซ์เล่อร์, แดรี่ ควีน, เบอร์เกอร์ คิง, เบร็ดทอล์ค และเดอะ คอฟฟี่ คลับ ที่พร้อมให้บริการมากกว่า 600 สาขาทั่วประเทศ (ให้ระบุแบรนด์หรือบริษัทที่ต้องการรับสมัคร) (มีสาขาทั่วทุกภาคของประเทศไทย


วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน : รับผิดชอบการบริหารงานด้านต่างๆของร้านที่อยู่ในความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายของบริษัท โดยเฉพาะวิธีการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการ (Operation Standard) รวมทั้งเป็นผู้ชี้นำ วางแผนงาน สอนงาน ควบคุมดูแลพนักงานและประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ความรับผิดชอบหลัก : 1. ด้านการบริหารธุรกิจ - วิเคราะห์และทำความเข้าใจกับเป้าหมาย (Target) ที่ได้รับ พร้อมทั้งกำหนดงบประมาณ (Budget) ในการบริหารร้าน ต้นทุนการผลิต ต้นทุนของบุคลากร (Labor Cost) รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดจนวิเคราะห์ Master Roster ของร้านที่ดูแลรับผิดชอบ เพื่อให้ได้ Store Contribution ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - อธิบายและสื่อสารให้ผู้จัดการร้านทุกร้านได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน - วางแผน (Action Plan) การบริหารร้านและค่าใช้จ่ายของแต่ละร้านให้สอดคล้องกับงบประมาณ ที่ตั้งไว้ - ควบคุมดูแล ติดตามและตรวจสอบ (Audit) ผลประกอบการของร้านและวัดผลตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ - แก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนวิเคราะห์หาแนวทางเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดให้แก่ร้านที่รับผิดชอบ 2. ด้านการบริหารยอดขาย - กำหนดยอดขาย (Sales Target) ของร้านแต่ละร้านที่รับผิดชอบ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกๆร้านมีเป้าหมายในการขายทั้งรายวันและรายเดือนอย่างชัดเจน - ชี้แจง ควบคุมดูแลและติดตาม จนมั่นใจว่าทีมงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามเงื่อนไขของแผนการตลาด (Marketing Program) อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและสื่อต่างๆในการประชาสัมพันธ์ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 100% - ตรวจสอบยอดขายของร้านที่รับผิดชอบเป็นประจำทุกวัน เพื่อวิเคราะห์หาผลต่าง และทำความเข้าใจกับยอดขายที่เกิดขึ้น ตลอดจนพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการบริหารงานในร้านที่มีปัญหา - ศึกษาและทำความเข้าใจที่มาของยอดขาย และ Sales Mixed เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการขายได้อย่างถูกต้อง - พิจารณาการทำ LSM เมื่อจำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขายของร้าน 3. ด้านการบริหารบุคคล - จัดทำแผนอัตรากำลังคน (Manpower Plan) ในระดับผู้จัดการร้าน - สรรหาและคัดเลือกผู้จัดการร้านตามวิธีและมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตรงตามคุณลักษณะและคุณสมบัติที่ต้องการ - ดูแลให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมและผ่านการฝึกฝนมาอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกกระบวนการ ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Operational Standard) - เพิ่มพูนทักษะและความชำนาญในงานให้แก่ผู้จัดการร้าน เพื่อให้มีทักษะความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดี และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง - วางแผนพัฒนาศักยภาพของลูกน้อง ตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาและความก้าวหน้าของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ - กล่าวคำชม ให้รางวัลแก่พนักงานที่ดี และว่ากล่าวตักเตือนหรือลงโทษผู้จัดการร้านที่กระทำความผิดให้เป็นไปตามนโยบายและกฏระเบียบของบริษัท ตลอดจนสร้างเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเพื่อให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการทำงาน 4. ด้านการบริหารลูกค้า - ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าให้เกิดขึ้นตลอดเวลา - ตรวจสอบดูแลมาตรฐาน Q.S.C. รวมทั้งมาตรฐานการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้างและสภาพร้าน เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด - ดำเนินการแก้ปัญหาการ Complain จากลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ จนกว่าจะมั่นใจได้ว่าปัญหาของลูกค้าได้รับการแก้ไขอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ - สร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า (Customer Relationship Management) เป็นตัวแทนในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ เพื่อให้ร้านเป็นที่รู้จักและที่นิยมในพื้นที่ที่ร้านจัดตั้งอยู่ 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

ผู้จัดการเขต Burger (Thai) Limited

ผู้จัดการเขต Burger (Thai) Limited

รายละเอียดงาน

ไม่ระบุ
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตคลองเตย)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน :
รับผิดชอบการบริหารงานด้านต่างๆของร้านที่อยู่ในความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายของบริษัท โดยเฉพาะวิธีการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการ (Operation Standard) รวมทั้งเป็นผู้ชี้นำ วางแผนงาน สอนงาน ควบคุมดูแลพนักงานและประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ความรับผิดชอบหลัก :
1. ด้านการบริหารธุรกิจ
- วิเคราะห์และทำความเข้าใจกับเป้าหมาย (Target) ที่ได้รับ พร้อมทั้งกำหนดงบประมาณ (Budget) ในการบริหารร้าน ต้นทุนการผลิต ต้นทุนของบุคลากร (Labor Cost) รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดจนวิเคราะห์ Master Roster ของร้านที่ดูแลรับผิดชอบ เพื่อให้ได้ Store Contribution ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- อธิบายและสื่อสารให้ผู้จัดการร้านทุกร้านได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- วางแผน (Action Plan) การบริหารร้านและค่าใช้จ่ายของแต่ละร้านให้สอดคล้องกับงบประมาณ ที่ตั้งไว้
- ควบคุมดูแล ติดตามและตรวจสอบ (Audit) ผลประกอบการของร้านและวัดผลตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
- แก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนวิเคราะห์หาแนวทางเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดให้แก่ร้านที่รับผิดชอบ
2. ด้านการบริหารยอดขาย
- กำหนดยอดขาย (Sales Target) ของร้านแต่ละร้านที่รับผิดชอบ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกๆร้านมีเป้าหมายในการขายทั้งรายวันและรายเดือนอย่างชัดเจน
- ชี้แจง ควบคุมดูแลและติดตาม จนมั่นใจว่าทีมงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามเงื่อนไขของแผนการตลาด (Marketing Program) อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและสื่อต่างๆในการประชาสัมพันธ์ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 100%
- ตรวจสอบยอดขายของร้านที่รับผิดชอบเป็นประจำทุกวัน เพื่อวิเคราะห์หาผลต่าง และทำความเข้าใจกับยอดขายที่เกิดขึ้น ตลอดจนพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการบริหารงานในร้านที่มีปัญหา
- ศึกษาและทำความเข้าใจที่มาของยอดขาย และ Sales Mixed เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการขายได้อย่างถูกต้อง
- พิจารณาการทำ LSM เมื่อจำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขายของร้าน
3. ด้านการบริหารบุคคล
- จัดทำแผนอัตรากำลังคน (Manpower Plan) ในระดับผู้จัดการร้าน
- สรรหาและคัดเลือกผู้จัดการร้านตามวิธีและมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตรงตามคุณลักษณะและคุณสมบัติที่ต้องการ
- ดูแลให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมและผ่านการฝึกฝนมาอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกกระบวนการ ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Operational Standard)
- เพิ่มพูนทักษะและความชำนาญในงานให้แก่ผู้จัดการร้าน เพื่อให้มีทักษะความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดี และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง
- วางแผนพัฒนาศักยภาพของลูกน้อง ตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาและความก้าวหน้าของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
- กล่าวคำชม ให้รางวัลแก่พนักงานที่ดี และว่ากล่าวตักเตือนหรือลงโทษผู้จัดการร้านที่กระทำความผิดให้เป็นไปตามนโยบายและกฏระเบียบของบริษัท ตลอดจนสร้างเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเพื่อให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการทำงาน
4. ด้านการบริหารลูกค้า
- ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าให้เกิดขึ้นตลอดเวลา
- ตรวจสอบดูแลมาตรฐาน Q.S.C. รวมทั้งมาตรฐานการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้างและสภาพร้าน เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
- ดำเนินการแก้ปัญหาการ Complain จากลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ จนกว่าจะมั่นใจได้ว่าปัญหาของลูกค้าได้รับการแก้ไขอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์
- สร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า (Customer Relationship Management) เป็นตัวแทนในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ เพื่อให้ร้านเป็นที่รู้จักและที่นิยมในพื้นที่ที่ร้านจัดตั้งอยู่
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 28 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 2 - 3
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารธุรกิจอย่างน้อย 3 ปี ในธุรกิจด้านอาหารและบริการ
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Word, Excel, Powerpoint ได้ดี
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ประกันชีวิต

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - saranya_th@minor.com

ข้อมูลติดต่อ

ศูนย์สรรหาบุคลากร บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 75 อาคารไวท์กรุ๊ป 2 ชั้น 6 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 75 อาคารไวท์กรุ๊ป 2 ชั้น 6 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทร. 023656999

การเดินทาง

ไม่มี
เอกมัย
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 557 รายการ